Статьи

Для посилення науково-технічної підтримки державного нагляду з охорони праці потрібна кардинальна реформа системи ЕТЦ. Сьогодні робочі групи працюють над удосконаленням діяльності центрів, зокрема, з урахуванням реалій ринкової економіки та жорсткої конкуренції. Життя вимагає нових підходів у роботі, більшої гнучкості в питаннях цінової політики, раціонального використання кадрового потенціалу, розширення переліку й напрямів експертних послуг.
Робочі групи разом з Держгірпромнаглядом уже розробили проекти нормативних документів, що мають сприяти підвищенню рівня промислової безпеки, зокрема, шляхом створення дієвої системи науково-технічної підтримки та законодавчого закріплення вимог до спеціалізованих і експертних організацій. Йдеться про проекти постанов Кабінету Міністрів «Про порядок проведення аудиту системи управління промисловою безпекою та охороною праці», а також «Про єдину систему науково-технічної підтримки державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці». Держгірпромнагляд планує восени цього року провести міжнародну науково-практичну конференцію з цих питань.

До кінця липня планується завершити ротацію держінспекторів Комітету, які закріплені за підприємствами вуглевидобувної галузі. Таке рішення прийнято з метою підвищення ефективності нагляду за станом промислової безпеки та охорони праці на вугільних підприємствах усіх форм власності та більш ефективного використання кадрового потенціалу наглядової системи, профілактики корупційних дій, поширення досвіду роботи кращих інспекторів на всі вугільні підприємства.
Як правило, за шахтою закріплений один інспектор, на великих підприємствах — 2—3 інспектори. У 2006 р. інспектори здійснили 340 комплексних, 20 цільових і майже 75 тис. оперативних перевірок. За 4 місяці 2007 р. інспектори гірничих округів здійснили 1040 перевірок, виявили близько 250 тис. порушень, до адміністративної відповідальності притягнено понад 6,5 тис. працівників, у тому числі 312 керівників.

Держгірпромнагляд, починаючи з 1998 р., проходив кілька разів процедуру реорганізації.
Відповідно до п. 2 ст. 108 Цивільного кодексу України у разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов’язки попередньої юридичної особи.
Враховуючи вищевикладене, Положення про позаштатного державного інспектора по нагляду за охороною праці, затверджене наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 19.06.98 р. № 27 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 08.07.98 р. за № 429/2869, є чинним на сьогодні і може застосовуватися надалі в роботі територіального управління в частині, що не суперечить вимогам чинного законодавства.
Від редакції: роз’яснення, опубліковане в журналі «Охорона праці» № 4, 2007 р. (с. 49) відносно статусу позаштатного державного інспектора по нагляду за охороною праці, вважати недійсним.До списку