Статьи

Виробництво деталей механізмів із заготовок гарячого литва є важливою складовою у випуску готових виробів на підприємствах машинобудівної галузі. У першому півріччі 2008 р. співробітники Харківської державної інспекції промислової безпеки та охорони праці в машинобудуванні провели цільові перевірки ливарних цехів на 10 підприємствах Харкова.

Багато нарікань викликає неналежне утримання будівель і споруд гарячих цехів. Не виконано в терміни роботи з проведення обстежень і паспортизації будівель і споруд у ВАТ «Світло шахтаря», «Харківський підшипник», АТ «Укрелектромаш», на ДП «Завод імені В. О. Малишева».
Як і раніше, не додержуються вимог нормативних документів з питань безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд у ВАТ «ХТЗ». Незважаючи на неодноразові обіцянки власників підприємства, тут не проводилось експертне обстеження приміщення чавуноливарного цеху № 2, сталеливарного цеху, що потребують ремонту. Не виконано запланований на 2007 р. ремонт даху на шихтовому подвір’ї дільниці фасонного литва, не ведуться відбудовні роботи цегляної кладки термообрубувального корпусу сталеливарного цеху.
У чавуноливарному цеху № 2 ВАТ «ХТЗ» у результаті тривалої експлуатації дробометальних камер зруйновано цегляну стіну. На несучих балках перекриття будівлі цеху, біля вагранок плавильної дільниці обсипається захисний шар бетону, підвішена над ним захисна металева сітка місцями прорвана і повсюдно уражена корозією. На тракторному заводі, як і на усіх інших перевірених підприємствах, не розроблено ПЛАСи для ливарного виробництва.
У ВАТ «ХТЗ», «Автрамат», «Турбоатом», ТОВ «Харківський завод підйомно-транспортного устаткування» немає інструкцій з охорони праці на окремі робочі професії у ливарних виробництвах, немає повних переліків робіт підвищеної небезпеки, деякі робітники допускаються до роботи без навчання та перевірки знань з питань охорони праці.
Справедливі нарікання працівників наглядових органів викликають діючі (вірніше, недіючі) чи вкрай незадовільно працюючі системи вентиляції у виробничих приміщеннях ливарних цехів. На жаль, як і раніше, це «болюче» питання практично не вирішується, внаслідок чого концентрація пилу та шкідливих викидів у повітрі робочої зони ливарних цехів на ДП «Завод імені В. О. Малишева», у ВАТ «ХТЗ», «Світло шахтаря», «Турбоатом», ТОВ «ХЗ ПТО» перевищує ГДК у 4—6 разів.
Робітників-ливарників ДП «Завод імені В. О. Малишева», ТОВ «ХЗ ПТО», АТ «Укрелектромаш» вчасно не забезпечують спецодягом, спецвзуттям, миючими і знешкоджувальними засобами. Адміністрація цих підприємств не піклується навіть про забезпечення працівників ливарних виробництв газованою водою.
Перевіряючих не міг також не стурбувати той факт, що на всіх перевірених підприємствах служби з ремонту ливарного устаткування належним чином не укомплектовано. Тому на жодному з перевірених підприємств практично вчасно не проводяться планово-запобіжні ремонти як самого ливарного устаткування, так і вантажопідіймальних кранів, інших машин і механізмів.
Деяке технологічне устаткування експлуатується з грубими порушеннями. Так, у ливарних господарствах ВАТ «Автрамат», «Світло шахтаря», «ХТЗ», «Турбоатом», ДП «Завод імені В. О. Малишева» передавальні візки шихтових подвір’їв не обладнано сигнальними пристроями. На окремих механізмах з подавання шихти у плавильні печі немає захисних огороджень частин, що обертаються, і захисних сіток, що обмежують доступ до головних тролеїв підкранових колій, а також до ланцюгових передач конвеєрних стрічок. Відсутні також огородження на змішувальних бігунах; на складування опок не розроблено технологічні карти.
Шнекові транспортери й огородження елеваторів подачі піску не обладнано системами блокування (ВАТ «ХТЗ», «Турбоатом», АТ «Укрелектромаш», ТОВ «ХЗ ПТО»). У ВАТ «Автрамат» транспортна система ливарної дільниці експлуатується без огородження вантажно-розвантажувального прорізу; у ВАТ «Турбоатом» переміщення ливарного ковша здійснюється вантажопідіймальним краном, змонтованим над робочими місцями заливальників, немає огородження електродів електродугової плавильної печі. Залізничні колії сумішопідготовчого відділення на цьому підприємстві, а також у ТОВ «ХЗ ПТО» установлено вище від рівня підлоги виробничих приміщень.
У ВАТ «ХТЗ» і ТОВ «ХЗ ПТО» допускається виліт дробу під час роботи дробометальних камер. Розливні ковші тривалий час не оглядалися. Журналів реєстрації оглядів і паспортів ковшів у гарячих цехах цих підприємств на момент перевірки не було.
У цехах і на дільницях ливарного виробництва більшості перевірених підприємств не проводиться очищення ліхтарів освітлення та стінового скління, не діє аварійне освітлення. На деякому технологічному устаткуванні, особливо — на плавильних агрегатах, неефективно або зовсім не працюють пристрої газоочищення, а також вентиляційні системи. Робітники ливарних цехів змушені працювати у важких і шкідливих умовах. Безумовно, усе це вкрай негативно позначається на стані їхнього здоров’я.
Щороку в Харківській області реєструється близько 200 професійних захворювань. Більшість з них припадає на працівників ливарних виробництв. Не зменшується, на жаль, тут і кількість виробничих травм. За останні 6 років понад 50 робітників-ливарників одержали травми різного ступеня тяжкості. П’ятеро з них стали інвалідами, один — загинув.
Аналіз причин виробничого травматизму свідчить, що працівники гарячих цехів машинобудівних підприємств травмуються, як правило, внаслідок недостатнього контролю з боку адміністрації за безпечним провадженням робіт.
У ході цільових перевірок ливарних цехів і дільниць держінспекторами виявлено 255 порушень нормативно-правових актів з охорони праці, видано 18 приписів на усунення виявлених порушень, опломбовано 74 одиниці устаткування, машин і механізмів, подальша експлуатація яких створювала загрозу для життя і здоров’я працюючих. До адміністративної відповідальності притягнено 13 посадових осіб, у тому числі 9 начальників ливарних цехів.
Будемо сподіватися, що заходи, які вживаються, сприятимуть наведенню порядку в ливарних виробництвах машинобудівної галузі Харківщини.

М. МИГУНОВ, головний державний інспектор Харківської державної інспекції промислової безпеки та охорони праці в машинобудуванні, Вадим КОБЕЦЬ, наш власкорДо списку