Статьи
У журналі «Охорона праці» (№ 5, 2007 р.) було опубліковано статтю «Наслідки формалізму», підготовлену працівником прес-центру Криворізького гірничопромислового теруправління та Криворізького ЕТЦ Держгірпромнагляду. В статті сказано, що під час проведення експертизи електроустановок на ВАТ «Південний ГЗК» працівники ТОВ СП «ТЮФ НОРД-ДІЕКС» і спеціалісти ВАТ «Південний ГЗК» «безвідповідально поставилися до проведення експертизи електричного устаткування, оцінки його фактичного технічного стану та стану експлуатації, а також визначення можливості його подальшої експлуатації».
До редакції надійшов лист генерального директора ТОВ СП «ТЮФ НОРД-ДІЕКС» В. А. Гудошніка (№ 495 від 30.05.2007 р.), в якому спростовуються факти, викладені у вищезгаданій статті, а інформацію про діяльність Товариства визнано недостовірною.
Подаємо виклад основних подій та обставин, які мали місце під час і після виконання робіт з технічного діагностування електрообладнання на ВАТ «Південний ГЗК», наведених у листі-спростованні.

ТОВ СП «ТЮФ НОРД-ДІЕКС» (далі — Товариство) здійснює свою діяльність у сфері промислової безпеки та охорони праці з 2003 р. Товариство має дозволи Держнаглядохоронпраці № 462.04.30-74.30.0 і № 2116-4.30-74.30.0, а також Свідоцтво про атестацію електролабораторії ПЧ-187/2006, видане ДП «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації».
За весь час своєї діяльності Товариство надавало високоякісні послуги і виконувало роботи не лише на промислових підприємствах України, але й за кордоном, і завжди на високому професійному рівні.
Протягом всього періоду діяльності Товариство не мало претензій щодо якості виконуваних робіт і послуг, які надавалися.
Відповідно до договору підряду від 02.11.2006 р. № 592а/06-ДЕ Товариство виконало на ВАТ «Південний ГЗК» роботи з технічного діагностування з видачею висновку про подальшу експлуатацію електроустаткування та електроустановок, що відпрацювали нормативний термін. У результаті проведених робіт було перевірено 170 електроустановок.
Товариство виконало свої зобов’язання за договором у повному обсязі і належним чином, що підтверджується актом здачі-приймання робіт від 09.01.2007 р. № 1.
Експертне обстеження електроустановок на ВАТ «Південний ГЗК» було проведено спеціалістами Товариства відповідно до вимог Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 26.05.2004 р. № 687.
Проте у лютому 2007 р. на офіційній веб-сторінці Держгірпромнагляду було розміщено статтю під назвою «Через формальне проведення експертизи може зупинитися комбінат», в якій було розміщено інформацію, аналогічну тій, що опублікована в журналі «Охорона праці».
У відповідь на претензійні вимоги Товариства про недостовірність фактів, викладених у статті, було створено робочу групу з представників Держгірпромнагляду, Криворізького гірничопромислового теруправління, Криворізького ЕТЦ і ТОВ СП «ТЮФ НОРД-ДІЕКС».
Робоча група встановила, що в статті було дано критичну оцінку певним фактам і недолікам стану промислової безпеки та охорони праці на підприємстві ВАТ «Південний ГЗК», виявлених у ході цільової перевірки, проведеної Криворізьким гірничопромисловим теруправлінням у 2007 р. За висновком робочої групи під час проведення Товариством експертизи електроустаткування та електроустановок мали місце окремі недоліки, але вони не мали характеру «грубих порушень», як це було вказано в статті, оскільки не могли суттєво вплинути на результати експертизи в цілому. Жодна електроустановка чи електроустаткування на ВАТ «Південний ГЗК», які були об’єктом експертизи, не були зупинені.
На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що експертизу технічного стану електроустановок на ВАТ «Південний ГЗК» проведено спеціалістами ТОВ СП «ТЮФ НОРД-ДІЕКС» відповідно до вимог діючого законодавства і згідно з умовами договору підряду, укладеному між Товариством і ВАТ «Південний ГЗК».
Редакція журналу «Охорона праці» шкодує про те, що автор опублікованої статті «Наслідки формалізму» необ’єктивно висвітлив результати перевірки органами Держгірпромнагляду стану охорони праці у ВАТ «Південний ГЗК», неправильно оцінив виявлені під час перевірки факти порушень вимог нормативних документів, акцентувавши увагу на нібито безвідповідальних, непрофесійних діях спеціалістів ТОВ СП «ТЮФ НОРД-ДІЕКС» з проведення технічного обстеження електроустановок, що, безумовно, не відповідає дійсності.


До списку