Статьи

Image00113.jpg Пріоритетом у здійсненні державного нагляду для теруправління Держгірпромнагляду по Львівській області серед інших питань залишається безпека праці у вуглевидобувній галузі. Сьогодні нагляд тут здійснюють Червоноградська та Нововолинська державні гірничотехнічні інспекції (ДГТІ) у вугільній промисловості.
Перепідпорядкування з початку 2007 р. Нововолинської ДГТІ Львівському гірничому округу було здійснено з метою посилення державного гірничого нагляду на вуглевидобувних підприємствах Волинської області, об’єднання зусиль наявного інспекторського складу двох інспекцій під час проведення комплексних і цільових перевірок стану промислової безпеки й охорони праці на волинських шахтах.

Нововолинська ДГТІ у вугільній промисловості здійснює нагляд на 4 вуглевидобувних підприємствах, які є структурними підрозділами державного підприємства (ДП) «Волиньвугілля», на шахті № 10 «Нововолинська», яка перебуває у стадії будівництва, а також на 29 підприємствах і в організаціях різних форм власності м. Нововолинська. На середину липня в інспекції працювало 8 інспекторів.
Про те, що ж нового з’явилося в роботі інспекції після перепідпорядкування, розповів в. о. начальника інспекції В. Розалюк.
Звичайно, прикро, що на підприємствах, підконтрольних нашій інспекції, протягом першого півріччя травмовано 117 працівників. Отже, не всі питання безпеки в галузі вирішені. А це спонукає шукати ефективних заходів щодо створення належних умов праці. Ми домоглися за останні два місяці зниження рівня виробничого травматизму. Але резерви поліпшення наглядової діяльності задіяні ще не всі. Переглядаючи акти за формою Н-1, помітили, що майже всі нещасні випадки, що були у 2007 р., трапилися внаслідок незадовільної організації виконання робіт. Тому вирішили розробити певні заходи для усунення цього явища. Так, після завершення роботи комісій з розслідування нещасних випадків ми практикуємо колективне обговорення виявлених порушень.
Вважаю, що існує кілька основних напрямів у роботі, що дають змогу до певної міри знизити рівень виробничого травматизму. Так, протягом останніх двох місяців під час перевірок підприємств практикуємо максимально можливе опитування їх працівників. Чим більше отримаємо відповідей на запитання, що нас цікавлять, тим об’єктивніше можна оцінити реальний стан справ з охороною праці на об’єкті. Тож якщо на початку опитували по 20 осіб, то тепер — до 150. І така методика себе виправдовує: одні визнають допущені помилки, інші висловлюють пропозиції, як і що можна змінити задля поліпшення безпеки праці.
З’ясувалося, що на шахтах іноді не розробляють проекти організації робіт. Тому в першу чергу звертаємо увагу на те, щоб не допускати цього порушення. Та люди й самі підходять до своїх безпосередніх керівників, з’ясовують у них, який обсяг робіт вони повинні виконати протягом зміни, чому немає або несправні засоби колективного захисту тощо.
Посилюємо нагляд за станом підйомних комплексів. Одним із найбільш травмопотенційних є процес спуску і підйому людей в шахтах. Важливий захід безпеки при цьому — блокування запобіжних та допоміжних грат на шахтних підйомних комплексах. Тому звертаємо посилену увагу на організацію роботи машиністів з обслуговування таких комплексів, стан обладнання.
Пріоритетним щодо уваги питанням завжди є суворе додержання пилогазового режиму. У червні-липні проведено комплексні перевірки його стану на шахтах № 5 і № 9 «Нововолинська». Виявилося, що там відсутні 9 водяних заслонів. І це в шахтах, де є реальна загроза вибуху вугільного пилу.
На шахтах найчастіше травмуються працівники видобувних дільниць. До цього призводить неправильне і несвоєчасне кріплення виробок, нехтування правилами безпеки під час виконання робіт в очисних вибоях. Належна організація роботи на місцях дає позитивні результати.
Треба зазначити, що державні інспектори ще не в повному обсязі застосовують надані їм права. До деякої міри це можна пояснити їх недостатньою захищеністю у правовому та соціальному плані.
Інспекції все ж вдалося вирішити ряд нагальних проблем. Так, на шахтах ДП «Волиньвугілля» за нашим наполяганням було проведено експертні обстеження та подовжено термін експлуатації вентиляторів головного провітрювання. Завершено ремонт драбинного відділення головного ствола на шахті № 1 «Нововолинська». Нижні приймально-відправні майданчики допоміжних стволів усіх шахт забезпечені пристроями блокування запобіжних грат, які унеможливлюють відкривання огороджень до приходу підіймальної кліті на приймально-відправний майданчик. Проведено побілку головних виробок. Шахтарі у повному обсязі забезпечені засобами індивідуального захисту.
Проте на шахтах ДП «Волиньвугілля» ще є ряд проблем, які потребують вирішення. Зокрема, не визначені технічно досяжні рівні залишкової запиленості повітря; на шахтах № 1 і № 9 «Нововолинська», «Бужанська» склади вибухових матеріалів не оснащені стаціонарними автоматичними установками пожежогасіння; центральні електропідстанції та інші камери, в яких експлуатується електроустаткування з масляним заповненням, не оснащені автоматичними установками порошкового пожежогасіння; значна частина очисних та прохідницьких комбайнів експлуатується зі зміненою конструкцією системи пилоподавлення.
Сказане в. о. начальника Нововолинської ДГТІ у вугільній промисловості В. Розалюком доповнює начальник теруправління Держгірпромнагляду по Львівській області В. Шайтан, який ще донедавна був генеральним директором ДП «Львіввугілля».
Рівень наглядової діяльності в Червоноградській та Нововолинській ДГТІ на момент переходу останньої у підпорядкування Львівського гірничого округу суттєво різнився — у Нововолинській ДГТІ він не відповідав вимогам, що ставляться перед державним наглядом. Вимоги ці є вкрай жорсткими, оскільки цього вимагає безпека працюючих на особливо небезпечних вуглевидобувних підприємствах. Це було підтверджено членами комісії Держгірпромнагляду під час перебування на нововолинських шахтах. Тому нам довелося виконувати рішення Комітету щодо поліпшення стану справ. Для цього здійснювалися перехресні перевірки (до комісій з їх проведення залучалися представники обох інспекцій), організовувались спільні технічні навчання на базі шахт ДП «Львіввугілля», навчально-курсового комбінату, полігону гірничого технікуму. Такий обмін досвідом вже невдовзі дав позитивні результати. Висновки перевірок, упущення та здобутки були детально проаналізовані на засіданні ради теруправління. Для начальника інспекції вони були невтішними, тому він за власним бажанням звільнився з посади.
Тепер робота інспекції стала більш організованою. Є всі підстави сподіватися, що інспекторський склад Нововолинської ДГТІ у вугільній промисловості досягне такого рівня наглядової та профілактичної роботи, який дасть змогу трудовим колективам піднаглядових підприємств працювати в безпечних умовах.
Шахти, як особливо небезпечні підприємства, не прощають недбальства. Тому розслаблятися всім, хто відповідає за створення здорових і безпечних умов праці, не можна!

Степан ПОПОВИЧ,
наш власкор

На знімку:
в. о. начальника Нововолинської ДГТІ у вугільній промисловості
В. Розалюк.До списку