Статьи

Постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 14 грудня 2007 р. № 63 затверджено його бюджет на 2008 рік.
Основні показники бюджету розраховані на підставі фактичного виконання бюджету Фонду за попередній рік та основних прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку України на поточний рік, затверджених постановою Кабінету Міністрів від 27.07.2007 р. № 976, зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів від 21.11.2007 р. № 1340.

Розрахунок доходної частини бюджету зроблено на підставі розміру страхових тарифів, які встановлені згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».
Заплановано надходження до Фонду у сумі 3 869 675,8 тис. грн., з них страхові внески роботодавців — 3 858 185 тис. грн., що на 28,4% більше від фактичних показників виконання бюджету за 2007 р.
27 лютого 2008 р. у бюджет Фонду було внесено зміни в частині уточнення розміру оборотно-касової готівки на початок бюджетного періоду за підсумками виконання бюджету за 2007 р. Відповідно розмір доходної частини бюджету Фонду на 2008 р. встановлено у розмірі 4 004 945,7 тис. грн.
Видатки на виконання статутних напрямів роботи Фонду в 2008 р. збільшено відповідно до основних показників виконання бюджету Фонду за 2007 р. таким чином:
видатки на профілактику нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань збільшено на 100,8 млн. грн. і становлять 132 млн. грн. (див. діаграму). Розмір запланованих видатків за цією статтею становить 3,3% від доходів Фонду. При цьому кошти у розмірі 102 млн. грн. передбачені на виконання заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2008 р., затверджених постановою правління Фонду від 27.04.2007 р. № 20, та 30 млн. грн. — на фінансування укладених у попередні роки договорів на виконання Національної (2001—2005 рр.), галузевих програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища; Програми розвитку та виробництва засобів індивідуального захисту працівників на 2001—2004 роки та програм робіт Фонду на 2006 та 2007 рр.;
видатки на медичну, професійну та соціальну реабілітацію потерпілих на виробництві збільшено на 62,1 млн. грн., або на 42,7%, та становитимуть понад 207,7 млн. грн. Відповідно видатки за цією статтею у 2008 р. становитимуть 5,2% від доходів Фонду.
При цьому заплановано значне збільшення видатків на придбання санаторно-курортних путівок для лікування та реабілітації потерпілих, на придбання автомобілів для 1576 потерпілих, що дасть змогу ліквідувати чергу. Також передбачено кошти для проведення страхування автомобілів, придбаних за рахунок коштів Фонду;
видатки на відшкодування шкоди, заподіяної працівникам внаслідок ушкодження здоров’я або в разі смерті, збільшуються на 540 млн. грн., або на 21,5% до фактичних показників виконання бюджету за 2007 р., і становитимуть понад 3053,2 млн. грн. Це становить 76,2% від доходів Фонду. При цьому заплановано провести перерахування щомісячних страхових виплат потерпілим (членам їхніх сімей) на коефіцієнт зростання реальної заробітної плати працівників у 2007 р.;
інші видатки на виконання статутних напрямів роботи Фонду становлять 2% від доходів Фонду, при цьому на 2008 р. заплановано їхнє збільшення лише за рахунок збільшення індексу споживчих цін.
Для реалізації Концепції основних засад забезпечення лікувально-профілактичною допомогою та реабілітацією осіб, інвалідизацію яких пов’язано з професійною діяльністю, в бюджеті Фонду передбачено нову статтю видатків — «Видатки для створення лікувально-профілактичної бази Фонду» та заплановано на ці цілі 40,5 млн. грн.
Передбачено створення резерву коштів для забезпечення виконання завдань страхування від нещасного випадку на кінець бюджетного періоду у сумі 82,6 млн. грн., що забезпечує дев’ятиденну потребу фінансування страхових виплат та медико-соціальних послуг.
Бюджет Фонду на 2008 р. дасть можливість виконавчій дирекції Фонду забезпечити виконання основних завдань страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що спричинили втрату працездатності, своєчасно здійснювати страхові виплати потерпілим на виробництві та членам їхніх сімей, фінансувати виконання заходів з поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.До списку