Статьи

Image00102.jpgПрацівниками Лисичанської державної гірничотехнічної інспекції (ДГТІ) у вугільній промисловості спільно з працівниками Луганської інспекції державного нагляду за провітрюванням і пилогазовим режимом шахт, Луганської державної інспекції гірничого нагляду відповідно до плану роботи в жовтні 2006 р. проведено цільову перевірку стану провітрювання, додержання вимог пилогазового режиму на шахтах імені Г. Г. Капустіна, імені Д. Ф. Мельникова, «Привольнянська», «Новодружеська» ВАТ «Лисичанськвугілля», «Горська», «Тошківська», «Карбоніт», «Золоте», «Первомайська» ДП «Первомайськвугілля».

Перевірено 7 діючих очисних вибоїв, 19 підготовчих виробок і виявлено 3888 порушень Правил безпеки у вугільних шахтах (ПБ), з них 461 — з питань провітрювання та пилогазового режиму. Через допущені порушення призупинялася робота 4 лав, 12 підготовчих і гірничих виробок. Притягнено до відповідальності 35 працівників, 29 з них оштрафовано на загальну суму 1598 грн.
Установлено, що керівництвом ДП, ВАТ і шахт не вжито належних заходів для безумовного виконання вимог щодо поліпшення стану провітрювання, пилогазового режиму, запобігання вибухам метану і вугільного пилу, викладених в акті-приписі від 26 квітня 2006 р. Шахти, як і раніше, не забезпечені розрахунковою кількістю інертного пилу, поліетиленовими посудинами для водяних заслонів, а також ампулами для гідронабійки.
Досі не виконано повністю обсяги, передбачені програмою «Повітря» і заходами, складеними за результатами депресійних зйомок, стосовно поліпшення стану провітрювання шахт.
Так, на шахтах імені Г. Г. Капустіна, імені Д. Ф. Мельникова, «Привольнянська», «Новодружеська», «Горська», «Золоте», «Первомайська» не виконано намічених обсягів робіт з перекріплення діючих і проходження нових гірничих виробок для поліпшення провітрювання.
На шахтах імені Д. Ф. Мельникова, «Тошківська», «Карбоніт», «Первомайська» не ведуться роботи з герметизації надшахтних будівель і споруд, внаслідок чого зовнішні витоки значно перевищують нормативні значення, у тому числі на шахті «Первомайська» вони становлять 69%, а на шахті «Тошківська» — 73%.
Незважаючи на те, що всі шахти забезпечені розрахунковою кількістю повітря, виявлено випадки незабезпечення необхідною кількістю повітря гірничих виробок і невиконання заходів щодо забезпечення надійного провітрювання окремих гірничих виробок. На шахті «Карбоніт» у вибій вантажного хідника пласта (пл.) k8 горизонту (гор.) 775 м подавалося 124 м3/хв повітря при розрахунковій кількості 162 м3/хв, вентиляційна труба відставала від вибою на 22 м, повітропровід у трьох місцях мав пориви труб. На шахті імені Г. Г. Капустіна через невиконання заходів щодо забезпечення ефективного провітрювання виявлено місцеві скупчення метану концентрацією 2—3% на з’єднанні 81 західної лави пл. l1 з вентиляційним штреком і в п’яти метрах перед лавою в куполах по покрівлі виробки. На шахті імені Д. Ф. Мельникова під час проведення південного вентиляційного квершлагу пл. l4 гор. 820 м у вибій подавалося 102 м3/хв повітря при розрахунковій кількості 192 м3/хв. Був відсутній резервний вентилятор, а на кінці вентиляційного трубопроводу не були встановлені тверді розпірні кільця.
У ході перевірки виявлено 6 випадків перебування в неробочому стані та встановлення від вибою понад допустиму відстань датчиків автоматичного газового захисту і апаратури контролю витрати повітря. Так, на шахті імені Г. Г. Капустіна під час перевірки працездатності датчика ППІ, встановленого у вибої польового вантажного похилу пл. k8, не були знеструмлені струмоприймачі, що живлять вибійне устаткування. В неробочому стані була апаратура телеуправління і телесигналізації роботи вентилятора місцевого провітрювання (ВМП). Аналогічні порушення було виявлено на шахтах імені Д. Ф. Мельникова, «Первомайська», «Горська», «Тошківська».
Виявлено масові випадки порушень вибухобезпеки електроустаткування на розподільних пунктах лав і підготовчих виробок. Таких порушень у ході цільової перевірки встановлено 83.
Так, на шахті імені Д. Ф. Мельникова на броньованому кабелі, прокладеному в 3 південному квершлагу гор. 820 м, 4 зчалки виконано без встановлення муфт, на розподільному пункті електроенергії в пересувній підстанції була відсутня заглушка в кабельному вводі з боку напруги 660 В і не було закрито кришку автомата. Не затиснуто болти на кришках моторного та силового відсіку пускача ПВИ-125 стрічкового конвеєра 1Л-80.
На шахті «Горська», біля сполучення квершлагу південних лав з конвеєрним хідником 5—7 лав, два силових кабелі лежали на грунті й були придавлені рештаками. На шахті «Тошківська» було порушено вибухобезпеку комбайна 1К-101, не було 2 болтів на кришці енергоблока. На шахті «Карбоніт» на пересувній підстанції ТСВП-400, що живить споживачі виїмкової дільниці першої західної лави пл. l6 гор. 665 м, не були встановлені 6 кріпильних болтів на кришці ввідної камери. Не було встановлено 3 кабельні муфти на вводі з високовольтного боку. Оболонка бурильного кабелю в двох місцях була пошкоджена до струмоведучих жил.
Не виконуються вимоги ПБ у питанні боротьби з вугільним пилом. Нині на жодній шахті не проводиться попереднє зволоження вугілля в масиві. Зрошення на пунктах навантаження і перевантаження гірської маси, а також зрошувальні системи на виїмкових комбайнах працюють неефективно, оскільки застосовуються пристрої кустарного виготовлення. Водяні заслони дуже часто не укомплектовані посудинами і вчасно не доливаються водою.
Не налагоджено облік і контроль пилових навантажень на організм працюючих, призначені наказами особи, відповідальні за цю роботу, провадять її формально. На шахтах придбано пиломіри для проведення оперативного контролю. Проте службами ВТБ не налагоджено оперативний пиловий контроль. Не визначені та не узгоджені з МакНДІ технічно досяжні рівні запиленості робочих місць. Змочувач пилу на шахтах не застосовується.
Шахти ВАТ «Лисичанськвугілля» не забезпечені головними світильниками. Так, треба 3242 шт. світильників, є 2384 шт. Аналогічне становище із забезпеченням працівників ізолюючими саморятівниками. Потрібно 3242 шт., є 2755 шт. Працівники ДП «Первомайськвугілля» також не забезпечені ізолюючими саморятівниками і головними світильниками. За необхідної кількості 3938 шт. саморятівників їх є 3805 шт. Головних світильників потрібно 3938 шт., є всього 2566 шт.
Особливу тривогу викликає стан експлуатації приладів аерогазового контролю. До 80% метанометричної техніки всіх шахт експлуатується з вичерпаним терміном служби. На всіх шахтах не витримуються регламенти ревізії, налагодження та перевірки апаратури АГК. На шахтах «Золоте», «Горська», «Тошківська», «Первомайська», «Новодружеська», імені Г. Г. Капустіна та імені Д. Ф. Мельникова проекти АГК не узгоджені з МакНДІ і не пройшли експертизу в ЕТЦ. Роботи щодо заміни або продовження терміну експлуатації апаратури ведуться недостатніми темпами. Шахти не забезпечені в достатній кількості сертифікованою метаноповітряною сумішшю для перевірки приладів.
Служби вентиляції і техніки безпеки (ВТБ) не повною мірою виконують покладені на них обов’язки через незадовільний контроль їх роботи з боку головних інженерів шахт і технічного керівництва ДП і ВАТ. Так, перевіркою встановлено, що помічник начальника дільниці ВТБ шахти «Золоте» Д. Сапко практично самоусунувся від виконання своїх обов’язків. Вентиляційний журнал вівся із записами фіктивних даних про склад повітря та його розподіл по гірничих виробках. Результати замірів витрати повітря, зазначені на схемі вентиляції, а також у вентиляційних журналах, у однакових точках заміру різні. Зазначені журнали не надавалися головному інженерові для ознайомлення. Виявлено відсутність дошок заміру метану в гірничих виробках (конвеєрний штрек 112 південної лави пл. k8 шахти імені Д. Ф. Мельникова, водозбірник № 2 гор. 840 м шахти «Новодружеська» і конвеєрний штрек 91-й західної лави пл. k8 шахти «Привольнянська»). На шахті «Карбоніт» наглядом дільниці ВТБ не проводилися заміри витрати повітря, що надходить на виїмкову дільницю 1-ї західної лави пл. l6: на дошці заміру витрати повітря було зазначено останню дату заміру — 09.08.2006 р. У вибої вантажного хідника пл. k8 не було встановлено дошку для запису результатів заміру шкідливих газів. Аналогічні порушення виявлено й на інших шахтах. На шахті «Карбоніт» начальник дільниці ВТБ І. Борисов, а також його заступник не мають вищої гірничотехнічної освіти. Новопризначені особи на посади начальників дільниць ВТБ не проходять навчання з питань охорони праці.
На розширеній раді інспекції було розглянуто результати перевірки. Враховуючи стан справ, що склався в організації провітрювання, додержанні вимог пилогазового режиму на шахтах ВАТ «Лисичанськвугілля» і ДП «Первомайськвугілля», рада зажадала від керівників шахт у найкоротший термін усунути порушення ПБ, виявлені в ході проведеної перевірки та відображені в інспекторських приписах.
Технічним директорам ВАТ «Лисичанськвугілля» і ДП «Первомайськвугілля», директорам самостійних шахт і організацій запропоновано розглянути результати цільової перевірки на засіданнях ПДК, намітити й здійснити конкретні заходи щодо поліпшення провітрювання та пилогазового режиму під час ведення гірничих робіт. Звернути особливу увагу на виконання вимог нарядної системи, СУОП, не допускати видачі нарядів на робочі місця, де не усунуто порушення ПБ. Зобов’язати служби охорони праці під час обстеження робочих місць у першу чергу виявляти і добиватися усунення порушень провітрювання та пилогазового режиму.


М. АСЄЄВ, начальник Лисичанської державної гірничотехнічної інспекції у вугільній промисловостіДо списку