Статьи

На початку жовтня у Харкові в Палаці праці відбулося засідання круглого столу на тему: «Про хід реалізації домовленостей між обласним об’єднанням профспілок і управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у Харківській області про стан справ і проблеми в системі соціального страхування від нещасних випадків та профзахворювань».
У проведенні заходу взяли участь представники профспілкових організацій, облдержадміністрації, теруправління Держгірпромнагляду, санепідстанцій, науково-дослідних інститутів, управління виконавчої дирекції Фонду в Харківській області.
Під час роботи круглого столу обговорено актуальні питання захисту соціальних прав і законних інтересів потерпілих на виробництві. Головний лейтмотив більшості виступів — необхідність своєчасного й у повному обсязі відшкодування шкоди, заподіяної працівникам внаслідок ушкодження їхнього здоров’я під час виконання трудових обов’язків. Були висловлені цілком обгрунтовані претензії з приводу часто протиправних дій окремих працівників Фонду, які під різними приводами прагнуть заощаджувати стягнуті зі страхувальників фінансові кошти, виявляють украй бюрократичне ставлення під час прийому і розгляду справ потерпілих. Було запропоновано збільшити фінансування заходів, передбачених державною, галузевими і регіональними програмами поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища.
Особливу увагу учасники заходу приділили проблемі медико-соціальної реабілітації потерпілих на виробництві, безплатного лікування та своєчасного забезпечення їх лікарськими препаратами та санаторно-курортними путівками. Чималу стурбованість у багатьох учасників круглого столу викликало зростання рівня профзахворюваності. Було вказано на необхідність якісного проведення медичних оглядів працівників з метою виявлення у них ознак професійних захворювань на ранніх стадіях.
Наприкінці роботи учасники круглого столу підготували відповідні зауваження, рекомендації та пропозиції з багатьох обговорюваних питань, які згідно з прийнятою ними резолюцією були направлені до Кабінету Міністрів, Президії ФПУ, до профільних міністерств і відомств, керівництву Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та Держгірпромнагляду.

Вадим КОБЕЦЬ,
наш власкорДо списку