Статьи

15 років тому Держнаглядохоронпраці дозволив ряду інспекцій теруправління по Донецькій області надавати платні послуги, в основному підприємствам вугільної промисловості, за розгляд і узгодження планів розвитку гірничих робіт, проектів на гірничі відводи, а також інших робіт, що належать до охорони надр і об’єктів, розташованих на територіях, що підробляються гірничими роботами. Так починалася історія експертно-технічних центрів, без яких сьогодні неможливо уявити систему науково-технічної підтримки державного нагляду в сфері промислової безпеки та охорони праці. З начальником найбільшого з них, Донецького експертно-технічного центру (ЕТЦ), створеного в березні 1995 року, В. Бойченком розмовляв наш власний кореспондент Геннадій ЩУРОВ.

— Що являє собою Донецький експертно-технічний центр і чим він відрізняється від інших організацій, що надають подібні послуги?
200801-1.jpg— Почну з головного: Донецький ЕТЦ — невід’ємна складова системи державного нагляду. Це — державне підприємство. І мета його діяльності — максимальне сприяння наглядовим органам у реалізації державної політики в галузі промислової безпеки, а не досягнення максимального прибутку, чим переймаються фірми, що обрали сферою своєї комерційної діяльності експертні послуги.
Саме з державних позицій ми здійснюємо оцінку стану охорони праці та безпеки виробництв, об’єктів виробництва, відповідності вимогам нормативно-правових актів у галузі охорони праці, безпеки устаткування, машин, механізмів підвищеної небезпеки і матеріалів, а також проектно-конструкторської документації на нові технології та устаткування.
До сфери діяльності нашого ЕТЦ входить експертиза: робіт і устаткування підвищеної небезпеки; шахтного стаціонарного й електротехнічного устаткування, у тому числі такого, що відпрацювало ресурсний термін; проектів електропостачання підприємств та автоматизації виробничих процесів; проектів або робочої документації на будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення виробничих об’єктів, інженерних інфраструктур об’єктів соціально-культурного призначення; виготовлення та впровадження нових для даного підприємства технологій і засобів виробництва.
Крім того, ми даємо експертну оцінку роботам, пов’язаним з об’єктами котлонагляду, газовим комплексом, об’єктами електроенергетики та будівництва, підйомними спорудами, металоконструкціями, робимо експертні висновки про причини аварій і нещасних випадків. Виконуємо також роботи з ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки.
Центр проводить навчання з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів, а також психофізіологічну експертизу працівників.
У нас виконується неруйнівний контроль якості металу і зварних з’єднань конструкцій і деталей обладнання, проводиться експертиза об’єктів гірничого виробництва, атестація робочих місць за умовами праці...
У цілому Центр здійснює 28 видів діяльності в галузі оцінки безпеки та охорони праці підприємств і організацій. І для цього наші відділи та лабораторії оснащені найсучаснішим устаткуванням і приладами.
— Розкажіть про це докладніше: наскільки досконале технічне оснащення вашого ЕТЦ?
— Експертно-технічний центр оснащений усім комплексом необхідного устаткування, вимірювальними та діагностичними приладами. Чотири наші лабораторії мають державну акредитацію. Як приклад скажу, що для виконання робіт, пов’язаних з діагностикою устаткування підвищеної небезпеки, контролем якості зварних з’єднань, проведенням неруйнівного контролю деталей машин і металоконструкцій лабораторії Центру оснащені ультразвуковими дефектоскопами, комплектом дефектоскопічним МАГЭКС-3, комплектом для кольорової дефектоскопії, телевізійним відеоендоскопом та низкою інших діагностичних апаратів.
Сьогодні Центр веде роботу з оснащення лабораторій приладами й апаратурою закордонного виробництва, що не виготовляються в Україні.
— Але на сучасному устаткуванні повинні працювати майстри своєї справи? Розкажіть, будь ласка, про кадри. Наскільки авторитетні у своїх галузях знань спеціалісти, які у вас працюють?
— У Центрі 184 співробітники, 80% з них мають вищу освіту з різних напрямів, у тому числі 88 технічних експертів, 86 з яких пройшли спеціальне навчання й атестацію. У його структурі — 18 виробничих відділів і лабораторій. Три комплексних відділи розташовані в Маріуполі, Краматорську, Горлівці.
Нині винятково важливу роль ми відводимо науково-дослідному відділу, що зумовлено надзвичайно складною обстановкою з безпекою праці на підприємствах, особливо у вугільній промисловості. Досить назвати трагедію, яка сталася на орендному підприємстві «Шахта імені О. Ф. Засядька», що забрала життя 106 гірників і гірничорятувальників, при цьому більш як 160 осіб одержали травми. Необхідність створення наукового підрозділу в Центрі зумовлена ще й згортанням (з різних причин) досліджень з питань промислової безпеки в науково-дослідних інститутах Мінвуглепрому України.
Таким чином, одним з основних завдань Донецького ЕТЦ сьогодні є й проведення наукових досліджень в галузі охорони праці у вугільній промисловості. Вони передбачають: розробку профілактичних заходів щодо запобігання аваріям у шахтах за результатами аналізу причин травматизму і стану техніки безпеки; удосконалення способів управління газовиділенням у шахтах і провітрювання гірничих виробок; створення та удосконалення способів і засобів контролю складу рудникової атмосфери; запобігання і локалізацію вибухів метану та вугільного пилу; розробку способів прогнозу і запобігання газодинамічним явищам; створення й удосконалення способів і засобів безпечного ведення вибухових робіт у шахтах; удосконалення наявних і створення нових засобів індивідуального захисту гірників.
Ми також ведемо розробку методичних і нормативних документів з охорони праці у вугільних шахтах, виконуємо науково-технічні експертизи та надаємо методичну допомогу вугільним підприємствам при виборі для конкретних умов засобів і способів забезпечення безпеки та покращання умов праці.200801-37.jpg200801-36.jpg
Для вирішення всіх цих завдань у ЕТЦ є досить сильний науковий потенціал. У нас працюють чотири доктори та вісім кандидатів наук, три професори. Основна спрямованість атестації цих спеціалістів — «Охорона праці» і «Технологія виробництва». Трьом співробітникам за створення нової техніки і технологій присвоєно звання Лауреата Державної премії України і СРСР. Є серед співробітників Центру й ті, хто раніше керували галузевими науково-дослідними інститутами, де ведуться дослідження в галузі промислової безпеки та розробки передових технологій, посідали керівні посади в промисловості та в органах Держгірпромнагляду.
Наукові дослідження в Центрі ведуться в суворій відповідності до затвердженої програми науково-дослідних робіт на 2001—2010 рр. щодо удосконалення методичного забезпечення наглядової діяльності за охороною праці.
— Розкажіть про останні роботи Донецького ЕТЦ. Над чим сьогодні працює колектив, які у нього плани, перспективи?
— ЕТЦ узяв безпосередню участь у підготовці нових Правил безпеки у вугільних шахтах, Посібника з аерогазового контролю в шахтах, Правил безпеки під час проведення вибухових робіт.
Виконані в нашому ЕТЦ науково-дослідні роботи одержали гідну оцінку. Так, роботу «Про зв’язок деформацій генетичного повернення напружених гірничих порід з їх вологістю», підготовлену спільно з Донецьким національним університетом, оцінено на рівні наукового відкриття.
Нині тільки в одній вугільній галузі діють понад півтори тисячі нормативних документів, що потребують скасування чи переробки. З метою впорядкування нормативно-правової бази в ЕТЦ за узгодженням з Держгірпромнаглядом створено спеціальний відділ з підготовки нормативних документів. На основі аналізу діючої нормативної бази підготовлено програму з переробки та підготовки основних нормативних документів.
— Сьогодні усе частіше ми чуємо про випуск підприємствами продукції, яка відповідає світовому рівню якості. Чи сприяєте ви їм у цьому? А наскільки цьому рівню відповідає продукція Донецького ЕТЦ?
— Основою роботи Центру є не тільки додержання законодавства України, але й виконання вимог міжнародних стандартів у галузі промислової безпеки, охорони праці та систем управління якістю продукції, а саме — стандартів ISO.
Роботи Центру здобули міжнародне визнання. Центру видано сертифікат ISO 9001:2000 «Системи менеджменту якості».
Завершено роботу щодо акредитації Центру з міжнародних норм як органу з сертифікації систем управління професійною безпекою та здоров’ям — OHSAS 18001. Донецький ЕТЦ став першим в Україні профільним міжнародним органом з сертифікації систем управління професійним здоров’ям і промисловою безпекою.
Торгово-промислова палата України, згідно з даними Державного комітету статистики України, присудила в 2006 р. Донецькому ЕТЦ статус лідера національного бізнес-рейтингу за сумарним балом в номінаціях «Обсяг реалізованої продукції», «Прибуток», «Продуктивність праці», «Заробітна плата» у галузі «Технічний контроль і аналіз» (КВЕД-74.3). Статус лідерства підтверджено відповідними нагородами та відзнаками.
— Що дає підприємствам співробітництво з вами в економічному плані, чи вигідно їм це? Є хоча б приблизні оцінки такої взаємодії? Які найбільш відповідальні експертизи виконував ЕТЦ останнім часом?
— Роботи, які виконує Центр, в основному мають соціальний ефект, що пов’язано із запобіганням аваріям, зниженням рівня травматизму. Разом з тим є й економічний ефект. Наприклад, на підставі експертного обстеження (технічного діагностування) стану устаткування, машин і механізмів підвищеної небезпеки продовжено термін служби великої кількості об’єктів підвищеної небезпеки, що відпрацювали встановлений термін служби. Зокрема, термін служби устаткування, що експлуатується на підприємствах Донецької області, продовжено у середньому на 3—4 роки. Економічний ефект від продовження терміну служби кожної одиниці устаткування підвищеної небезпеки становить 200—250 тис. грн.
Таким чином можна з упевненістю сказати, що підприємства, співпрацюючи з Донецьким ЕТЦ, не тільки одержують кваліфіковану науково-технічну підтримку у вирішенні питань промислової безпеки та охорони праці, а мають від цього й певний економічний ефект.
На знімках:
начальник Донецького експертно-технічного центру В. Бойченко;
знаки визнання лідерства,
яких удостоєний ЕТЦ;
заступникові начальника ЕТЦ
А. Боброву вручають міжнародний
сертифікат акредитації та статус
міжнародного органу з сертифікації
Систем управління охороною праці
та промисловою безпекою.

Фото автораДо списку