Статьи

2008-251_5.jpg Катастрофа на Чорнобильській АЕС, загибель теплохода «Адмирал Нахимов», пасажирських лайнерів Ту-154, трагедія на аеродромі Скнилів... Причиною цих катастроф були помилки операторів, диспетчерів, льотчиків, капітанів. Ці помилки визначаються поняттям «людський фактор», який є причиною більш як 50% нещасних випадків зі смертельними наслідками, що стаються щороку в Україні.
Сучасні психологічні дослідження свідчать про залежність професійної діяльності від психофізіологічних якостей працівників. Відповідність цих якостей людини вимогам професійної діяльності — запорука її безпеки, збереження працездатності та багаторічної трудової активності.

Нині спеціалісти Головного навчально-методичного центру Держгірпромнагляду в сферу промислової безпеки та охорони праці впроваджують систему професійного психофізіологічного добору працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки. Дію цієї системи спрямовано на зниження рівня виробничого травматизму і профзахворюваності, скорочення кількості аварій, що сталися через помилки працівників.
У реальних виробничих умовах у роботі найдосконаліших і налагоджених технічних систем, незалежно від рівня їх автоматизації, тією чи іншою мірою необхідна участь людини. А там, де в технологічному процесі бере участь людина, виникають помилки, які можуть допускатися незалежно від рівня підготовки, кваліфікації чи досвіду виконавця.
Як уникнути помилок людини в професійній діяльності, особливо в екстремальних ситуаціях? Як прогнозувати, передбачати та запобігати їм у виробничій сфері? Для цього й існує система визначення ступеня відповідності індивідуальних психофізіологічних якостей людини конкретному виду професійної діяльності.
Значення психофізіологічного профдобору для вирішення проблеми людського фактора у виробничому середовищі загальновідомо. Цей метод давно успішно застосовується у розвинених країнах для визначення професійної придатності, і його ефективність підтверджена багаторічною практикою. Джерела професійного добору в сучасному розумінні слова беруть початок від результатів досліджень професора Кембріджського університету К. Пірсона, який створив перше бюро профорієнтації в Бостоні (США). Його книжка «Вибір професії» відкриває перелік наукових праць з профдобору. Інтенсивного розвитку професійний добір набув у роки Другої світової війни. У діючих військах США під час управління складними технічними системами поза бойовими діями з вини персоналу траплялися аварії. У зв’язку з цим військові психологи США провели глибокий психологічний аналіз діяльності військових спеціалістів і здійснили розробку наборів тестів, які давали змогу об’єктивно визначати професійну придатність військовослужбовців, від яких вимагалося надійне виконання службових обов’язків у складних напружених умовах і екстремальних ситуаціях (персонал авіаносців, екіпажі підводних човнів і торпедних катерів, льотчики морської авіації та інші спеціальності). Головною метою їхньої діяльності було виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості. Під час тестування кандидатів відсів непридатних становив понад 50%. Як результат — у відносно короткий період часу кількість аварій з вини персоналу знизилася на 40—70%.
Подібні тести успішно застосовуються психологами і в наш час у системі цивільної профорієнтації. Багаторічний досвід проведення психофізіологічного добору кадрів у США показав його високу ефективність, яка підтверджується такими результатами:
відсів працівників, не придатних до виконання обов’язків у екстремальних умовах, у процесі навчання знижується з 40 до 8%;
аварійність з вини персоналу знижується на 40—70%;
надійність систем управління підвищується на 10—25%;
витрати на підготовку спеціалістів знижуються на 30—40%.
Яскравим прикладом економічної доцільності профдобору є система набору та підготовки курсантів в авіаційних училищах США. Шляхом економічного аналізу було встановлено, що при підготовці 100 молодих льотчиків, прийнятих в училище після проведення психофізіологічного добору, відбувався мінімальний відсів непридатних. Економія коштів на їхнє навчання становила 6 млн. доларів. Нині в США діють понад 1200 бюро профорієнтації, де молоді люди одержують кваліфіковані рекомендації, в яких професіях вони можуть виявити свої здібності повною мірою.
Психофізіологічний добір кадрів дає змогу підвищити надійність і безпеку діяльності спеціалістів, поліпшити їхнє навчання, знизити рівень профзахворюваності та плинність кадрів, створити умови для психологічної сумісності працівників у колективі. Особи, які пройшли тестування та одержали висновок з максимально високою оцінкою, становлять інтерес як потенційні лідери робочих колективів. Ці дані набагато полегшують завдання роботодавця під час раціональної розстановки кадрів з урахуванням специфіки виробництва.
Один з основних принципів раціонального використання людських ресурсів полягає у ставленні до людського фактора як до визначальної, стратегічної ланки в ланцюгу економічного зростання та успішної діяльності підприємства. В Україні в умовах соціально-економічної перебудови та інтенсивного розвитку промисловості, пов’язаного з науково-технічним прогресом і впровадженням нових технологій, вирішального значення набуває питання раціонального використання людських ресурсів. З цього випливає потреба в соціально-спрямованій державній політиці у розвитку системи профдобору та психофізіологічної експертизи в техносфері.
Зростаюча жорсткість вимог до професій, де помилка працівника під час виконання робіт у напружених і складних умовах може призвести до людських жертв і аварій з великими матеріальними втратами, націлюють роботодавця на пошук надійних кадрів, здатних забезпечувати безаварійну роботу в екстремальних ситуаціях. Але де і як їх знайти? І тут для пошуку працівників з необхідними професійними якостями альтернативи психофізіологічному профдобору немає, і для цього не потрібні докази.
Роботодавець повинен розуміти головний принцип профдобору — добір відповідної людини на відповідне місце. На жаль, більшість роботодавців мало обізнані та не уявляють собі значення й економічної вигоди профдобору. Спеціалісти, які займаються становленням системи психофізіологічного профдобору в Україні, стверджують, що цей процес буде непростим і довгим з різних причин, але головними з них є: відсутність законодавчої та нормативно-правової бази і низька психометрична культура роботодавців — численних потенційних замовників на профдобір.
Як відомо, агітація зверху часто викликає скептичну реакцію, тим більше, що психофізіологічна експертиза — процедура платна. Так хто ж просвітить роботодавця і доведе йому ефективність вирішення проблеми людського фактора на його підприємстві шляхом проведення профдобору? А чи не пряме це завдання інженера служби охорони праці, який, знаючи специфіку виробництва та стан промислової безпеки, може визначити список професій та видів робіт найбільшого ризику і видати керівництву підприємства обгрунтовані рекомендації, запропонувати шляхи вирішення проблем безпеки виробництва, зокрема проблеми «людський фактор» під час прийняття працівників шляхом профдобору? Але для цього треба всебічно підготувати самого інженера з охорони праці. Вивчення методу профдобору в технічних вищих навчальних закладах у програмі дисциплін з охорони праці сьогодні просто необхідне. Ці знання мають величезне значення для сьогоднішніх студентів — майбутніх професіоналів, розробників нових теорій і технологій, керівників підприємств і галузей. Вони визначатимуть ефективність вирішення проблем промислової безпеки та охорони праці. Тому сьогодні їх треба озброїти знаннями в галузі психології, психодіагностики, психофізіології, психології безпеки, щоб, прийшовши на виробництво, вони не були сірими, безликими, безініціативними виконавцями, а з перших днів самостійної роботи ставали генераторами ідей у вирішенні найважливішої проблеми безпеки — людського фактора.
На жаль, у жодному з дев’яти технічних вищих навчальних закладів Дніпропетровської області, де викладається дисципліна «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі», такий метод студентам не викладається. Це пояснюється відсутністю цієї теми у навчальній програмі, затвердженій Міністерством освіти та науки України. Але ж вища школа завжди була рупором усього прогресивного, передового, вона, освоюючи нові теорії та відкриття, вітчизняний і закордонний досвід, трансформувала нові знання до студентського середовища, просуваючи таким чином ці знання в суспільство.
Мета цієї статті — звернути увагу вчених і педагогів вищої школи, відповідальних працівників Міністерства освіти та науки на актуальність вивчення методики психофізіологічного профдобору у технічних вищих навчальних закладах і ввести цю методику до навчальної програми дисципліни з охорони праці вже на навчальний 2008—2009 рік.
Своєчасне освоєння нових напрямів науки і техніки набуває особливого значення в технічних вищих навчальних закладах, де досягнутий у процесі навчання рівень професіоналізму молодих спеціалістів дасть змогу їм вирішувати багатофакторні завдання безпеки праці в системі «людина—машина—середовище». Найважливішою метою цього процесу є формування головного принципу — безумовність пріоритету безпеки людини при вирішенні будь-яких інженерно-технічних проблем.
Немає найбільш гуманного завдання, ніж турбота про збереження здоров’я та життя людини праці. Спеціалістам треба знати шляхи його вирішення.

О. КОНОВАЛОВ, заступник начальника теруправління Держгірпромнагляду по Дніпропетровській областіДо списку