Статьи

У теруправлінні Держгірпромнагляду по Черкаській області відбулася нарада, на якій розглядалися проблеми промислової безпеки та охорони праці у малому і середньому бізнесі та шляхи їх подолання. На нараду були запрошені власники та керівники підприємств Черкащини з кількістю працівників до 50 осіб. Таких підприємств в області налічується понад 90% від загальної кількості. У нараді взяли участь також заступники голів райдержадміністрацій області, страхові експерти з охорони праці, представники санітарно-епідеміологічної служби та громадських організацій.

У вступному слові першого заступника голови Черкаської облдержадміністрації П. Гамана прозвучала серйозна стурбованість станом охорони праці на цих підприємствах. Він зазначив, що кожний четвертий нещасний випадок стався на підприємствах з кількістю працюючих до 50 осіб. Аналіз причин виробничого травматизму на цих підприємствах свідчить, що майже 80% його зумовлені незадовільною організацією роботи з охорони праці.
Як наголосив у своєму виступі начальник теруправління Держгірпромнагляду по Черкаській області В. Онишко, не секрет, що для багатьох підприємців охорона праці — terra inkognito. Більшість з них не має елементарних знань з організації охорони праці на виробництві. Відсутність на підприємствах служб охорони праці або недоукомплектованість їх відповідними спеціалістами мотивується фінансовою неспроможністю їх утримання. Насправді ж роботодавці просто не розуміють важливості функціонування такої служби. Тому в роботі з підприємцями одне з найважливіших завдань — допомогти, проконсультувати, надати потрібну інформацію, навчити, врешті-решт, змусити працювати безпечно.
Учасники наради звертали увагу на те, що в умовах активізації процесів роздержавлення і приватизації, створення численних підприємств, фермерських та інших господарств з недержавними формами власності водночас зі стрімким входженням у бізнес фізичних осіб, що використовують найману працю і не мають галузевого підпорядкування, зростає роль і відповідальність місцевих органів влади в реалізації державної політики в галузі охорони праці та здійсненні контролю за додержанням суб’єктами підприємницької діяльності нормативно-правових актів з охорони праці.
В обговоренні стану роботи з охорони праці активну участь взяли представники Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державної інспекції праці, Федерації профспілок України.
У виступах учасників наради неодноразово висловлювалася думка, що одним з оптимальних варіантів надання практичної допомоги керівникам малого та середнього бізнесу у сфері промислової безпеки та охорони праці можуть стати створені при відділеннях Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, які є в кожному районі, консультаційні пункти, в яких працюватимуть члени Асоціації спеціалістів з охорони праці Черкащини.
У зверненні, яке стало підсумковим документом зустрічі, прозвучав заклик підтримати цю ініціативу, а також висловлено переконаність, що тільки спільні зусилля наглядових та контролюючих органів і роботодавців приведуть до покращання стану безпеки та умов праці на підприємствах малого та середнього бізнесу, збереження життя та працездатності працівників підприємств області.

Б. ОСАДЧА (прес-служба теруправління Держгірпромнагляду по Черкаській області)До списку