Статьи

Місто Каховка Херсонської області розташоване в середині «томатного поясу» Європи, це найкраще місце для виробництва томатних продуктів. Перші помідори збирають тут ще у травні, а останні достигають у жовтні. Система зрошення тут — одна з найбільших у світі. Її канали несуть воду на 2 млн. га землі від Каховки до Керчі. Зрозуміли і побачили це 12 років тому двоє молодих підприємців зі Швеції — Карл Стурен і Йохан Боден, які на пострадянському просторі підшукували компаньйона для вкладання інвестицій у виробництво якісних продуктів харчування.
Близькість виробництва до полів забезпечує безперервне постачання сировини і є безперечною перевагою, оскільки скорочення шляху постачання овочів на завод гарантує вищу якість продуктів і значну економію коштів. Так почало свою діяльність ЗАТ «Чумак».

2008-061.jpgСьогодні ЗАТ «Чумак» — потужний український виробник натуральних харчових продуктів. Цінують у регіоні підприємство не тільки за те, що воно є одним з найбільших платників податків до місцевого бюджету, а й за те, що тут постійно покращують умови праці, приділяють особливу увагу безпеці виробництва. За чисельності працюючих 1200 осіб (у сезон — до 2 тис., з яких 350 постійно перебувають у шкідливих умовах та зайняті цілодобово у 4-змінному виробничому процесі) вже протягом 5 останніх років кількість травмованих на виробництві за рік не перевищує 2 осіб. Службу охорони праці очолює тут заступник генерального директора з охорони праці і навколишнього природного середовища В. Прайзнер. Підпорядковується йому відділ охорони праці у кількості 3 осіб.
Вивчивши методи ефективного виробництва на найпотужніших світових підприємствах («Тойота», «Панасонік», «Феррарі», «Шелл», «Вольво» та ін.), керівники ЗАТ «Чумак» впровадили програму ТРМ (Total 2008-056_1.jpgProdyctive Maintenance) — в перекладі «Обслуговування обладнання», що забезпечує його найвищу ефективність впродовж усього терміну експлуатації за участі всього персоналу. Мета ТРМ — створення підприємства, яке прагне до повного і комплексного покращання виробничої системи. Засобом досягнення цієї мети є створення механізму, орієнтованого на запобігання всіх видів втрат, у тому числі й людських, для чого залучаються всі підрозділи, весь персонал від першого керівника до робітника низової ланки.
До ТРМ входить ряд спеціальних програм, обов’язкове виконання яких передбачається розпорядженнями та наказами дирекції підприємства. Всі менеджери — це відповідальні за підтримку програми. Основою ТРМ є програма 5S, а саме: Sort (сортування) — чіткий поділ усього на потрібне і непотрібне та звільнення від останнього; Seiton (порядок) — організація зберігання всього необхідного, що дає змогу швидко і просто все знайти і використати; Seiso (чистота) — підтримання робочого місця в чистоті та охайності; Seiketsu (стандартизація) — розробка 2008-057_1.jpgкінцевих стандартів підтримування порядку і чистоти; Shitsike (дисципліна) — коли дотримання встановлених процедур перетворюється на звичку.
Виконання цієї програми забезпечується за рахунок правильного розташування технологічного устаткування та належної організації виробничих процесів, призначення відповідальних, щомісячного заслуховування звітів, запровадження самоаудитів і перехресних аудитів, стандартів чистоти, розміщення інформації на дошках активності.
Дуже цікавою є програма Near Miss (безпека праці та охорона навколишнього середовища). Її основна мета — підвищення культури безпеки та раннє виявлення потенційно небезпечних факторів: дій, які могли б призвести до нещасних випадків, але не призвели; випадків, які тільки за щасливих обставин не призвели до травм; небезпечної поведінки; правил, які не діють. Near Miss дає можливість усім працівникам брати участь у створенні безпечного виробничого середовища і є одним з ключових аспектів управління безпекою. У спеціально відведених місцях розміщені картки «Near Miss» — їх заповнюють працівники фірми, які виявили на виробництві небезпечні фактори. Картки залишаються у відповідних ящиках або передаються безпосередньому керівникові, чи здаються у відділ організації виробництва. Керівництво фірми невідкладно з ними ознайомлюється й одразу вживаються заходи щодо ліквідації фактора ризику. Щомісяця підбиваються підсумки виконання програми. Особи, які активно забезпечували її виконання, виявляли потенційно небезпечні фактори, преміюються. За результатами роботи за рік кращим надається можливість відпочити в Ялті за рахунок підприємства.
Перевага Near Miss порівняно з подібними програмами, які діють на вітчизняних підприємствах, у тому, що ніхто з працюючих не проходить повз потенційне джерело небезпеки, кожен може відвернути травмування, а головне — відбувається швидке реагування на небезпечну ситуацію. Все це в комплексі сприяє покращанню умов праці та зменшенню кількості нещасних випадків.
Процес виробництва продуктів харчування без консервантів максимально механізований і автоматизований. Є дільниці, де доступ людини повністю відсутній — процесом керує комп’ютер, оператори лише спостерігають за інформацією на моніторі. Програмою Speedy Kaizen передбачено швидке проведення позитивних змін у конструкції устаткування, що покращує ефективність його використання, підвищує якість готової продукції, зменшує втрати і підвищує стан безпеки на робочих місцях. Також заповнюються відповідні картки, проводяться детальні уроки (описання виконання певної операції, за необхідності — з використанням креслень, схем чи фотографій) задля того, щоб забезпечити найвищу ефективність роботи устаткування. Водночас це є інструментом підвищення рівня знань і навичок робітників. Програма Kaizen передбачає оптимізацію контролю або нанесення фарбою на обладнанні зрозумілих позначок. Наприклад: положення небезпечного відхилення натяжного паса чи відхилення затяжної гайки від попереднього положення тощо. Це значно полегшує виявлення під час обстежень незначних відхилень, забезпечує їх своєчасне усунення, запобігає поломкам устаткування та нещасним випадкам. Постійний моніторинг поломок та їх поглиблений аналіз операторами технологічних дільниць дали можливість зменшити їх кількість у порівнянні з 2005 р. більше ніж у 3,5 разу. На підприємстві чітко налагоджено систему управління технічним обслуговуванням, ремонтами, замовленням і зберіганням запчастин.
Застосування сучасних технологій потребує постійного технічного переозброєння, будівництва нових виробничих об’єктів. У 2007 р. на підприємстві завершено будівництво нового складу потужністю 17 тис. палетомісць за рахунок обладнання його стелажами 5-ярусного зберігання. У 2008 р. у ЗАТ «Чумак» введено в експлуатацію один з найсучасніших у Європі завод з переробки свіжих томатів. Побудовано також нові офіс, їдальню та побутові приміщення. Значні кошти витрачено й на охорону праці (у 2007 р. — 1,32 млн. грн.).
Продукція ЗАТ «Чумак» постійно перемагає в конкурсах, одержує нагороди. Перероблені у Каховці овочі, вирощені на херсонській землі, подаються до столу у МакДональдсах України, Росії, Білорусі, Азербайджану, продаються в магазинах багатьох країн світу. Як кажуть, знай наших!

М. КОЗЄЛ, начальник державної інспекції промислової безпеки та охорони праці в АПК та соціально-культурній сфері теруправління Держгірпромнагляду по Херсонській області

На знімках:
заступник генерального директора
з охорони праці
і навколишнього природного середовища ЗАТ «Чумак» В. Прайзнер,
начальник інспекції М. Козєл,
провідний інспектор інспекції
С. Коломоєць
і начальник виробництва
ЗАТ «Чумак» О. Бєлоус (зліва направо)
аналізують дієвість
СУОП на підприємстві;
у цеху виготовлення майонезу.

Фото С. КОЛЕСНИКАДо списку