Статьи

Підсумки роботи органів Держгірпромнагляду України у І кварталі 2007 р. 27 квітня обговорено на засіданні колегії Комітету. У вступному слові Голова Держгірпромнагляду С. Сторчак акцентував увагу на найбільш вагомих змінах, які відбулися за останні місяці. Однією з головних є те, що фінансування системи державного нагляду в 2007 р. збільшено на 32%. Удвічі більше коштів виділяється на відрядження, майже на 30% — на оплату праці. Середня місячна заробітна плата головних державних гірничотехнічних інспекторів, які здійснюють нагляд на вугільних шахтах, збільшилася в середньому майже на 45% і наблизилась до заробітної плати відповідних фахівців підприємств. Відбулися удосконалення структури Комітету і територіальних органів, кадрові зміни у керівництві деякими підрозділами.
Все це було потрібне для відновлення стабільної роботи системи державного нагляду, підвищення його ефективності.
Заслухавши доповідь заступника Голови Комітету О. Румежака «Про підсумки роботи Держгірпромнагляду за І квартал 2007 р. та завдання щодо подальшого вдосконалення наглядової діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці», колегія зазначила, що в Україні протягом останніх п’яти років триває тенденція до зниження рівня виробничого травматизму, зменшення кількості аварій та аварійних ситуацій.
У І кварталі 2007 р. рівень загального травматизму знижено на 14% у порівнянні з таким самим періодом 2006 р. Кількість нещасних випадків зі смертельними наслідками зменшилася на 1%.
Разом з тим зросла кількість смертельно травмованих у будівництві, в установах і організаціях соціально-культурної сфери, гірничорудній і металургійній промисловості, на об’єктах котлонагляду та підйомних спорудах.
Переважна більшість (62%) випадків смертельного травматизму сталася у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Львівській, Харківській областях та у м. Києві.
Аналіз матеріалів спеціального розслідування свідчить, що майже 66% нещасних випадків зі смертельними наслідками сталися з організаційних причин, з технічних причин — 23%, а з психофізіологічних — 11%. На підприємствах АПК зростання рівня смертельного травматизму відбулося через недоліки у навчанні безпечних прийомів праці та порушення Правил дорожнього руху.
З метою підвищення рівня промислової безпеки в усіх галузях промислової економіки та вжиття заходів до його поліпшення у І кварталі державними інспекціями проведено понад 53 тис. оперативних обстежень підприємств, що на 4,5 тис. більше, ніж за цей період минулого року; через грубі порушення правил безпеки понад 64 тис. разів призупинялась експлуатація об’єктів; за порушення вимог чинного законодавства про охорону праці та охорону надр 24 тис. працівників притягнено до адміністративної відповідальності.
Разом з тим ряд інспекцій і теруправлінь знизили вимоги до керівників підприємств щодо створення безпечних умов праці, не повністю використовують надані законодавством права для припинення робіт до усунення порушень правил безпеки.
Колегія визнала роботу теруправлінь по Київській області та м. Києву, Львівській, Житомирській, Закарпатській областях, а також Криворізького гірничопромислового теруправління щодо організації та здійснення наглядової діяльності у першому кварталі поточного року недостатньою.
Керівникам галузевих управлінь Комітету і теруправлінь запропоновано підвищити ефективність наглядової діяльності, посилити вимогливість до керівників підприємств щодо створення безпечних умов праці, виконати ряд організаційних заходів для поліпшення контрольно-профілактичної роботи у всіх галузях економіки.
Зокрема, намічено:
забезпечити систематичне застосування групового методу обстеження вугільних шахт або цілодобового контролю за безпечним веденням робіт на шахтах, де допущено зростання виробничого травматизму;
запровадити під керівництвом начальників гірничих округів щоквартальне проведення засідань регіональних постійно діючих комісій з питань охорони праці малих підприємств недержавної форми власності;
вжити додаткових заходів щодо посилення державного гірничого нагляду за станом промислової безпеки на підприємствах нерудної промисловості та у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;
забороняти у встановленому законодавством порядку роботи надрокористувачів, які здійснюють геологічне вивчення та розробку родовищ корисних копалин без дозвільних документів;
посилити контроль за збереженням та відпуском на підприємствах небезпечних речовин (хлору, ацетилену, бензину, дизпалива тощо), здійсненням огляду технічного стану автотранспорту перед його заправкою або завантаженням;
посилити контроль за станом безпеки під час користування зрідженим газом у закладах громадського харчування, торгівлі, пересувних торговельних точках у місцях масового перебування людей;
зобов’язати державних інспекторів під час кожного обстеження підприємств АПК та соціально-культурної сфери перевіряти організацію навчання, інструктування працівників з питань охорони праці та організацію контролю технічного стану транспортних засобів;
вжити заходів щодо посилення контролю за своєчасністю та якістю проведення спеціальних розслідувань нещасних випадків та аварій на виробництві;
запропонувати Мінбуду України підвищити вимоги до ліцензіатів з питань промислової безпеки та охорони праці і кваліфікації персоналу під час видачі ліцензійними комісіями ліцензій на будівельну діяльність;
ініціювати розробку Мінбудом України нового положення про співпрацю замовників, генпідрядних та субпідрядних будівельних організацій.
Підсумовуючи обговорення першого питання, Голова Держгірпромнагляду С. Сторчак наголосив: «Сьогодні наше завдання — налагодити роботу так, щоб система державного нагляду працювала незалежно від будь-яких катаклізмів, що відбуваються в країні».
Розглянувши хід підготовки до відзначення 28 квітня Дня охорони праці в Україні в рамках Всесвітнього дня охорони праці, колегія констатувала, що заходи, які проводяться протягом Тижня охорони праці, активізували роботу усіх ланок управління промисловою безпекою та охороною праці в центрі, у регіонах і на місцях. Результати проведення в Україні Дня охорони праці розглядатимуться у травні після підбиття оргкомітетом підсумків заходів, що проводилися в усіх областях України.
На засіданні колегії були також розглянуті питання щодо реорганізації експертно-технічних центрів, удосконалення нормативної бази щодо науково-технічної підтримки державного нагляду, а також завдання державного нагляду під час підготовки підприємств до роботи в осінньо-зимовий період 2007—2008 років.До списку