Статьи

2008-006_2.jpgУ Федерації профспілок України 3 квітня 2008 р. відбулась зустріч представників профспілок з Прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко. Під час зустрічі було обговорено питання розвитку соціального діалогу в державі.

Зустріч відкрив Голова ФПУ О. Юркін. Він наголосив, що Президія Федерації профспілок України ще в грудні минулого року визначила основні напрями співпраці з Урядом і подала конкретні пропозиції до проекту програми його дій. З метою пошуку взаємоприйнятних рішень керівництво ФПУ провело зустрічі з Головою Верховної Ради України та членами Уряду. Було створено робочу групу з представників ФПУ і Кабінету Міністрів. На її засіданні обговорено ініціативи ФПУ, пов’язані з бюджетом на 2008 рік, зокрема, питання оплати праці, цінової політики, інфляційних процесів тощо.
У своєму вступному слові Прем’єр-міністр України наголосила, що розпочатий діалог не формальність, а початок справжньої співпраці влади з профспілками. Уряд готовий підписати Генеральну угоду, яка відкриє нові можливості для співпраці обох сторін, оскільки нині продовжує діяти Генеральна угода, підписана ще у 2004 р.
Ю. Тимошенко пообіцяла відстоювати соціальну справедливість перед заангажованими чиновниками та представниками бізнесу.
У відповідь представники профспілок поділились своїми сподіваннями на результати спільних дій з Урядом. Не залишилися поза увагою й питання охорони праці.
Так, голова профкому шахти «Трудівська» державного підприємства «Донецька вугільна енергетична компанія» В. Кузьменко наголосив на тому, що охорона праці є одним з найважливіших питань для кожного працівника, зайнятого у сфері суспільного виробництва. Шахтарі, як ніхто інший, знають це, розплачуючись щодня за недоліки та прорахунки в цій сфері своїм життям і здоров’ям.
За оцінками спеціалістів, у країні склався кризовий стан з безпекою та умовами праці, який потребує предметного аналізу та оцінки на спеціальному засіданні Уряду.
Йдеться не тільки про численні аварії зі значними людськими жертвами, які стали непоодиноким явищем в Україні. Простих людей — членів профспілок, зайнятих біля верстата чи у вибої, тривожить загальна політика держави, яка лише на папері нібито забезпечує належні, здорові та безпечні умови праці, а насправді відбувається зовсім інше.
Профспілкові організації усіх рівнів позитивно відгукнулися на рішення Президії ФПУ про проведення Року боротьби профспілок з приховуванням виробничого травматизму. Цю роботу необхідно продовжувати і проводити постійно, послідовно, наполегливо. Проте виникає лише одне запитання до Уряду: чому ініціатива у вирішенні такої важливої для людей проблеми повинна бути за профспілками, а не зведена в ранг державної політики, яка реалізується відповідними державними інститутами із застосуванням властивих їм владних повноважень?
Профспілки ще раз наполягають на поверненні їм деяких функцій нагляду в сфері охорони праці. Цю пропозицію ФПУ було офіційно внесено під час зустрічі профспілок з Президентом України в січні цього року.
2008-007_1.jpgМожливість виконання профспілками частини повноважень держави передбачено Конвенцією 150 Міжнародної організації праці. Треба спільно з Урядом підготувати необхідні зміни до законодавства, які, зокрема, передбачатимуть можливість фінансування потрібної кількості технічних інспекторів праці за рахунок Фонду соціального страхування.
В. Кузьменко висловив думки робітників, у тому числі й тих, яких він тут представляє, про те, що в період до 1993 р., коли функції нагляду за охороною праці виконувалися технічними інспекторами профспілок, політика держави в цій сфері була соціально орієнтованою та забезпечувала вищий рівень захисту прав та інтересів людини праці, тобто краще втілювала в життя основну вимогу ст. 43 Конституції України, згідно з якою кожний має право на належні, здорові та безпечні умови праці!
2008-008_2.jpgПитання охорони праці також були порушені у виступі голови Конфедерації вільних профспілок, народного депутата України М. Волинця.
Він звернувся до Прем’єр-міністра України з пропозицією підтримати статус Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду як окремого центрального органу виконавчої влади.
Багато виступаючих звертали увагу на проблеми, що їх хвилюють. Уважно вислухавши всіх, Ю. Тимошенко сказала, що має намір заручитися підтримкою представників профспілок у вирішенні соціальних питань стратегічного значення. На її думку, захист людей, які ввірили профспілкам свої долі, свої життя, сьогодні є завданням номер один. І страхова медицина, коли роботодавці мусять купувати страховки, а держава платити за страхування тим, хто не має достатніх доходів, щоб їх купувати,— це є однією з ключових наших цілей. І все, що стосується профзахворювань, профілактики, все, що стосується тих речей, які пов’язані зі спеціальним доглядом за здоров’ям людей, які працюють у відповідних галузях, повинно бути безкоштовним. Це є справа держави і справа роботодавців, які мають сьогодні у власності шкідливі виробництва. Тут потрібно працювати. Прем’єр-міністр висловила сподівання, що спільно можна швидко поправити цю ситуацію. З метою узгодження спільної позиції у вирішенні найгостріших проблем вона запропонувала проводити на постійній основі консультаційні зустрічі.
На завершення зустрічі відбулося підписання Меморандуму про партнерство та співробітництво між Кабінетом Міністрів України та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями. Від Кабінету Міністрів України цей документ підписала Прем’єр-міністр України Ю. Тимошенко, від всеукраїнських профспілок і профоб’єднань — Співголова Національної тристоронньої соціально-економічної ради при Президентові України від всеукраїнських профспілок та їх об’єднань О. Юркін.

На знімках:
виступає голова профкому шахти «Трудівська»
ДП «Донецька вугільна енергетична компанія»
В. Кузьменко;
на трибуні — голова Конфедерації вільних
профспілок, народний депутат України М. Волинець.

Фото К. ТЕЛИЧКАДо списку