Статьи

Робота в галузі промислової безпеки та охорони праці потребує постійного удосконалення як нормативної бази, так і якості експертних робіт. Такими є вимоги сьогоднішнього дня, і вони обгрунтовані. Особливо це стосується уповноважених організацій, оскільки вони є флагманами експертної діяльності.

(В повному обсязі матеріал читайте в журналі №1 2010 р.)

3Чинні сьогодні правила – НПАОП 0.00-1.07-94 «Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском»; НПАОП 0.00-1.08-94 «Правила будови та безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів»; НПАОП 0.00-1.26-96 «Правила будови та безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше, ніж 0,07 МПа, водогрійних котлів і водонагрівачів з температурою нагрівання не більше, ніж 115 °С»; НПАОП 0.00-1.11-98 «Правила будови та безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води»; НПАОП 0.00-1.09-04 «Правила державної реєстрації та обліку великотонажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, які не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування» не приведено у відповідність до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 26 травня 2004 р. № 687 (далі – Порядок).

Одними з прикладів невідповідності є терміни «технічний огляд» і «технічне опосвідчення». Згідно з Порядком, технічний огляд – це комплекс робіт з контролю технічного стану та випробування обладнання. У вище перелічених правилах для контролю технічного стану об'єктів котлонагляду використовується термін «технічне опосвідчення». На наш погляд, ці терміни мають одне й те саме значення, оскільки передбачають як проведення огляду обладнання, так і його випробування.

У НПАОП 0.00-1.09-04 поняття «технічний огляд» трактується як оцінка технічного стану транспортного засобу на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та навколишнього середовища. Як бачимо, тут відсутнє випробування обладнання. Можна навести ще низку прикладів подібної невідповідності. Цю тему вже порушував журнал «Охорона праці» (стаття М. Федоренка «Технічний огляд чи технічне опосвідчення?», № 3, 2008 р.). Необхідно встановити однозначну термінологію контролю технічного стану об'єктів, оскільки неоднозначність у цих питаннях може призвести до різних підходів під час проведення експертизи та вплинути на безпеку виробництва.

Також у зазначені вище Правила не внесено зміни, що відповідають вимогам Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 15 жовтня 2003 р. № 1631. Наприклад, у цих НПАОП записано про необхідність видачі дозволів органами Держгірпромнагляду на виготовлення об'єктів котлонагляду, а не на роботи підвищеної небезпеки, що виконуються в процесі виготовлення об'єктів котлонагляду.

Є ще одна невідповідність. ДСТУ 4046-2001 «Обладнання технологічне нафтопереробних, нафтохімічних і хімічних виробництв. Загальні технічні вимоги» не відповідає вимогам НПАОП 0.00-1.07-94 «Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» у частині …

Володимир Гончаренко, начальник ДП «Київський ЕТЦ»



До списку