Статьи

2008-166_1.jpgПрокурорський нагляд за виконанням законодавства про охорону праці був і залишається одним з найефективніших методів забезпечення безпеки виробництва та запобігання нещасним випадкам. Як здійснюється прокурорський нагляд на території Миколаївської області, нашому власному кореспондентові Сергію КОЛЕСНИКУ розповідає старший прокурор відділу захисту майнових, інших особистих прав і свобод громадян та інтересів держави прокуратури Миколаївської області Д. Плетеньов.

— Дмитре Михайловичу, яким чином здійснювався прокурорський нагляд органами прокуратури у 2007р.?
— Протягом 2007 р. за участю представників місцевих органів Держгірпромнагляду, СЕС, МНС, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань органи прокуратури постійно проводили перевірки додержання законодавства про охорону праці на підприємствах, в установах і організаціях області, в ході яких виявлені численні порушення законодавства. За всіма фактами розслідування нещасних випадків зі смертельними наслідками органами прокуратури та внутрішніх справ області проведено перевірки в порядку ст. 97 КПК України. За їх результатами порушено 8 кримінальних справ, з яких 7 направлено до суду. Зокрема, прокурор Заводського району м. Миколаєва у вересні 2007 р. направив до суду кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 271 КК України, за фактом смерті працівника одного з підприємств під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт. У даному випадку зафіксовано порушення ст. 29 КЗпП України, ст. 5 Закону «Про охорону праці». Посадові особи підприємства під час укладання трудового договору не проінформували потерпілого про умови праці та наявність на робочому місці небезпечних виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства. До того ж потерпілому посадовими особами підприємства на порушення вимог статей 31, 153 КЗпП України було дано вказівку про виконання вантажних робіт, які не входили до його функціональних обов’язків, а також не проведено з ним необхідний інструктаж.
За такими ж ознаками злочину прокурором Ленінського району м. Миколаєва спрямовано до суду кримінальну справу за фактом порушення вимог законодавства про охорону праці відповідальними особами підприємства, що спричинило загибель працівника внаслідок падіння з висоти під час виконання газозварювальних робіт. Посадові особи цього підприємства на порушення вимог п. 3.17 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці допустили до виконання робіт працівників, які не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
Аналогічні справи порушені прокурорами Єланецького району, Очаківським міжрайонним прокурором, прокурором м. Южноукраїнська та Миколаївським транспортним прокурором.
— Зрозуміло, що посадовець, який скоїв злочин, в результаті чого потерпіла людина, обов’язково повинен нести відповідальність. Але важливіше не допустити порушення, уберегти від трагедії працівника, а відповідального за стан охорони праці — від судимості.
— Звичайно, фактам виявлення та усунення порушень законодавства про охорону праці до настання нещасного випадку органи прокуратури приділяють особливу увагу. Протягом 2007 р. з метою усунення виявлених порушень органами прокуратури області внесено 314 документів прокурорського реагування керівникам контролюючих органів, підприємств, установ і організацій, за наслідками розгляду яких до відповідальності притягнено 227 посадових осіб. Перевірки проводились на підприємствах, діяльність яких пов’язана з виконанням робіт та експлуатацією об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Наприклад, прокурором
м. Южноукраїнська перевірено три таких підприємства. За наслідками перевірок виявлені порушення статей 8, 13, 21 Закону «Про охорону праці» щодо організації на підприємствах роботи з питань охорони праці, навчання та перевірки знань керівників структурних підрозділів, наявності у повному обсязі необхідної документації, забезпечення працівників ЗІЗ.
Аналогічні порушення виявлені під час перевірок підприємств, які були проведені прокурорами Баштанського, Березанського, Веселинівського, Врадіївського, Єланецького, Жовтневого, Казанківського, Миколаївського, Снігурівського районів та Очаківським міжрайонним прокурором. На вимогу зазначених прокурорів посадовими особами підприємств, установ і організацій районів вжито заходів щодо усунення виявлених порушень, причин, що їм сприяли, а керівників, які допустили порушення законодавства, притягнено до адміністративної відповідальності.
— На початку розмови Ви сказали, що перевірки в рамках прокурорського нагляду проводяться за участю контролюючих органів. Яким чином здійснюється така взаємодія?
— Тісна взаємодія з органами Держгірпромнагляду, СЕС, МНС, Фонду налагоджена як на обласному, так і на районному рівнях. Згідно зі статтями 8, 20 Закону «Про прокуратуру» органи прокуратури можуть залучати до перевірок будь-які контролюючі органи, але в області так ультимативно питання не ставляться. Життя людини — найцінніше, тому за необхідності сприяння у здійсненні перевірки будь-якого підприємства чи організації органом прокуратури або іншим контролюючим органом питання безвідмовно вирішуються навіть по телефону. Не виникало непорозумінь навіть під час перевірок прокуратурою самих контролюючих органів або ж контролюючими органами — прокуратур щодо дотримання необхідних санітарних, протипожежних та інших вимог безпеки.
— Статтями 34, 35 Закону «Про охорону праці» передбачаються повноваження органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в галузі охорони праці. Чи здійснюється перевірка виконання вищезазначеними органами передбачених Законом повноважень?
— На жаль, до 2008 р. положеннями про обласну та районну держадміністрації не передбачалося здійснення повноважень в галузі охорони праці. Тому представники органів виконавчої влади у 2007 р. не залучалися до перевірок підприємств та організацій, і робота цих органів у галузі безпеки виробництва зводилася лише до розробки програм та заходів з охорони праці, промсанітарії та безпечної життєдіяльності. Що стосується органів місцевого самоврядування, то згідно зі ст. 30 Закону «Про місцеве самоврядування» на них покладено обов’язок щодо здійснення контролю за належною експлуатацією будівель і споруд, організацією обслуговування населення тощо. Тому в грудні 2007 р. — січні 2008 р. прокуратури області та районів проводили перевірки сільських, селищних та міських рад щодо виконання ними вищезазначеного Закону. Основне, на що зверталася увага,— виконання прийнятих програм і затверджених заходів.
— Закон «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» дещо ускладнив роботу органів Держгірпромнагляду. Чи сприяє прокуратура здійсненню належного контролю за станом охорони праці?
— Так, сьогодні теруправління Держгірпромнагляду по Миколаївській області переведено з ряду наглядових органів у контролюючі, а відповідно унеможливлюється здійснення оперативних перевірок. Щоб провести перевірки стану охорони праці, необхідно попередньо погодити це питання з керівниками підприємств та організацій, визначити дату перевірки та ін. Але поки що складнощів з перевірками інспекторами теруправління підприємств не виникало. Є офіційна домовленість, що у разі виявлення на підприємстві будь-якої форми власності порушень Закону «Про охорону праці» або інших нормативно-правових актів прокуратура за листом керівника теруправління терміново ініціюватиме перевірку такого підприємства.


На знімку:
старший прокурор прокуратури Миколаївської області Д. Плетеньов.

Фото автораДо списку