Статьи

2008-075_1.jpg Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт» функціонує досить стабільно, нарощуючи обсяги основної діяльності та підтримуючи в працездатному стані внутрішню інфраструктуру.
Пропускна спроможність порту — 40 млн. т вантажів на рік. Обсяги вантажопереробки за останні роки стабільно зростають, відповідно збільшилась і кількість робочих місць. Завдяки заходам, що вживаються, намітилася позитивна тенденція до зниження рівня виробничого травматизму.
Про роботу з охорони праці порту, проблеми й плани на майбутнє розповідає нашому власному кореспондентові Катерині ЦВІГУН начальник порту Микола Павлюк.

2008-077_3.jpg— З чого починається охорона праці для людини, яка прийшла в порт уперше? Я прийшов у порт у 1960 р. працювати вантажником. Пам’ятаю, нас, новачків, ще під час одержання перепусток ознайомили з правилами поведінки на території порту. Потім був докладний інструктаж у кабінеті охорони праці, а потім — усі необхідні види інструктажів і навчання. З тих пір минуло багато часу, я закінчив інститут, довелося попрацювати стивідором, головним диспетчером, був заступником начальника порту, та з перших днів засвоїв, що додержання вимог безпеки на причалах порту — справа першорядної важливості.
Я працював начальником порту в 1985—2002 рр., потім був народним депутатом України. А з 2005 р. повернувся на посаду начальника рідного порту. Тому з упевненістю можу стверджувати, що за останні 10—15 років у порту склалися оптимальна структура управління, певна практика, традиції та підходи до вирішення питань забезпечення безпеки праці. Вживаються конкретні заходи щодо удосконалення організації безпечного виконання робіт.
Думаю, що сьогодні, враховуючи реальну обстановку та вихідні передумови, що формують небезпечні ситуації, а також характер виробництва, повністю виключити травми на виробництві складно. Але шукати шляхи вирішення працеохоронних проблем необхідно.
Для того, щоб проводити цілеспрямовану політику з питань створення безпечних умов праці, наші фахівці розробили СУОП. У рамках системи повсякденна діяльність здійснюється за допомогою загальноорганізаційної роботи, проведення навчання та перевірки знань безпечних прийомів робіт, інструктажів з охорони праці, стажування робітників-початківців і фахівців під керівництвом досвідчених наставників. Крім того, ведеться нормативно-правове та інформаційне забезпечення, поліпшення умов праці, приведення їх до нормативних вимог. На комплексні заходи, спрямовані на поліпшення стану охорони праці, у 2007 р. було заплановано близько 2,9 млн. грн., фактично витрачено більш як 3,6 млн. грн.
Відповідно до Положення про постійний контроль за охороною праці в порту проводиться контроль з охорони праці: щоденний, щомісячний, щоквартальний, починаючи з робітника чи докера-механізатора і закінчуючи заступником начальника порту. Стан охорони праці в цілому по порту, результати діяльності підрозділів, причини порушень і травматичні ситуації, що випливають з цього, ретельно аналізуються. Ці питання обговорюються на всіх виробничих нарадах — щоденних диспетчерських, явочних, на засіданнях трудових колективів. Наприкінці кожного кварталу служба охорони праці, діяльністю якої переймається заступник начальника з охорони праці порту О. Коваленко, надає докладне аналітичне повідомлення з відповідними пропозиціями та постановкою завдань на наступний період. І ще один підсумок роботи за квартал — матеріальне й моральне заохочення працюючих, які добилися позитивних результатів з охорони праці та профілактики травматизму. В 2007 р. було заохочено 12 виробничих колективів — 62 особи.
На території порту працює велика кількість підприємств та організацій різних форм власності. Найбільші з них — орендні, що виконують вантажні операції, так звані стивідорні компанії. На жаль, там у 2007 р. було зареєстровано 27 травм. Ретельне розслідування обставин і причин нещасних випадків, а також їх наступний аналіз дає змогу намітити й здійснити конкретні запобіжні заходи. Служба охорони праці порту постійно проводить вступний інструктаж з охорони праці з працівниками цих компаній. Крім того, ми здійснюємо технологічний нагляд за безпекою виконання вантажних робіт стивідорними компаніями, а також технічний нагляд за утриманням у справному стані устаткування і об’єктів, що переведені в оренду й експлуатуються цими підприємствами.
Для нас свята справа — навчання з питань охорони праці. На базі Одеського інституту післядипломної освіти керівних працівників і фахівців водного транспорту України кожні три роки проходять навчання та перевірку знань з охорони праці начальник порту, його заступники й помічники, головні фахівці служб, відділів та підрозділів, посадові особи, до обов’язків яких входить організація виконання робіт підвищеної небезпеки. У 2007 р. навчання та перевірку знань пройшли 803 керівних працівники з числа ІТП.
Усі при прийнятті на роботу проходять попередній медичний огляд. Щороку, за затвердженим графіком, проводиться періодичний медогляд робітників та службовців, зайнятих на роботах з несприятливими умовами праці. На підприємстві діє спортивний комплекс, у якому є спортивний і тренажерний зали, сауна, фітнес-центр. Функціонують 15 секцій оздоровчого напряму. Все це в комплексі привело до того, що в порту з 1997 р. немає професійних захворювань.
Усі портовики забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ. У кожному підрозділі є гардеробні, кімнати відпочинку, приймання їжі й душові.
Кабінет охорони праці ми постійно поповнюємо нормативною довідковою, спеціальною літературою. Підрозділи забезпечені інструкціями з охорони праці за професіями, видами виконуваних робіт, з безпечної експлуатації устаткування. Тільки впродовж 2007 р. розроблено, перероблено і приведено у відповідність до діючого Положення про розробку інструкцій з охорони праці понад 100 інструкцій. На всі види вантажно-розвантажувальних робіт фахівцями виробничого комплексу технологічного забезпечення розробляються робочі технологічні карти. Службою охорони праці розроблено ряд стандартів підприємства, що регулюють загальні питання організації охорони праці.
У порту організовано систематичне проведення щорічного технічного огляду об’єктів, машин, механізмів і устаткування. Техніка, що відпрацювала нормативний термін експлуатації, проходить експертне обстеження в спеціалізованих організаціях. За результатами експертизи приймаються рішення про можливість її подальшої експлуатації. У листопаді 2007 р. було отримано дозвіл Держгірпромнагляду на виконання 36 видів робіт і експлуатацію 15 об’єктів, машин і механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
Серйозна увага в порту приділяється питанням удосконалення технології перевантажувальних робіт. У нас переробляються нафтопродукти й газ, рослинна олія, технічні масла, металопродукція, навалочні й зернові вантажі, цукор-сирець, рефрижераторні вантажі тощо. Впровадження магнітів у комплекті з розворотними пристроями на металопродукції, кантувачів, автоматичних захоплювачів дає змогу виконувати стропування-розстропування вантажів без перебування людини в небезпечній зоні. Сьогодні вантажопотоком, що найбільш динамічно розвивається, є контейнери — щорічний приріст контейнерообігу порту становить більш як 30%.
Одним із сучасних напрямів розвитку нашого порту ми бачимо розширення й удосконалення роботи за допомогою логістичного центру, що зветься «Сухий порт» (ТОВ «Євротермінал»). Центр займає площу понад 10 га. Тут формується комплект вантажів для переправляння на судно — суднова партія. Дуже зручно і для населення, і для підприємства. Це суттєво розвантажує площі порту, при цьому набагато знижується ймовірність порушення вимог безпеки під час складування через перевищення висоти складування вантажів, зменшуються навантаження на складські площі. Крім того, зменшується кількість вантажного транспорту в порту, що значно знижує ймовірність ДТП і пов’язаних з ними травм. У 2007 р. через «Сухий порт» пройшло 100 235 автомобілів. Логістичний центр «Сухий порт» продовжує розвиватися, з цією метою ми залучаємо інвесторів.
Для транспортного зв’язку «Сухого порту» з контейнерними терміналами Одеського порту будується естакада з подальшим продовженням на окружну дорогу, що дасть змогу згодом зменшити кількість вантажного транспорту на вулицях Одеси й тим самим знизити рівень забруднення повітря.
Ми продовжуємо приділяти увагу впровадженню у виробництво нових технологій та проектів, що дає змогу підприємству не допускати негативного впливу на навколишнє середовище. Порт цілком готовий до захисту моря від можливого забруднення, в тому числі у випадку аварійного розливу нафтопродуктів. У нас є збирачі забруднених вод, нафтосміттєзбірники, бонові огородження, портативний нафтозбиральний пристрій «Пауэрвак» для зачищення причалів і берегової лінії.
А доказом того, що незважаючи на активне судноплавство та вантажні операції, вода в акваторії порту залишається чистою, є те, що в ній було виявлено 548 видів різних мікроорганізмів та 26 видів риб. З 2000 р. в акваторії порту регулярно зимують лебеді, а останнім часом частими відвідувачами стали чорноморські дельфіни-афаліни.
Тобто політика з охорони праці, що проводиться в порту, забезпечує впевнений рух підприємства до створення безпечних і нешкідливих умов праці.

На знімку:
заступник начальника з охорони праці порту О. Коваленко (праворуч)
і начальник Одеської державної
інспекції промислової безпеки
й охорони праці на морському транспорті та зв’язку І. Васильєв
обговорюють нагальні питання
безпеки праці на причалі порту.

Фото К. ЦВІГУН і Є. КАПІЩУКАДо списку