Статьи

200801-15.jpgНині на території Чернігівської області функціонує понад 120 підприємств з переробки м’яса та молока. Впродовж усього 2007 р. там проводилися перевірки стану безпеки та умов праці. Крім того, державні інспектори теруправління Держгірпромнагляду по Чернігівській області входили до складу комісій з перевірки стану техногенно-екологічної безпеки на цих підприємствах. На жаль, там виявлено численні факти порушення вимог законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці.

На більшості перевірених підприємств не функціонує СУОП. Украй повільно проводиться паспортизація будівель і споруд, хоча багато які з них перебувають в аварійному стані. Встановлено факти відсутності організації навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб і працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки. З грубими порушеннями експлуатувалися об’єкти, машини та устаткування.
Дозвіл на виконання робіт і експлуатацію об’єктів, устаткування підвищеної небезпеки не одержали ТОВ «Козелецький маслозавод», «М’ясопереробний комплекс «Альянс» (м. Чернігів), ЗАТ «Маслозавод «Прилуки».
200801-16.jpgУ ТОВ «Носівський міськмолзавод» і ВАТ «Куликовський льонозавод» не створено служби охорони праці. У ТОВ «Козелецький маслозавод» за чисельності працюючих понад 100 осіб обов’язки інженера з охорони праці покладено на головного інженера.
На більшості підприємств м’ясо-молочної галузі промисловості виявлено випадки експлуатації об’єктів, машин і устаткування, що не відповідали вимогам безпеки праці. Усього виявлено 1800 порушень законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, призупинено експлуатацію 368 об’єктів, машин, механізмів. 116 посадових осіб і працівників підприємств оштрафовано.
Викликає тривогу ситуація зі станом виробничого травматизму. Так, впродовж 2007 р. були травмовані 24 працівники, двоє з них — смертельно (ЗАТ «Маслозавод «Прилуки» і ТОВ «М’ясопереробний комплекс «Альянс»).
Особливу увагу державні інспектори приділяють аміачно-холодильним установкам. Тільки випадково ніхто не постраждав під час обвалення частини стіни холодильника з наступним пошкодженням трубопроводу і витоком аміаку у ЗАТ «Чернігівський м’ясокомбінат».
За два останніх роки в області виведено з експлуатації 5 аміачно-холодильних установок, що відпрацювали нормативні терміни. Треба сказати, що на ряді підприємств проведено реконструкцію холодильних установок із заміною хладагента аміаку на фреон.
Матеріали перевірок підприємств галузі було розглянуто на засіданні обласної ради з питань безпечної життєдіяльності населення. Рада вказала представникам місцевих органів влади на недостатній рівень організаційної та практичної роботи з питань промислової безпеки, охорони та гігієни праці на промислових об’єктах, що розташовані на їх територіях. Міським і районним комісіям з питань безпечної життєдіяльності населення запропоновано провести відповідні засідання з обов’язковою участю перших керівників м’ясо-молочних підприємств. Складено і конкретні плани практичних заходів щодо усунення виявлених порушень.

М. СТОЛИНЕЦЬ, в. о. начальника Державної інспекції промислової безпеки та охорони праці в АПК, промисловості та соціально-культурній сфері теруправління Держгірпромнагляду по Чернігівській областіДо списку