Статьи

Image00003.jpg У Держгірпромнагляді 22 лютого відбулось засідання Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні.
На засіданні, що проводив голова Організаційного комітету, перший заступник Голови Держгірпромнагляду Г. Суслов, було затверджено склад Організаційного комітету у кількості 30 осіб, серед яких — представники міністерств, профспілок, Федерації роботодавців, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та фахівці з охорони праці. Співголовою комітету затверджено С. Українця, заступника Голови Федерації профспілок України. Члени Організаційного комітету обговорили і затвердили план заходів з підготовки та проведення в Україні 28 квітня Дня охорони праці в рамках Всесвітнього дня охорони праці.
Під час засідання було розглянуто і затверджено Звернення до органів виконавчої влади, роботодавців, профспілок, засобів масової інформації, керівників і працівників підприємств, установ та організацій.

ЗВЕРНЕННЯ
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ З ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ
В УКРАЇНІ У 2007 РОЦІ ЗАХОДІВ З НАГОДИ ДНЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ
В РАМКАХ ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

до центральних і місцевих органів виконавчої влади,
об'єднань роботодавців, профспілок,
засобів масової інформації, керівників і працівників
підприємств, установ, організацій України

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Указом Президента України від 18 серпня 2006 року № 685/2006 в нашій державі офіційно встановлено День охорони праці, що має відзначатися щорічно 28 квітня у Всесвітній день охорони праці.
Організаційним комітетом ухвалено рішення провести в період з 23 по 28 квітня 2007 року Тиждень охорони праці з нагоди Дня охорони праці в Україні та Всесвітнього дня охорони праці. Вирішено підтримати рекомендацію Міжнародної організації праці (МОП) про основну тему заходу — «Зробимо гідну працю реальністю: безпека та здоров’я на робочих місцях».
Мета заходу — привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб’єктів господарювання та громадських організацій до вирішення питань охорони праці, забезпечення реалізації конституційних прав громадян на належні, здорові та безпечні умови праці, надання всебічної підтримки потерпілим на виробництві працівникам, вшанування пам’яті загиблих.
Невід’ємною складовою державної політики в сфері промислової безпеки та охорони праці є створення умов праці для людини за принципом пріоритетності її життя та здоров’я. Незважаючи на зусилля, що докладають країни світового співтовариства задля поліпшення умов і безпеки праці на виробництві, докорінного перелому в цій сфері ще не відбулося.
За останніми оцінками МОП, щорічно в світі від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань гине понад 2,2 млн. працівників, а за даними Європейського Союзу на 100 тис. працівників припадає 5372 випадки захворювань на виробництві. Беручи до уваги факти неповної зайнятості населення в багатьох країнах світу, зростаючу кількість працівників-мігрантів та незареєстрованих працівників неформального сектора економіки, число пов’язаних з роботою травмувань і профзахворювань може досягти сьогодні 208—210 млн. випадків за рік.
Таке становище не може не турбувати світову спільноту та міжнародні організації, які опікуються безпекою праці та станом здоров’я працюючого населення. Не випадково Міжнародна організація праці, прагнучи привернути додаткову увагу до вирішення цих важливих соціальних проблем та підтримуючи відповідну ініціативу Міжнародної конфедерації вільних профспілок, встановила п’ять років тому Всесвітній день охорони праці 28 квітня. Його щорічно відзначають вже понад 50 країн світу.
Згідно з обліковими даними, за 2006 рік в Україні на виробництві сталося майже 19 тис. випадків травмування працівників, з них 1077 — зі смертельними наслідками. Рівень ризику загибелі або травмування працівників у розрахунку на 100 тис. працюючих залишається в декілька разів вищим, ніж в інших розвинених країнах світу.
У 2006 році в Україні на відшкодування шкоди, медичну, професійну і соціальну реабілітацію осіб, котрі постраждали від нещасних випадків на виробництві, та осіб, що страждають на професійні захворювання, за рахунок внесків суб’єктів господарювання на державне соціальне страхування було витрачено понад 1813 млн. грн.
Актуальними завданнями в сфері промислової безпеки та охорони праці на сьогодні в Україні є:
боротьба з приховуванням нещасних випадків на виробництві;
посилення відповідальності роботодавців за підвищення дієвості та ефективності управління охороною праці на виробництві;
посилення мотивації до безпечної праці, стимулювання за зменшення ризику травмування та профзахворюваності на виробництві;
посилення уваги до безпеки працівників, які частіше наражаються на ризик нещасного випадку з багатьох причин (відсутність професійного досвіду, нерозуміння небезпеки на робочому місці, аварійних ситуацій, недостатній рівень навчання з питань безпеки та гігієни праці тощо).
П’ятий рік поспіль в Україні здійснюватимуться масові акції з нагоди Всесвітнього дня охорони праці, буде організовано проведення комплексу заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням, привернення уваги до стану соціальної захищеності потерпілих, вшанування пам’яті загиблих працівників. Однак особливість цього року полягає у наданні цим заходам державної ваги, активному залученню до їх визначення та реалізації усіх органів виконавчої влади, органів господарського управління у зв’язку з офіційним відзначенням у нашій державі Дня охорони праці 28 квітня.
У рамках підготовки до відзначення Тижня охорони праці Організаційним комітетом схвалено План заходів, яким передбачено проведення на національному, галузевому та регіональному рівнях комплексу заходів (семінарів, конференцій, виставок, засідань круглих столів, дискусій, відвідувань підприємств тощо).
Організаційний комітет звертається до центральних і місцевих органів виконавчої влади, об’єднань підприємців і роботодавців, профспілкових організацій усіх рівнів, керівників підприємств із закликом активно включитися в цю роботу та провести з 23 по 28 квітня 2007 року Тиждень охорони праці на кожному підприємстві, в кожній установі, організації, визначити та вжити додаткових заходів щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві та профзахворюванням, підвищення рівня безпеки та умов праці.
Оргкомітет пропонує протягом Тижня вшанувати пам’ять працівників, які загинули на виробництві, відвідати сім’ї потерпілих, вишукати можливості для надання їм допомоги у вирішенні матеріальних, соціально-побутових або інших проблем. Доцільно також за підсумками відповідних оглядів-конкурсів заохотити працівників за активне сприяння підвищенню рівня безпеки та поліпшенню умов праці, виявлену ініціативу й плідну роботу в цих напрямах.
Організаційний комітет звертається до представників засобів масової інформації з пропозицією забезпечити всебічне висвітлення вищезазначених заходів, що проводитимуться в Україні в рамках Тижня охорони праці, а також в інших країнах світу з нагоди Всесвітнього дня охорони праці.
Закликаємо усіх роботодавців проаналізувати організацію своєї роботи та вжити вичерпних заходів, які дадуть змогу запобігати нещасним випадкам і професійним захворюванням не лише 28 квітня, але й впродовж всього року.

Організаційний комітетДо списку