Статьи

Image00012.jpg Ст. 24 Закону «Про охорону праці» передбачає створення добровільних громадських організацій громадян з метою об’єднання зусиль для поліпшення охорони праці, захисту працівників від виробничого травматизму і професійних захворювань.
Незважаючи на те, що питання стану охорони праці, наявні факти порушень законних прав на безпечні умови праці на вітчизняних підприємствах багато років викликають справедливі дорікання, особливої активності з боку зареєстрованих громадських організацій, на жаль, до останнього часу не спостерігалося.
Власний кореспондент журналу Вадим КОБЕЦЬ зустрівся з керівниками Харківського обласного об’єднання (ХОО) «Громадський актив Харківщини» А. Шевчуком і С. Гордієнком, ініціаторами створення в регіоні незалежної структури, покликаної реалізовувати на практиці ст. 24 Закону. Ось що вони йому розповіли.

Нині ХОО «Громадський актив Харківщини» об’єднав 16 різних громадських організацій громадян. Свій початок об’єднання бере з місцевих структур «Громадського контролю», відомий лідер якого, народний депутат В. Волга, на жаль, самоусунувся від громадської роботи, віддавши перевагу чисто політичній діяльності. Як і раніше, наймасовішими і найбільш дієздатними є громадські організації ветеранів збройних сил, правоохоронних органів, МНС, організації інвалідів, українського козацтва, а також народно-патріотичні громадські організації.
Безумовно, у кожного такого добровільного об’єднання громадян є пріоритетні напрями діяльності. Проте поряд з цим найбільшу увагу багатьох наших активних і свідомих співгромадян привертають питання стану умов і безпеки праці. Це не дивно, адже де люди проводять більшу частину часу вдень? Зрозуміло — на роботі.
Аналізуючи нещасні випадки, що сталися на виробництві, не можна не дійти висновку, що більшість із них стається з вини керівників, посадових осіб підприємств та організацій, які халатно виконують свої обов’язки, належною мірою не дбають про безпеку праці у своїх колективах. У багатьох структурах дрібного і середнього бізнесу спостерігаємо повну відсутність контролю з боку керівництва за додержанням вимог охорони праці.
Про це наочно свідчать численні скарги громадян, з якими вони звертаються до нас. Десь власник підприємства вчасно не подбав про проведення атестації робочих місць за умовами праці чи перевів людей на іншу — менш небезпечну, але й менш оплачувану роботу, десь не проведено паспортизацію будівель та споруд, огляд устаткування підвищеної небезпеки. Десь підприємство не має дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, і питаннями охорони праці на ньому ніхто не займається... Як наслідок, працівники змушені невиправдано ризикувати своїм здоров’ям і життям. Але ж цього не повинно бути.
У той же час активісти нашої організації неодноразово стикалися з випадками формального підходу під час видачі підприємствам дозволів, ліцензій на початок виконання робіт. У чому тут причина? Відповідь лежить на поверхні. Різні експертні організації, яких останнім часом стає все більше, на жаль, не мають у своєму розпорядженні спеціалістів відповідного рівня, у багатьох з них немає необхідної технічної бази для декларованого виду експертної діяльності.
Аж ніяк не йде на користь справи постійне невиправдане реформування державних структур, що здійснюють наглядові функції в галузі охорони праці. Ось уже котрий рік у регіонах не плануються і не здійснюються заходи Регіональних програм поліпшення стану охорони та умов праці. Схоже, ні центральні, ні місцеві органи державної влади це питання сьогодні не турбує. У запалі гострого політичного протистояння можновладці просто забули про нього.
З метою забезпечення громадського контролю за додержанням законодавства про працю та забезпечення невід’ємного права громадян на безпечні, здорові умови праці, а також для проведення профілактичної роботи щодо запобігання аваріям, нещасним випадкам і професійним захворюванням при ХОО «Громадський актив Харківщини» створені Регіональна експертно-координаційна рада і Департамент з охорони праці.
Сьогодні активістами Департаменту охорони праці, до складу якого входять технічно грамотні офіцери запасу, розроблено програми та методики здійснення громадського контролю за додержанням чинного законодавства про працю, пов’язаних з ним законодавств про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення, про пожежну безпеку.
Зрозуміло, реалізувати на практиці завдання, які ми поставили перед собою, неможливо без підтримки Держгірпромнагляду. Після детального обговорення методів і механізмів взаємоспівробітництва начальник теруправління Держгірпромнагляду по Харківській області М. Денисенко (він з розумінням поставився до наших починань) пообіцяв сприяння. Зокрема, досягнуто домовленості, що вже у II кварталі 8 наших активістів після відповідного навчання одержать посвідчення громадських інспекторів з охорони праці. Усі вони сьогодні прикріплені до тієї чи іншої профільної держінспекції теруправління. Незабаром кожному будуть доведені персональні плани з перевірок підприємств, якості виконання виданих раніше державними інспекторами приписів щодо усунення виявлених порушень.
Для того, щоб громадська організація успішно виконувала свої статутні положення і сприяла поліпшенню безпеки праці, насамперед необхідно знайти нові підходи в роботі з роботодавцями. Інакше кажучи, якщо підприємець після контакту з представником громадської організації не побачить свого інтересу, то ніяких кроків назустріч найманим робітникам — рядовим громадянам він робити не буде. Тому треба всіма доступними способами переконувати його, що лише суворе додержання чинного законодавства про працю, створення на виробництві безпечних умов праці та відпочинку найбільшою мірою сприятимуть розвитку технології та культури виробництва, підвищенню якості продукції, яка випускається, що в кінцевому підсумку дасть змогу забезпечити фінансовий прибуток підприємства.
Підприємці, по суті, просто купують підприємства, розбираючись тільки у фінансових питаннях. Про охорону праці та про Закон «Про охорону праці» в тому числі багато хто з них мають досить нечітке уявлення або ж не мають ніякого, дуже часто вважаючи за краще працювати напівлегально.
Сьогодні важко визначити кількість громадян, які трудяться на подібних підприємствах. За самими скромними підрахунками — це, як мінімум, половина працюючих на всіляких швейних, взуттєвих, деревообробних підприємствах і в цехах, у автомайстернях тощо. Державним наглядовим органам просто не під силу навіть виявити їх хоча б з тієї причини, що курирування підприємств легкої промисловості, наприклад, у теруправлінні здійснює всього лише один державний інспектор. Навіть якщо він, виявивши свою особисту ініціативу, випадково знайде напівлегальне швейне виробництво, то, швидше за все, обійде його стороною, бо об’єктів для перевірок у нього і без того достатньо.
Але навіть і в тому випадку, коли держінспектор, виявивши завзятість, відвідає подібне виробництво і видасть відповідний припис, то й тоді для працівників такого підприємства навряд чи щось зміниться в плані безпеки умов праці. І в першу чергу тому, що у державного інспектора, як правило, немає можливості переконатися на власні очі у якості виконання приписів щодо усунення порушень. Тому ми, як представники громадськості, пропонуємо вихід з цього замкненого кола. Він полягає в пошуку таких способів співробітництва, які допомогли б роботодавцеві побачити пряму вигоду від цього.
Спектр докладання спільних зусиль тут дуже широкий. Досить зазначити, що багато хто з підприємців погано орієнтуються у питаннях оподатковування фінансування заходів щодо охорони праці. Інші хочуть, наприклад, встановити нове енергозберігаюче імпортне устаткування, але не знають, моделям якої закордонної фірми віддати перевагу, де і яка організація пропонує найбільш вигідні умови з сертифікації, ліцензування такого устаткування, де і яка експертна організація в найкоротший термін і найбільш якісно виконає послуги з обстеження будівель та споруд тощо.
Взаємодіючи як представники громадської організації з суб’єктами господарської діяльності, ми, безумовно, ділитимемося з ними наявною у нас інформацією. Причому робитимемо це якісно, оскільки не є рекламними агентами жодної із зацікавлених сторін.
Це з одного боку. З іншого — Департамент охорони праці нашої громадської організації вже має позитивний досвід співробітництва зі структурами, що спеціалізуються на покращанні умов праці. Наприклад, під час проведення заходів, присвячених Міжнародному дню охорони праці, у багатьох банківських установах, а також у комп’ютерних класах різних навчальних закладів активістами ХОО «Громадський актив Харківщини» спільно з фахівцями приватної науково-виробничої фірми «Анда» було обладнано, згідно з усіма вимогами санітарних норм, робочі місця операторів ПК (огородження мобільними модульними офісними перегородками).
Непогані контакти активістів нашої організації налагоджуються і з окремими експертними організаціями, що займаються обстеженням і паспортизацією будівель і споруд підприємств АПК. Адже саме в цій сфері сьогодні накопичилося багато проблем. Їх, так само як і багато інших складних питань охорони праці, спільними зусиллями всіх зацікавлених сторін необхідно вирішувати!

На знімку (зліва направо):
начальник інформаційно-
технічного відділу
ХОО «Громадський актив
Харківщини» В. Полятичко,
голова ради об’єднання А. Шевчук, директор Департаменту
надзвичайних ситуацій Л. Шевчук,
директор Департаменту
охорони праці С. Гордієнко.

Фото автораДо списку