Статьи

Технологічний процес виробництва спирту має свої особливості. У той же час одержання готової продукції — етилового спирту з рослинної сировини забезпечується на підприємствах галузі, як і на багатьох інших виробництвах, не тільки однією технологічною установкою з його випуску, а й низкою допоміжних операцій. Злагоджена робота всіх без винятку дільниць виробництва так чи інакше впливає як на якість кінцевої продукції, що виготовляється, так і на загальний рівень промислової безпеки будь-якого підприємства. На жаль, практика показує, що далеко не завжди допоміжним дільницям приділяється належна увага з боку окремих керівників і фахівців.

Підтвердженням цього є комплексна перевірка Сумського обласного державного об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Сумиспирт», що була проведена співробітниками наглядових органів у другому кварталі 2008 р.
До обласного об’єднання входить 5 спиртових заводів. На них працює понад 800 працівників. Перевірки проводилися на трьох підприємствах об’єднання: на ДП «Дубов’язівський спиртовий завод», «Наумівський спиртовий завод» і «Сумиспирт». Два інших спиртзаводи, що входять до складу об’єднання, на момент перевірки не працювали.
Яка ж загальна картина з безпекою виробництва на цих підприємствах? Яка роль об’єднання у координації працеохоронної роботи, у додержанні вимог нормативно-правових актів з охорони праці?
Під час перевірок було встановлено, що на підприємствах об’єднання проводиться певна робота зі створення здорових і безпечних умов праці працюючих. З цією метою посадові особи об’єднання і структурних підрозділів пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Ведеться документація з питань охорони праці, розроблено інструкції за професіями і видами робіт, а також посадові інструкції; створено й проводять роботу комісії з перевірки знань з питань охорони праці у працівників.
Технологічне устаткування, безпосередньо задіяне в технологічному процесі виробництва спирту, інші машини та механізми, що забезпечують основне виробництво, паспортизовано, їх технічний стан і експлуатація в основному відповідають вимогам заводів-виготівників.
Укладено колективні договори, у яких передбачено розділи «Охорона праці». У них передбачено виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки й гігієни праці, підвищення існуючого рівня охорони праці. У 2008 р. на ці цілі в цілому по об’єднанню планується витратити близько 920 тис. грн. Працівники об’єднання непогано забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ. Виділяються кошти й на спецхарчування, на оздоровлення працівників під час відпусток.
Проте порушень у різних структурних підрозділах і на допоміжних дільницях спиртових заводів, судячи з акта комплексної перевірки,— хоч греблю гати. На всіх підприємствах об’єднання порушуються вимоги безпеки під час експлуатації повітряних компресорів.
На ДП «Дубов’язівський спиртовий завод» повітряний компресор не оснащено системою безпеки (блокуванням за параметрами температури повітря і температури масла в системі змащення). Тут не проведено паспортизацію будівель і споруд, немає наказу по підприємству із зазначенням об’єктів, що підлягають обстеженням, термінів обстежень; відсутні журнали обліку робіт з поточного ремонту тієї чи іншої допоміжної виробничої споруди. Приміщення РП-10 кВ потребує ремонту, відсутні протоколи випробування монтажних поясів. Електротехнічний персонал не забезпечено захисними касками. Не проведено навчання та перевірку знань з питань охорони праці 17 працівників цеху лікувальних препаратів.
На ДП «Наумівський спиртовий завод» не створено комісію з огляду будівель і споруд. Не проводяться періодичні обстеження будівель і споруд, не заведено журнал з їх експлуатації, немає програми навчання та перевірки знань електротехнічного персоналу під час виконання робіт у вибухонебезпечних зонах, відсутні паспорти на вибухонебезпечне устаткування. Форма журналу вступного інструктажу не відповідає вимогам нормативних документів. Не переглянуто тут і застарілі інструкції з охорони праці. Немає графіка навчально-тренувальних занять, перевірка та прочищення димових пристроїв і газоходів виконуються службами підприємства без одержання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки.
На ДП «Сумиспирт» немає положення про енергетичну службу, у виробничих приміщеннях електропроводку прокладено без захисту від пошкоджень. З серпня 2005 р. не проводилося опосвідчення варильних котлів, не проведено черговий технічний огляд котла ДКВР-10/13, не проводяться інструктажі з безпеки дорожнього руху, оглядові канави автомайстерень захаращені сторонніми предметами. Під час ремонту автотехніки персонал замість спеціальних підставок (козелків) застосовує випадкові предмети. Ніде не проводяться випробування домкратів. Направляючи водіїв у далекі рейси, посадові особи підприємств спиртоб’єднання не вказують у подорожніх листах маршрути слідування. Не вказуються в них і місця зупинок для відпочинку водіїв.
Знайшлося, безумовно, чимало претензій до адміністрацій спиртзаводів і у співробітників Держсанепіднагляду, і в інспекторів Держпожнагляду. Не будемо зупинятися на них, адже й наведених вище фактів достатньо, щоб зрозуміти, що роботу адміністрацій перевірених підприємств, керівництва об’єднання щодо створення безпечних умов праці задовільною назвати ніяк не можна.
У ході комплексної перевірки об’єднання «Сумиспирт» співробітниками наглядових органів було виявлено 136 порушень нормативно-правових актів з охорони праці. Державні інспектори видали 12 приписів, роботу 53 одиниць устаткування, машин і механізмів, подальша експлуатація яких створювала загрозу для життя і здоров’я працівників, було заборонено. Шестеро посадових осіб підприємств зазнали адміністративного покарання.
Недостатньою роботу керівництва об’єднання та адміністрації підприємств визнали й на виїзному засіданні ради теруправління Держгірпромнагляду по Сумській області.
Було вказано, що подібна ситуація склалася внаслідок низької ефективності роботи служб охорони праці перевірених підприємств, відсутності ефективної СУОП і служби охорони праці об’єднання.
З метою своєчасного усунення в повному обсязі виявлених порушень у запропонований термін рада теруправління запропонувала генеральному директорові об’єднання «Сумиспирт» Ю. Тимошку створити службу охорони праці об’єднання і забезпечити з її допомогою контроль за виконанням приписів, виданих за результатами перевірки, проведеної державними наглядовими органами.

Вадим КОБЕЦЬ,
наш власкорДо списку