Статьи

Cтан професійної захворюваності в Україні та особливості поточного періоду

Здоров’я працюючого населення є однією з пріоритетних проблем у розвинутих країнах світу та найважливішою складовою трудового потенціалу. Воно значною мірою визначає економічний та соціальний розвиток будь-якого суспільства і розглядається як фактор, що безпосередньо впливає на виробничий процес і якість продукції.

(В повному обсязі матеріал читайте в журналі №3 2010 р.)

2Питання, які стосуються стану здоров'я працівників, залишаються в центрі уваги багатьох країн світу. Проблемі вивчення та аналізу професійної захворюваності в Україні присвячено багато досліджень (Ю. І. Кундієв, М. О. Єршова, А. М. Нагорна, О. П. Краснюк, А. В. Басанець, І. П. Лубянова, Д. П. Тімошина та інші). Так, аналіз епідеміологічних досліджень стану професійної захворюваності за 25–30 років представлено в монографії Ю. І. Кундієва та А. М. Нагорної «Професійне здоров’я в Україні» (Київ, 2007). Окремі дослідження і публікації стосуються як провідних галузей виробництва, так і найбільш поширених видів патології. Міністерством охорони здоров’я за участю Академії медичних наук (ДУ «Інститут медицини праці АМН України») щорічно видається інформаційний листок про стан професійної захворюваності в Україні. Проблема стану професійної захворюваності в Україні є актуальною та потребує наукової дискусії і пошуку нових механізмів впливу на фактори та умови виникнення професійних захворювань.

Ситуація, що склалася в Україні з професійною патологією, не може задовольняти як лікарів, так і роботодавців, працівників, органи державного управління та суспільство в цілому. Тому серед найбільш актуальних питань треба виділити такі:

усвідомлення суспільством оцінки ризику розвитку професійної захворюваності;

оцінка динаміки професійної захворюваності в Україні;

зменшення ризиків негативного впливу виробництва на стан професійної захворюваності;

визначення ступеня відповідальності роботодавців у запобіганні шкідливого впливу небезпечних факторів на стан здоров’я працівників;

підвищення ефективності медико-соціального захисту працівників;

удосконалення правових механізмів взаємовідносин між підприємствами, медичними закладами, Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі – Фонд).

Щоб вплинути на вирішення поставлених завдань, необхідно чітко уявляти масштаби поширення професійних захворювань та умови їх виникнення.

Останніми роками кількість зареєстрованих професійних захворювань в Україні становить 6–7 тис. На 10 тис. працюючих рівень професійної захворюваності у різні роки становив від 4,63 до 5,38 випадків (рис. 1).

Абсолютна кількість хворих

На 10 тис. населення

Роки

Абсолютна кількість хворих

На 10 тис. працюючих

2ukr

Рис. 1. Абсолютна кількість хворих та рівень професійної захворюваності в Україні на 10 тис. працюючих (1990–2008 рр.).

Зростання рівня професійної захворюваності у 2008 р., на наш погляд, пов’язано з покращанням виявлення професійних захворювань при проведенні медичних оглядів, оскільки цьому значною мірою сприяло запровадження наказу МОЗ України від 21.05.2007 р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»…

Анжела Басанець, Тетяна Харченко, Інна Лубянова (ДУ «Інститут медицини праці Академії медичних наук України», м. Київ), Діана Тімошина (Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України, м. Київ)До списку