Статьи

Image00104.jpgДонецька державна інспекція з нагляду за охороною надр, геолого-маркшейдерськими роботами та переробкою корисних копалин є однією з найбільших спеціалізованих інспекцій в Україні. Багатогранною є робота, яку їй доводиться виконувати. У лютому 2007 р. інспекція відзначила своє 30-річчя.

Донецька область — найбільша мінерально-сировинна та промислова скарбниця України. Займаючи 4,4% території країни, вона володіє п’ятою частиною всеукраїнських запасів мінеральної сировини. Тут зосереджені великі запаси кам’яного вугілля, кам’яної солі, флюсо-доломітної сировини, вогнетривких і керамічних глин, багато інших корисних копалин. І сьогодні їх пошук триває.
Завдання інспекції — організувати наглядову діяльність так, щоб було забезпечено раціональне, комплексне використання надр, задовольнити потреби як держави у мінеральних ресурсах, так і законні інтереси підприємств, організацій та громадян, при цьому гарантувати повноту виймання корисних копалин, безпеку людей, охорону навколишнього середовища.
Сьогодні в інспекції працюють 12 осіб, під їхньою опікою — 320 користувачів надр, 40 переробних підприємств, 30 організацій, що вивчають надра. Нагляд здійснюється комплексно, за територіально-виробничим принципом — за закріпленими підприємствами і в цілому по області за спеціалізаціями, основними з яких є:
геолого-маркшейдерське забезпечення безпеки гірничих робіт, особливо в небезпечних зонах;
стан гірничих виробок вугільних шахт, довжина яких становить 3885 км. З них у незадовільному стані — 541 км (13,9%);
виконання заходів охорони по 14 590 підроблюваних поверхневих об’єктах, що розташовані у зонах шкідливого впливу гірничих робіт;
збереження устя в ліквідованих у різний час 8000 гірничих виробках, що мали виходи на поверхню, унеможливлення потрапляння в них сторонніх осіб;
припинення самовільного видобування корисних копалин. Було виявлено 140 «копанок» для незаконного видобування вугілля і 3 — піску;
додержання надрокористувачами проектів відробки родовищ корисних копалин;Image00105.jpg
забезпечення гідробезпеки діючих і закритих шахт. В області закрито 55 шахт, у необхідних випадках розроблено проекти затоплення та перепуску води, які розглянуті інспекцією;
стан 154 шламонакопичувачів, мулонакопичувачів з метою унеможливлення прориву шламів та мулів, особливо у період паводку;
охорона навколишнього середовища під час експлуатації породних відвалів. В області є 540 породних відвалів, з них 429 недіючих. Ознаки горіння мають 108 відвалів, з них 71 — недіючий.
Щороку інспекція бере участь у розгляді планів розвитку гірничих робіт і нормативів втрат по гірничовидобувних підприємствах на наступний рік. За неузгодженими позиціями гірничі роботи або експлуатація об’єктів забороняється.
У складі спеціальних комісій представники інспекції визначають порядок відробки викидонебезпечних пластів та способи управління важкокерованими покрівлями, чим сприяють запобіганню виробничому травматизму.
За 30-річну історію інспекцією розглянуто 9800 забудов (від простих до складних і унікальних об’єктів) на площах залягання вугілля. В усі збудовані об’єкти введено конструктивні заходи захисту, що забезпечують їх збереження під час виймання під ними вугілля.
У межах своєї компетенції інспекція здійснює методичне керівництво структурними підрозділами теруправління. Держгірпромнагляд залучає інспекцію для надання методичної та практичної допомоги з нагляду теруправлінням Одеської, Херсонської, Миколаївської, Закарпатської, Львівської областей та АР Крим.
Тільки впродовж 2006 р. інспекцією виявлено понад 12 тис. порушень різних нормативно-правових актів, 128 разів призупинялися гірничі роботи та експлуатація об’єктів. До адміністративної відповідальності притягнено 190 посадовців.
Збережено на балансі підприємств 2,4 млн. т вугілля, 364 тис. т флюсо-доломітної сировини, 220 тис. т тугоплавких та вогнетривких глин.
Для підвищення ефективності наглядової діяльності інспекція тісно співробітничає з місцевими органами влади, прокуратурою, науково-дослідними та проектними інститутами, об’єднаннями «Укрвуглегеологія», «Донбасгеологія», природоохоронними організаціями. Саме це дало змогу добитися зниження рівня виробничого травматизму, поліпшити стан охорони надр, геолого-маркшейдерського забезпечення гірничих робіт, встановити дієвий державний нагляд, починаючи від геологічного вивчення надр, розробки родовищ до ліквідації підприємств після повної відробки запасів.
В умовах постійного зростання світових цін на нафту і газ вугілля в Україні є головним енергоносієм. Незважаючи на всі труднощі гірничо-геологічних умов і розробки пластів, вугільна галузь Донбасу посідає одне з провідних місць в енергозабезпеченні країни.
В області є природний газ, його прогнозовані запаси становлять понад 5 трлн. м3. Підприємствам видано десять спеціалізованих дозволів на розвідку та експлуатацію родовищ природного газу.
В Україні розроблена і почала впроваджуватися комплексна програма дегазації вугільних пластів, в якій активну участь беруть американські спеціалісти. Таким чином, забезпечуючи безпеку вугільних шахт, ми одержуємо цінний енергоносій — метан. Запаси його в надрах Донбасу становлять від 11 до 20 трлн. м3.
Є ще одна гостра проблема, якою останніми роками займається інспекція. Це соціальні та екологічні питання, пов’язані із закриттям шахт. Поспіх, непродуманість під час ліквідації багатьох підприємств призвели до того, що на поверхню виділяється метан, виявилися підтопленими населені пункти, виникла загроза затоплення сусідніх шахт та багато чого іншого. Нерідко закривалися збиткові шахти, які ще не відробили свої запаси, що зараз працюють у режимі водовідливів. Спрямування бюджетних коштів на розвиток шахт дало б змогу уникнути закриття багатьох з них, відробити запаси вугілля, що залишилися, на підготовлених горизонтах.
Image00097.jpgЩо стосується нелегального видобування вугілля, то питання «копанок» на порядку денному стоїть вже кілька років. У першу чергу це стосується безпечного ведення робіт, охорони надр і навколишнього середовища. Цілеспрямована робота дала змогу узаконити роботу 44 малих підприємств з видобування вугілля недержавних форм власності, які в 2006 р. видобули понад 1,2 млн. т вугілля, практично вже втраченого для держави. Проте десятки «копанок» ще не легалізовані. Вихід з такого становища вбачається у спрощенні одержання ліцензії на право користування надрами. Легалізація таких підприємств дасть змогу здійснювати державний контроль як за безпечним веденням робіт, так і за охороною надр.
Стабільна та результативна діяльність інспекції стала можливою завдяки тому, що її нинішній склад дбайливо зберіг і намагається примножити все те краще, що було створено попередниками впродовж 30 років. Її першим начальником був О. Чічкін. При ньому інспекція була представлена на ВДНГ СРСР за тематикою «Охорона надр, раціональне та комплексне використання мінеральних ресурсів у Донецькій області». За успішну роботу співробітників інспекції нагороджено медалями, цінними подарунками та Почесними грамотами ВДНГ СРСР.
Примножували досягнення інспекції В. Антипенко, В. Чумаченко, В. Погорєлов, І. Дем’яновський, В. Недбайлов, О. Бриль. Багато зробили для посилення контролю за станом гірничих виробок вугільних шахт гірничотехнічні інспектори О. Пастухов, І. Блошенко, Є. Таратиркін.
Злагоджено працює нинішній склад інспекції, якому доводиться вирішувати найскладніші питання охорони надр і охорони праці в сучасних як геологічних, так і економічних умовах, що ускладнилися.
На превеликий жаль, законодавча база України про надра не відповідає нинішнім умовам господарювання. Заявивши про інтеграцію в Європу, Україна багато законодавчих актів не привела у відповідність до європейських стандартів. Щороку змінюється порядок видачі дозволів на право користування надрами. Як повітря потрібен новий Кодекс про надра, який привів би у відповідність до вимог сьогодення питання законодавчого врегулювання у сфері надрокористування.
На закінчення приємно відзначити, що свій ювілей інспекція зустрічає непоганими показниками. На підприємствах у 2006 р. вдалося майже удвічі знизити кількість нещасних випадків загального травматизму, не було допущено жодного нещасного випадку зі смертельними наслідками.
Бажаємо інспекції подальших успіхів в охороні інтересів держави і поліпшенні умов праці працівників піднаглядових підприємств, здоров’я та благополуччя в житті її працівникам.

Геннадій ЩУРОВ, наш власкор, О. КОМАРЕВСЬКА, керівник прес-служби теруправління Держгірпромнагляду по Донецькій області та ДП «Донецький експертно-технічний центр»

На знімках:
начальник інспекції Л. Соболєв;
інспекція у повному складі (зліва
направо): у першому ряду —
В. Недбайлов, М. Боковий, В. Колокольцева, В. Москалик, Л. Бородіна;
у другому ряду — М. Побережний,
І. Дем’яновський, В. Панкратова,
Л. Соболєв, С. Скрипка, С. Федоренко, В. Алексєєв.

Фото О. КОМАРЕВСЬКОЇДо списку