Статьи

2008-082_4.jpg Будівельний бум, що спостерігається у великих містах країни, супроводжується, на жаль, неприпустимо високим рівнем виробничого травматизму.
Восени 2007 р. органи прокуратури Харківської області провели цільову перевірку додержання чинного законодавства суб’єктами господарської діяльності регіону, які задіяні на виконанні будівельних робіт. Про деякі її підсумки, вжиті заходи для запобігання випадкам порушення чинного законодавства розповів старший прокурор Харківської обласної прокуратури, юрист 2-го класу М. ГОНЧАРОВ.

Об’єкти, що споруджуються, організації та підприємства будівельної галузі Харківської області ніколи не залишалися без пильної уваги органів прокуратури. На виконання намічених планів на III квартал 2007 р. співробітники обласної прокуратури провели перевірки додержання Законів «Про охорону праці», «Про ліцензування деяких видів господарської діяльності», чинних нормативно-правових актів у цій сфері, якими зобов’язані керуватися суб’єкти господарської діяльності, контролюючі їх місцеві органи Держгірпромнагляду, управління містобудування та архітектури Харківської облдержадміністрації. У ході перевірок було встановлено, що рівень виробничого травматизму в будівельній галузі регіону залишається невиправдано високим. Так, за 9 місяців 2007 р. на будівельних майданчиках Харківщини сталося 40 нещасних випадків, у тому числі п’ять — зі смертельними наслідками. Впродовж 2006 р. на будівельних об’єктах загинуло 8 будівельників.
Аналіз нещасних випадків свідчить, що основними причинами виробничого травматизму в галузі як і раніше є: порушення виробничої і трудової дисципліни посадовими особами та робітниками, незадовільний технічний стан машин і механізмів, недостатнє забезпечення роботодавцями безпечних і нешкідливих умов праці працюючих. На багатьох будмайданчиках не проводилися інструктажі, навчання та перевірка знань з питань охорони праці. У ході перевірок ЗАТ «Фінпрофіль», ПП «Екотон Буд», ТОВ «Харківелітбуд» і ВБК «Харківбудмонтаж» було встановлено, що посадові особи зазначених підприємств на порушення Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів допустили експлуатацію несправних баштових кранів, інших вантажопідйомних механізмів зі зношеними канатами.
Прокуратурою Фрунзенського району Харкова було внесено відповідні приписи, порушено адміністративні провадження щодо винних посадових осіб за допущені порушення вимог законодавства про охорону праці.
Аналогічні порушення було виявлено прокурорами Дзержинського, Київського районів Харкова (центральні райони обласного центру, де зводиться багато нових будівель і споруд), Чугуївським міжрайонним прокурором. З метою усунення порушень також було вжито заходів прокурорського реагування.
Прокуратурою Орджонікідзевського району Харкова було встановлено, що у ТОВ «Енергетик» і «Фора-Схід» не оформлялися належним чином посадові інструкції відповідальних осіб. На цих підприємствах існувала практика допуску до роботи керівників структурних підрозділів, які не пройшли навчання з охорони праці. Для усунення виявлених порушень прокуратурою внесено приписи стосовно посадових осіб, які допустили виявлені порушення.
На жаль, подібні порушення не поодинокі. Майже на всіх підприємствах будівельної галузі, які перевірили працівники прокуратури, відповідальними посадовими особами не виконуються вимоги ст. 8 Закону «Про охорону праці», внаслідок чого багато робітників-будівельників не забезпечені спецодягом, спецвзуттям, іншими ЗІЗ. Найбільшу кількість подібних порушень виявлено Ізюмським, Лозівським, Куп’янським міжрайонними прокурорами, співробітниками Комінтернівської та Орджонікідзевської прокуратур Харкова.
Органи прокуратури серйозно турбує той факт, що багато керівників підприємств будівельної галузі не піклуються про проведення атестації робочих місць за умовами праці. Це свідчить про те, що відповідні посадові особи місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування на порушення вимог ст. 34, 35 Закону «Про охорону праці» належним чином не виконують покладені на них функції. Зокрема, не здійснюється контроль за додержанням законодавства про охорону праці на підприємствах, які зареєстровані та працюють у межах тих чи інших адміністративних одиниць, за реалізацією державної політики в галузі охорони праці на територіях сільських, селищних і міських громад. Місцеві органи державної влади та місцевого самоврядування фактично самоусунулися від виконання покладених на них обов’язків щодо здійснення контролю за додержанням чинних нормативно-правових актів з охорони праці. Підтвердженням того і є численні порушення, виявлені органами прокуратури на підприємствах будівельної галузі.
З метою усунення порушень і недоліків місцевим органам державної влади та місцевого самоврядування внесено відповідні подання.
Ряд претензій в органів прокуратури є і до працівників державних інспекцій котлонагляду, підйомних споруд і з нагляду за охороною праці у будівництві теруправління Держгірпромнагляду по Харківській області. Було встановлено, що державні інспектори П. Іщенко та І. Тимченко не здійснювали належний контроль за виконанням виданих раніше приписів. Так, до моменту перевірки, що проводилася наприкінці жовтня, профільна інспекція не одержала інформації від ВАТ «Трест «Житлобуд-1» про виконання раніше виданого припису від 25.07.2007 р.; від ВБК «Прогрес» — про виконання припису від 24.07.2007 р.; від ТОВ «Укрмонтажбудінвест» — про виконання припису від 25.01.2007 р., а також від інших підприємств. Крім того, у більшості випадків контрольні перевірки усунення виявлених порушень, викладених у приписах, державними інспекторами вищевказаної інспекції не проводяться. Багато відповідей підприємств мають формальний характер, у них немає відомостей про конкретні заходи, спрямовані на виконання приписів (відповіді ТОВ «Будальянс» від 06.03.2007 р., ВАТ «ЮСАЕМ» від 08.02.2007 р. і ряд інших).
Вивченням матеріалів справ про адміністративні правопорушення встановлено, що в діяльності держінспекцій котлонагляду, підйомних споруд та нагляду за охороною праці в будівництві допускаються порушення вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення при притягненні винних осіб до адміністративної відповідальності. Зокрема, співробітниками прокуратури виявлено порушення ст. 254 КпАП, що зводяться до необгрунтованої відмови щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, коли в ході перевірок держінспектори виявляли факти порушень нормативно-правових актів з охорони праці. Наприклад, державним інспектором А. Зайцем під час перевірки ВК «Дизельбуд-8» було виявлено відсутність проекту провадження робіт, дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки (припис № 22/1 від 28.02.2007 р.), проте протокол про адміністративне правопорушення щодо голови правління цього кооперативу О. Черняєва складено не було. Крім того, інспектором не було складено протоколи про адміністративні правопорушення щодо винних у порушеннях посадових осіб ТОВ БК «Суміш», де також було виявлено грубі порушення (на будмайданчику підприємства не було проекту провадження робіт, працівники працювали без спецодягу та інших ЗІЗ, виявлено випадки порушення правил поводження з електроінструментами).
Наведені факти свідчать про те, що окремі посадові особи, наділені державою певними повноваженнями, не в повному обсязі виконують покладені на них обов’язки. Не на належному рівні здійснюють свої повноваження також і посадові особи управління містобудування та архітектури Харківської облдержадміністрації. Прокурорською перевіркою, зокрема, встановлено, що відділом ліцензування будівельної діяльності управління під час прийому документів від підприємств і організацій, які є підставою для видачі ліцензій, на порушення ст. 20 Закону «Про ліцензування деяких видів господарської діяльності» не перевірялася достовірність поданих документів на відповідність їх ліцензійним умовам для того чи іншого виду діяльності.
Первомайською міжрайонною прокуратурою встановлено, що управлінням містобудування та архітектури Харківської облдержадміністрації видано ліцензію ТОВ «Регіон-Знак», згідно з якою воно могло здійснювати будівельну діяльність, але фактично в товаристві не було майстра та робітників деяких будівельних професій. Не було оформлено трудові відносини з тими з них, хто був допущений до роботи. Чому ж виявлене грубе порушення не було взято до відома під час видачі ліцензії посадовими особами відділу ліцензування будівельної діяльності управління?
Під час перевірки ТОВ «ДЕСАДА» було встановлено, що посадові особи підприємства подали заяву на видачу ліцензії в управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, до якої було додано документи, що підтверджують рівень освіти та відповідну кваліфікацію 14 штатних працівників (мулярів, малярів-штукатурів, слюсарів тощо). Тим часом на момент перевірки та розгляду заяви виявилося, що фактично підприємство не мало у своєму розпорядженні цих кадрів. Усіх працівників підприємства було звільнено, про що свідчили видані накази...
Безумовно, органи прокуратури не можуть миритися з такими волаючими фактами порушення законодавства. За результатами перевірки ТОВ «ДЕСАДА» порушено кримінальну справу за ст. 366 ч. 1 Кримінального кодексу України.
Усього за результатами цільових перевірок додержання законодавства про охорону праці на об’єктах будівельної галузі області було внесено 34 подання і приписи, 3 протести. За актами прокурорського реагування 75 посадових осіб було притягнено до відповідальності.
Будівельні майданчики не повинні бути об’єктами, де працівники невиправдано ризикують своїм життям і здоров’ям. Чинного законодавства повинні додержуватися неухильно всі без винятку!До списку