Статьи

Теруправління Держгірпромнагляду по Одеській області провело перевірку роботи навчальних закладів області, покликаних підвищувати кваліфікацію з питань охорони праці керівників і фахівців підприємств, установ і організацій. Було виявлено ряд порушень, та в цілому результати перевірки дають привід для оптимізму.

«Ви нагадали
про дуже важливі «дрібниці»…»

П. Тимошенко, начальник електротехнічної лабораторії ПП «Еталон»:
— Я навчаюся тут уже вчетверте. Приваблює хороше і грамотне викладання матеріалу викладачами. Крім того, вони допомагають у практичній роботі: роз’яснюють, якими документами керуватися в роботі тощо.
С. Колобов, головний енергетик філії «Аеропорт «Лиманське-1»:
— Навчаюся вже вдруге, і, швидше за все, тут і залишиться мій «порт приписки» з охорони праці. Завжди про щось нове й корисне, що можна застосувати на виробництві, дізнаюся на лекціях викладачів Ю. Осадчого, Ю. Новака.
Запис у журналі подяк: «Спасибі за чудову організацію навчання з охорони праці. Нагадали про дуже важливі «дрібниці» на виробництві. Інженер з охорони праці ТОВ «Ігла» Е. Єрмакова».
2008-110.jpgТОВ «Консультаційно-навчальний центр охорони праці» свою діяльність розпочав у 2002 р., але вже встиг завоювати повагу серед тих, хто там навчається. Слухачі одержують знання і практичні навички з питань електробезпеки, технічної експлуатації теплових установок і мереж, будівель і споруд тощо. Тут є комп’ютери з програмою-екзаменатором, демонструються кінофільми про охорону праці та ін. Викладачі працюють і на виїзді. Директор Ю. Гаджій розповів, що центр укладає договори з підприємствами на комплексне обслуговування. Практично це проявляється в тому, що представники центру працюють на підприємстві як працівники служби охорони праці: готують пакет документів з питань охорони праці для цього підприємства, проводять інструктажі з працівниками, семінари. Працівники підрозділів і служб охорони праці підприємств вчаться правильно вирішувати питання профілактики травматизму. А все це разом узяте сприяє зменшенню кількості випадків травматизму на виробництві, підвищенню рівня охорони праці. Подібна практика вже виправдала себе в обласному центрі зайнятості, ТОВ «Образец—2000», ЗАТ «Страхова група ТАС» та ін.
Працівники центру організовують тиражування нормативно-правових актів з охорони праці. Нормативні документи з охорони праці: правила, положення, закони, СНиПи, ГОСТи — все це вручається слухачам центру безплатно.
Навчально-виробничий центр «Електрон» (директор І. Власов) створено не дуже давно, але вже завоював довіру серед працівників підприємств. Центр має і лабораторію, що виконує роботи з діагностики та профілактичні випробування різноманітного устаткування, електроустановок, електричних мереж тощо.

Зручна форма роботи — виїзні заняття
з охорони праці

Так організовано роботу в Одеському навчальному пункті Державних республіканських курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів працівників та спеціалістів промисловості. Щороку на курсах навчаються представники більш як 100 підприємств різних форм власності. Сьогодні курси відвідують 43 особи, які працюють у ВАТ «Пресмаш», 25 — у ВАТ «Точмаш» та ін. Цього року це вже п’ята група слухачів.
Виїзні заняття — зручна форма роботи і для підприємств, і для викладачів курсів. Збирається група фахівців з різних підприємств, і на базі одного з них проводиться навчання з охорони праці. Подібні заняття з успіхом уже пройшли на НПЗ «Лукойл», у ВАТ «Точмаш». Проводиться анонімне дослідження якості навчання, роботи викладачів.
2008-111.jpgСлухачі курсів мають у своєму розпорядженні найновішу літературу з охорони праці, якою їх забезпечує головна установа — Державні республіканські курси підвищення кваліфікації керівних кадрів працівників та спеціалістів промисловості.
У ході оперативної перевірки навчального процесу, проведеної представниками Держгірпромнагляду в грудні 2007 р., виявлено деякі порушення Типового положення про порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Завідувачеві пункту О. Волчеку рекомендовано переглянути склад комісії з перевірки знань з питань охорони праці керівників і спеціалістів підприємств, програми навчання тощо.
«Урок-кейс»
у колишньому «Сталінському» центрі

Хороші умови для слухачів створено в Одеському державному центрі професійного навчання працівників переробної промисловості Міністерства аграрної політики України. Цей центр має давню історію. Директор Л. Худіна розповіла, що все починалося зі школи товарознавців, створеної в 1949 р. згідно з наказом, підписаним Й. Сталіним. Потім центр кілька разів перепрофілювали, і в 1994 р. він одержав сучасну назву. У центрі готують фахівців 14 професій. Програми й методичні розробки затверджені Міністерством освіти і науки України, і в кожній з них передбачено 30 год на викладання предмета «Охорона праці».
«Урок-кейс» — нововведення у навчальному процесі центру. На цьому уроці, як у портфелі (кейсі), розглядаються аварійні ситуації, що могли б статися з будь-яким устаткуванням, наприклад, з компресором. Група слухачів розбивається на бригади, витягається один білет (одна аварійна ситуація), і починається дискусія: як запобігти цій аварії або, якщо вона вже сталася, як усунути її наслідки. В результаті ділової гри кожному її учаснику виставляються 2—3 оцінки.
Центр добре оснащений новітнім сучасним обладнанням: комп’ютерами, кіно- та діапроекторами, іонними репетиторами, телевізорами та магнітофонами тощо. У кожному класі розміщено діючі макети пристроїв і механізмів: автоклав, котел, компресор, контрольно-вимірювальні прилади, холодильна установка, електростанція тощо.
Викладачі та майстри виробничого навчання центру стажуються на передових підприємствах.

«На те він і кравець,
щоб подертий жупан носити»…

2008-112.jpgОдеський інститут післядипломного навчання Національного університету харчових технологій має право навчати посадових осіб і фахівців підприємств з питань охорони праці. Розроблено тематичний план та програму навчання за курсом «Охорона праці», проте вони не погоджені з теруправлінням. Не було надано список викладачів, які читають лекції з тем, що входять до тематичного плану і програми навчання. Документи, які підтверджують навчання і перевірку знань у Головному навчально-методичному центрі Держгірпромнагляду, з 10 викладачів надали тільки 3. Перевірка знань проводиться комісією, склад якої також не відповідає Типовому положенню про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
Створилася ситуація, що відповідає приказці «На те він і кравець, щоб подертий жупан носити». Навчати намагаємося, а самі в своїй установі не виконуємо вимог нормативно-правових актів. В інституті є хімічні лабораторії, своє електрогосподарство, гуртожиток, транспорт тощо. Проте питанням охорони праці працівників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки, уваги приділяється мало. Не складено список робіт підвищеної небезпеки, графіки навчання та перевірки знань, не розроблено тематичні плани та програми навчання, не створено комісію з перевірки знань. Припис, виданий головним державним інспектором, налічує 36 порушень.
Суперечить законодавству про охорону праці організація навчання з питань охорони праці, а також професійного навчання водіїв авто- та електронавантажувачів в Одеському обласному навчально-курсовому комбінаті з професійної підготовки працівників на базі ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» і ТЦ «Метро 12». На підприємствах немає спеціалізованих навчальних кабінетів, класів будови й технічного обслуговування автотранспортних засобів. Відкритого майданчика для практичного водіння та практичних занять з переміщення вантажів, згідно з договором оренди, не передбачено. Не визначено, на яких транспортних засобах навчатимуться водії.
Не організовано проведення вступного інструктажу та інструктажу з охорони праці на робочому місці зі слухачами перед практичними заняттями. Перевіряючим не надано інструкції з охорони праці, затверджені наказом Одеського обласного навчально-курсового комбінату з професійної підготовки. На момент перевірки не було і розкладу занять, конспектів, поурочних планів викладача, журналу обліку проведення занять тощо. А сам викладач О. Іванов не пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Словом, у цих установах і питання профнавчання організовано не на належному рівні.

Теруправління впливає на ситуацію

Головний інспектор відділу організації нагляду за промисловою безпекою та охороною праці теруправління Н. Василевська, під чиїм контролем було проведено перевірки вищезгаданих навчальних закладів, розповіла, що теруправління тримає на постійному контролі організацію навчання з питань охорони праці.
Виявивши порушення у навчальному процесі, а також у процедурі перевірки знань посадових осіб і фахівців, працівники теруправління вимагали перегляду та узгодження з начальником теруправління М. Логвіновим усіх програм навчання посадових осіб. Приведено у відповідність до вимог Типового положення про порядок проведення навчання... склад комісій як з перевірки знань тих, хто навчається за професією, так і посадових осіб з питань охорони праці. Для перевірки знань останніх розроблено 30 тестів по 10 питань у кожному, які охоплюють усі теми програми навчання.
Керівникам навчальних закладів запропоновано також пильніше стежити за відвідуванням лекцій і не допускати до екзаменів прогульників. Найближчим часом з керівниками планується провести семінар, на якому будуть обговорені основні порушення в організації навчання. Ті з них, хто успішно працює, поділяться досвідом.

Катерина ЦВІГУН,
наш власкор

На знімках:
викладачі Одеського
навчального пункту Державних
республіканських курсів
підвищення кваліфікації
керівних кадрів працівників
та спеціалістів промисловості
(зліва направо)
Ф. Литвяков, А. Крук
і директор навчального пункту О. Волчек відповідають на запитання слухачів;
директор ТОВ «Консультаційно-
навчальний центр охорони праці» Ю. Гаджій (у центрі)
під час дискусії відразу після занять;
цікаво проводить заняття
викладач Одеського
державного центру
професійного навчання
працівників переробної
промисловості Л. Лосєва.

Фото автораДо списку