Статьи

Без зварювальних робіт неможливо уявити промислове виробництво. Однак хоча технології зварювання використовуються давно, експлуатація зварювального обладнання не завжди є безпечною. Аналіз нещасних випадків, що стались під час виконання електрозварювальних робіт, свідчить про нехтування працівниками елементарних вимог щодо організації безпечних умов праці зварника. Найбільшу потенційну небезпеку становить ручне дугове зварювання змінним струмом в умовах підвищеної небезпеки без використання обмежувачів напруги холостого ходу.

05.08.2000 р. на будівельному майданчику стався нещасний випадок з електрозварником ТОВ «Житло-Буд» В. Некрячем, який був смертельно уражений електричним струмом під час монтажу металоконструкцій.
01.08.2005 р. стався нещасний випадок з електрозварником ВАТ «Завод ЗБК імені С. Ковальської» О. Ковальчуком, який був смертельно уражений електричним струмом під час виконання зварювальних робіт у металевій споруді перевантажувального вузла конвеєрної лінії.
За результатами розслідування основною причиною цих та інших нещасних випадків стало використання в умовах підвищеної небезпеки електрозварювального трансформатора змінного струму без обмежувача напруги холостого ходу, відповідних засобів захисту та саморобного електродотримача.
Розглянемо вимоги чинного законодавства про охорону праці щодо використання обмежувача напруги холостого ходу для зварювальних трансформаторів ручного дугового зварювання.
Базові вимоги до обмежувача нImage00084.jpgапруги холостого ходу зварювальної установки встановлюються ГОСТ 12.2.007.8—75, ГОСТ 12.3.003—86 та ДСТУ 2456-94. Згідно з вимогами цих нормативних актів допустима величина напруги холостого ходу джерела для ручного дугового зварювання (при номінальній напрузі мережі) не повинна перевищувати: для джерела змінного струму — 80 В, для джерела постійного струму — 100 В. Устаткування для ручного зварювання з джерелом змінного струму повинно забезпечуватись обмежувачем напруги холостого ходу, який зменшує цю напругу на вихідних затискачах зварювального ланцюга до величини, що не перевищує 12 В, та не пізніше, ніж через 1 с після розмикання зварювального ланцюга (у джерелах для автоматичного дугового зварювання змінним струмом цей час спрацьовування не повинен перевищувати 0,5 с). Обмежувач, виконаний у вигляді приставки до зварювального трансформатора, має бути заземлений окремим проводом. Час спрацьовування обмежувача з подачею незниженої напруги між електродотримачем і зварюваним виробом не повинен перевищувати 0,06 с. За номінальної напруги мережі живлення амплітудне значення знижуваної напруги холостого ходу не повинно перевищувати 25 В. Крім того, згідно з п. 2.8 ГОСТ 12.3.003—86 роботи в замкнених та важкодоступних просторах повинні виконуватись за нарядом-допуском.
У чинному Реєстрі НПАОП є низка галузевих нормативних документів, затверджених ще за часів СРСР, якими визначаються вимоги безпеки під час виконання зварювальних робіт на підприємствах: Мінхіммаш — Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при електрозварювальних роботах (НПАОП 28.52-1.04-86), галузь машинобудування — Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при електрозварювальних роботах (НПАОП 28.52-1.15-60), Мінавіапром — Правила безпеки праці при електрозварювальних роботах (НПАОП 28.52-1.26-89), Мінважмаш — Правила з охорони праці у зварювальному виробництві (НПАОП 28.52-1.30-89), Мінсудпром — ОСТ 5.9823-80. «Роботи електрозварювальні. Вимоги безпеки» (НПАОП 28.52-7.11-80); Міноборонпром — ОСТ 3-127019-86. «Роботи електрозварювальні. Вимоги безпеки» (НПАОП 28.52-7.18-86); Мінсільгоспмаш — ОСТ 23.4.242-85. «Роботи зварювальні. Вимоги безпеки» (НПАОП 28.52-7.22-85); Мінверстатопром — ОСТ 2.Н83-44-80. «Зварювання дугове та електрошлакове. Вимоги безпеки» (НПАОП 28.52-7.28-80).
Вимоги безпечного ведення зварювальних робіт дублюють міжгалузеві нормативні документи, де також встановлені вимоги щодо використання обмежувачів напруги холостого ходу. Міжгалузеві нормативні документи є більш доступними, тому ними користується більшість фахівців.
Вимоги п. 6.7.81 Правил безпеImage00083.jpgчної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) та п. 8.2.33 Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.30-01) аналогічні вимогам ГОСТ 12.3.003—86 та ДСТУ 2456-94.
Згідно з п. 11.2.6 Правил безпеки при роботах на кабельних лініях зв’язку і проводового мовлення (НПАОП 64.2-1.07-96) під час будівництва та монтажу обладнання в підсилювальних пунктах (теплокамері, колодязі) у разі проведення електрозварювальних робіт установка для електрозварювання з джерелом змінного або постійного струму має бути обладнана пристроями автоматичного відключення напруги холостого ходу або обмеження її до напруги 12 В із затримкою в часі не більше 0,5 с. Обмежувач повинен бути забезпечений світловою сигналізацією, яка повідомить про наявність небезпечної напруги на виході джерела живлення для дугового зварювання.
Згідно з п. 4.41.6 Правил охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів (НПАОП 26.6-1.02-00) електрозварювальні установки, що застосовуються для зварювання в особливо небезпечних умовах (усередині металевих ємкостей, в трубопроводах, колодязях тощо), а також призначені для роботи у приміщеннях з підвищеною небезпекою і які мають напругу холостого ходу більше 12 В, повинні бути оснащені пристроями автоматичного відключення напруги холостого ходу або обмеження його до напруги 12 В із витримкою часу не більше 0,5 с, причому обмежувач, виконаний у вигляді приставки, має бути заземлений (занулений).
Згідно з п. 5.3.15 Правил охорони праці в деревообробній промисловості (НПАОП 20.0-1.02-05) під час роботи в особливо небезпечних приміщеннях, колодязях, тунелях, резервуарах, цистернах тощо електрозварювальна установка повинна мати електричне блокування, яке забезпечує автоматичне увімкнення зварювального ланцюга у разі доторкання електрода до зварюваного виробу і автоматичне вимкнення зварювального ланцюга на холостому ходу або зниження напруги у зварювальному ланцюзі до 12 В.
Згідно з п. 6.7.97 Правил охорони праці при будівництві та реконструкції об’єктів житлово-комунального господарства (НАОП 9.0.00-1.04-90) устаткування для ручного дугового зварювання змінним струмом повинно мати обмежувач, який знижує напругу холостого ходу на вихідних затискачах зварювального ланцюга до напруги, що не перевищує 12 В, не пізніше ніж через 1 с після розмикання зварювального кола.
Таким чином, вимоги міжгалузевих нормативних документів стосовно використання обмежувачів напруги холостого ходу для електрозварювальних установок неоднозначні щодо виду джерела струму (змінного чи постійного), допустимої швидкодії спрацювання обмежувача (0,5 с чи 1,0 с) та умов використання.
Аналізуючи нормативні документи з охорони праці, можна зробити такі висновки.
Наявність пристрою автоматичного відключення напруги холостого ходу (в технічній документації використовується також поняття «блок зниження напруги холостого ходу») або обмеження його до безпечної напруги (12 В) є обов’язковою вимогою в електрозварювальних установках, що використовуються в умовах підвищеної небезпеки та особливої небезпеки, до яких належать роботи всередині металевих ємкостей (резервуарах, цистернах, контейнерах), відсіках суден, понтонах, трубопроводах, теплокамерах, підземних спорудах (колодязях, тунелях), інших замкнених, важкодоступних просторах та приміщеннях (спорудах) із струмопровідною підлогою або пилом, на відкритому повітрі. Обмежувач напруги холостого ходу може передбачатись внутрішньою схемою зварювального трансформатора, а може бути виконаний у вигляді зовнішньої приставки. Якщо обмежувач напруги холостого ходу передбачено схемою самого джерела зварювального струму, то застосовувати інший пристрій непотрібно.
Обмежувач, виконаний у вигляді приставки до зварювального трансформатора, повинен бути заземлений окремим проводом та забезпечений світловою сигналізацією, що повідомить про наявність небезпечної напруги на виході джерела живлення дугового зварювання. Вимоги щодо швидкодії спрацювання обмежувача (після розмикання зварювального ланцюга) для дугового зварювання змінним струмом: для ручного зварювання повинно бути не менше 0,5 с, а для автоматичного — 1,0 с. Переносний понижувальний трансформатор, яким є обмежувач напруги холостого ходу, повинен мати на стороні вищої напруги кабель зі штепсельною вилкою для приєднання до електричної мережі, довжина якого не перевищує 2 м (п. 5.2.7 НПАОП 0.00-1.30-01). Крім того, довжина первинного електричного ланцюга між пунктом живлення та пересувною зварювальною установкою не повинна перевищувати 10 м, а довжина проводу від зварювального трансформатора до електродотримача — 40 м (п. 6.7.105 НАОП 9.0.00-1.04-90).
Роботи в замкнених і важкодоступних просторах, як відомо, повинні виконуватись за нарядом-допуском під керівництвом відповідальної особи, яка організовує безпечне виконання робіт та забезпечує наявність в зоні цих робіт не менше ніж трьох осіб, двоє з яких є наглядачами. Зварювальні роботи всередині ємкості та у підземній споруді повинні виконуватись з використанням рятувального пояса та страхувального каната. Під час зварювальних робіт в умовах підвищеної небезпеки та особливої небезпеки зварник повинен використовувати засоби електрозахисту (діелектричні рукавиці, боти, діелектричний килимок), причому в умовах підвищеної небезпеки є обов’язковим використання діелектричних рукавиць, в умовах особливої небезпеки — додаткове використання діелектричних ботів, а при виконанні робіт в положенні лежачи — діелектричного килимка. Чинні нормативні документи передбачають використання засобів електрозахисту під час зварювання в умовах підвищеної небезпеки та особливої небезпеки незалежно від того, є у наявності чи відсутній обмежувач напруги холостого ходу.
Згідно з п. 6.7.98 НАОП 9.0.00-1.04-90 допускається виконання зварювальних робіт без обмежувача напруги холостого ходу, але за наявності біля наглядача комутаційного апарата для відключення зварювального ланцюга у разі припинення роботи, зміни електродів та в інших необхідних випадках.
Сьогодні під час електрозварювальних робіт використовуються обмежувачі напруги холостого ходу, що виконані у вигляді зовнішніх приставок до трансформаторів, перелік яких подано в таблиці, де вказано дані про найбільш поширені обмежувачі (за даними загальнодоступних сайтів, станом на 15.01.2007 р.). Деякі обмежувачі (наприклад, БСН-10У) можуть зменшувати напругу холостого ходу до 6 В.
Таким чином, найбільш ефективним заходом безпеки під час експлуатації обладнання для ручного зварювання в умовах підвищеної і особливої небезпеки є конструктивне поєднання заводом-виготівником джерела зварювального струму та обмежувача напруги холостого ходу. У разі експлуатації обладнання для ручного зварювання у нестаціонарних умовах (переважно в умовах без підвищеної небезпеки) є доцільним використання обмежувача напруги холостого ходу у вигляді зовнішньої приставки. Більшість міжгалузевих нормативно-правових актів з охорони праці допускає експлуатацію обладнання для ручного зварювання без обмежувача напруги холостого ходу в умовах без підвищеної небезпеки, до яких можна віднести, наприклад, обладнання стаціонарних цехових зварювальних постів.

М. ФЕДОРЕНКО, головний державний інспектор Київської державної інспекції з промислової безпеки та охорони праці

На знімках:
загальний вигляд електрозварювальних трансформаторів змінного та постійного струму.

Фото автораДо списку