Статьи

На шахті
ДП «Новодзержинська»
(Донецька область)
вдалося запобігти аварії. Ситуацію врятувало те,
що у зв’язку з накопиченням
на шахтах вугілля,
яке через скорочення виробництва відмовляються брати металурги,
теруправління Держгірпромнагляду
дало припис працівникам дільниць вентиляції й техніки безпеки включати
до щоденних маршрутів перевірку місць складування вугілля. Саме завдяки цьому
на шахті у паливі виявили
сліди оксиду вуглецю —
явні ознаки самозагоряння,
що починається.
Невеликий вибух в бункері,
де було приблизно
300 т вугілля, усе-таки стався. На щастя,
він мав невелику потужність. Люди не постраждали.

* * *
Керівники ВАТ «Дніпропетровський металургійний
завод імені Петровського», «Дніпрококс», «Дніпропетровський завод прокатних валків»
не додержують періодичності та порядку проведення капітальних ремонтів технологічного
устаткування, не в повному обсязі вирішують питання проведення технічного діагностування металоконструкцій галерей, перехідних та обслуговуючих майданчиків, опорних колон газопроводів та інших комунікацій,
не забезпечують
неможливість доступу працівників до будівель
і споруд, що виведені
з експлуатації.

* * *
На підприємствах
хімічної промисловості Дніпропетровської області допускаються порушення термінів діагностики об’єктів магістральних газопроводів, відсутня аварійно-диспетчерська служба
для своєчасного
оповіщення, організації локалізації та ліквідації аварійних ситуацій
у лівобережній частині
м. Дніпропетровська,
не проводиться реконструкція чи заміна морально
застарілого обладнання ГРП.

Наприкінці листопада на засіданні колегії Держгірпромнагляду було розглянуто стан промислової безпеки та охорони праці на державному підприємстві «Донецька вугільна енергетична компанія» (ДП «ДВЕК») та у відкритому акціонерному товаристві з газопостачання та газифікації «Львівгаз». Обговорено також питання про стан порожнин, що утворилися внаслідок виконання гірничих робіт, та якість маркшейдерського і геологічного обслуговування ведення гірничих робіт поблизу небезпечних зон під час розробки родовищ залізних руд Криворізького залізорудного басейну.
Заслухавши та обговоривши доповідь начальника відділу гірничого нагляду у вугільній промисловості В. Хаджинова за результатами комплексної перевірки шахт, дирекцій і служб ДП «ДВЕК», колегія зазначила, що за період, який минув від часу попередньої перевірки у 2008 р., здійснено ряд заходів, спрямованих на підвищення безпеки та створення нешкідливих і безпечних умов праці на шахтах. Досягнено покращання забезпеченості працівників шахт засобами індивідуального захисту, введено в експлуатацію пересувну холодильну установку КПШ-300 та підземну дегазаційну установку ПДУ-50 на шахті імені О. О. Скочинського. На шахтах введено 6 систем аварійного гучномовного оповіщення та 1 аерогазовий комплекс КАГИ, на 4 шахтах застосовується система УТАС.
Разом з тим результати перевірки засвідчили, що дирекціями та службами ДП «ДВЕК» і керівниками шахт не забезпечено належне виконання покладених на них функцій з питань охорони праці та промислової безпеки. Рівень виробничого травматизму на шахтах та у підрозділах підприємства залишається високим, а стан безпеки праці — незадовільним. За 10 місяців 2008 р. сталося 283 нещасних випадки, що на 53 менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, однак на один випадок допущено зростання смертельного травматизму. У ВП «Шахта «Трудівська» та ВП «Шахта «Лідіївка» за цей період сталося по 2 смертельних випадки.
Значною залишається кількість виявлених випадків профзахворювань — 175 за 10 місяців. Однією з причин профзахворювань є неналежне виконання заходів щодо зниження запилення шахтного повітря: неефективне зрошення, невикористання результатів ведення обліку пилових навантажень із застосуванням приладів для збереження здоров’я працюючих. Шахти не повністю забезпечені змочувачем вугільного пилу, спецодягом і спецвзуттям, протипиловими респіраторами.
На деяких шахтах допускається ведення робіт без затверджених нарядів та за відсутності дієвого контролю за усуненням виявлених порушень фахівцями загальношахтного нагляду, не проведено атестацію керівного складу шахт щодо знання норм і правил промислової безпеки та охорони праці. Неякісно проводиться обстеження підземних маршрутів керівниками компанії та шахт з видачею письмових розпоряджень, неналежним є контроль за усуненням виявлених порушень.
Не на всіх шахтах здійснюється ефективний контроль за веденням робіт в небезпечних зонах. Виробничою дирекцією компанії послаблено контроль за експлуатацією конвеєрного та рейкового транспорту. Лише на 30% виконано заплановані обсяги робіт з ремонту стволів. Незадовільно ведеться робота щодо технічного переоснащення шахт.
Колегія визнала незадовільною роботу керівництва шахт, дирекцій і служб ДП «ДВЕК» стосовно додержання вимог Закону України «Про охорону праці» та створення безпечних і здорових умов праці на виробництві та звернула увагу генерального директора В. Данилова на незадовільне забезпечення належного рівня ведення гірничих робіт і відомчого контролю за станом охорони праці на шахтах.
Мінвуглепрому України було запропоновано:
вжити заходів щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 червня 2008 р. № 858-р «Про затвердження плану першочергових заходів щодо підвищення рівня техніки безпеки і охорони праці на вугледобувних і шахтобудівних підприємствах»;
підвищити відповідальність керівників галузевих інститутів за розробку та надання рекомендацій, висновків, експертиз і заходів з безпечного відпрацювання виїмкових дільниць вугільних шахт із здійсненням обов’язкового авторського нагляду за їх виконанням.
Керівництву ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», директорам відокремлених підрозділів (шахт) запропоновано проаналізувати результати перевірки та розробити комплекс організаційних, технічних і профілактичних заходів щодо зниження рівня виробничого травматизму, усунення виявлених у ході перевірки недоліків по державному підприємству і кожній шахті з визначенням конкретних термінів і відповідальних осіб.
Про результати комплексної перевірки стану промислової безпеки та охорони праці у відкритому акціонерному товаристві з газопостачання та газифікації «Львівгаз» доповіли начальник управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об’єктах підвищеної небезпеки Держгірпромнагляду В. Морозов та начальник теруправління по Львівській області В. Шайтан. Обговоривши цю інформацію та заслухавши звіти керівників підприємства, колегія вказала на незадовільну роботу посадових осіб ВАТ «Львівгаз» щодо додержання вимог нормативно-правових актів з промислової безпеки та охорони праці, забезпечення безпечної експлуатації систем газопостачання і безпечних режимів газопостачання споживачів природного газу.
На підприємстві не забезпечено ефективне функціонування системи управління охороною праці, не укомплектовані штати спеціалістів і робітників, працівники не повністю забезпечені засобами індивідуального захисту, необхідними приладами та устаткуванням. Були допущені випадки введення в експлуатацію систем газопостачання житлових та громадських будинків без перевірки повітрообміну в приміщеннях, де розміщені газові прилади, без сигналізаторів довибухонебезпечних концентрацій паливного газу та мікроконцентрацій чадного газу.
Було виявлено, що не в повному обсязі виконується комплекс робіт з технічного обслуговування та ремонту внутрішньобудинкових систем газопостачання, підземних газопроводів, обладнання ГРП. Не виконуються плани ремонту засобів електрохімзахисту, не дотримуються вимоги безпеки під час виконання газонебезпечних робіт, не організовано належний технагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт систем газопостачання. Допущено випадки пуску газу на об’єкти, що збудовані з порушенням вимог безпеки та не прийняті в експлуатацію у встановленому порядку.
Колегія визнала незадовільною роботу ВАТ «Львівгаз» щодо забезпечення безпечної експлуатації систем газопостачання промислових та побутових споживачів Львівської області та м. Львова.
Голові правління ВАТ «Львівгаз» В. Марчуку запропоновано в місячний термін розробити заходи щодо усунення порушень, які були виявлені під час комплексної перевірки.
Начальнику теруправління Держгірпромнагляду по Львівській області В. Шайтану доручено до 01.03.2009 р. перевірити виконання заходів і з урахуванням результатів перевірки розглянути питання про відповідальність працівників теруправління за недостатню вимогливість під час здійснення державного нагляду за функціонуванням системи управління охороною праці та здійсненням відомчого контролю у ВАТ «Львівгаз».
Одна із складних проблем гірничодобувної промисловості — стан порожнин і зон зрушення земної поверхні, які утворилися під час підземної розробки рудних покладів. Під час перевірки стану зон, небезпечних через прорив води, зон зрушення земної поверхні і порожнин на підприємствах Криворізького залізорудного басейну інспекторами Криворізької державної інспекції охорони надр і геолого-маркшейдерського нагляду виявлено значну кількість порушень нормативно-правових актів з охорони надр, серед яких найбільш типовими на підприємствах є такі:
відсутність або неповне виконання проектних рішень з охорони об’єктів від шкідливого впливу підземних розробок (35%);
незадовільний внутрішньовідомчий контроль за станом порожнин і виконанням проектів заходів охорони об’єктів (36,7%);
неякісне ведення документації (20%);
порушення графіків виконання робіт з погашення і локалізації порожнин (8,3%).
Крім зазначених порушень, є ряд невирішених на сьогодні питань, зокрема:
немає висновку про подальшу безпечну експлуатацію автодороги Техбаза — Кладовище «Західне», яка підроблена гірничими роботами шахти «Родіна» ВАТ «Кривбасзалізрудком»;
відсутній проект заходів охорони від шкідливого впливу гірничих робіт шахти «Валявко-Північна», що може призвести до раптового утворення воронки в борту кар’єру № 3 ГЗК «Арселор Міттал Кривий Ріг»;
не координується ведення гірничих робіт під час відпрацювання сумісних покладів різними підприємствами (шахта «Жовтнева» ВАТ «Кривбасзалізрудком» і шахта імені Фрунзе ВАТ «Суха Балка»), що може призвести до втрати балансових запасів і зміни процесів зрушення.
Керівникам підприємств, на яких виявлено порушення вимог нормативних актів з охорони надр, запропоновано розробити заходи щодо усунення порушень, а Криворізькому гірничопромисловому теруправлінню Держгірпромнагляду встановити контроль за їх виконанням.До списку