Статьи

На IV з’їзді профспілок працівників газових господарств України, який відбувся наприкінці жовтня 2007 р., було схвалено пропозиції Держгірпромнагляду щодо об’єднання зусиль профспілок та цього наглядового органу з метою покращання стану безпеки в газовому господарстві країни.

За дорученням Голови Комітету С. Сторчака начальник теруправління Держгірпромнагляду по Київській області та м. Києву С. Дунас повідомив делегатів з’їзду про розширення функцій та повноважень органу держнагляду. Комітет повністю поділяє стурбованість профспілок працівників газової галузі України ситуацією, що склалася в газовому господарстві. «Трагедія у Дніпропетровську зобов’язує всіх нас докорінно змінити ставлення до організації безпечного, безаварійного та безперебійного газопостачання всіх споживачів — і промислових, і побутових. Комітет має забезпечити конституційне право людей на безпечну працю. Це спільне завдання всіх соціальних партнерів, у т. ч. і профспілок»,— наголосив начальник теруправління.
У зв’язку зі структурними змінами, приватизацією газових господарств втрачено вертикаль управління з питань промислової безпеки та відомчий контроль за якісним і своєчасним технічним обслуговуванням систем газопостачання.
Пріоритетом власників газових господарств стало отримання прибутків будь-якою ціною, на жаль, за рахунок безпеки під час експлуатації газових мереж. А скорочення штатів і непрофесіоналізм працівників призвели до несвоєчасного та неякісного обслуговування газових систем. Необхідно змінити психологію власника і довести, що економічна стабільність галузі залежить від рівня промислової безпеки. Тому спільним завданням є підвищення рівня безпеки газопостачання населення. Держгірпромнагляд забезпечуватиме її шляхом проведення суто технічного розслідування причин аварій і нещасних випадків та вжиття заходів щодо їх запобігання. Це має підвищити ефективність державного нагляду на підприємствах, що забезпечують газопостачання населення, сприятиме запобіганню аваріям та нещасним випадкам під час використання газу в побуті.
С. Дунас також зазначив, що газопроводи — це стратегічні об’єкти, які забезпечують життєдіяльність населення, тому вони повинні бути в управлінні держави чи в комунальній власності, або у власності територіальних громад. До вирішення проблеми повинні залучатися місцеві органи влади.
Найближчим часом буде підписано угоду про співпрацю між Держгірпромнаглядом та профспілкою працівників газових господарств.
У спільному ж рішенні делегатів IV з’їзду Укргазпрофспілки знайшли відображення пропозиції представників держнагляду щодо підвищення рівня безпеки під час експлуатації систем газопостачання, організації їх технічного обслуговування на якісному рівні.

О. КАСЬЯН (прес-служба теруправління Держгірпромнагляду по Київській області та м. Києву)До списку