"Об уточнении последнего абзаца письма от 06.01.98 6/2"


N 7/90

вiд 27.02.98

Управлiння кошторисних норм, цiноутворення та експертизи направляє

уточнення останнього абзацу листа вiд 06.01.98 6/2.

--------------------------------------------------------------------------

| | Надруковано | Слід читати |

|------------------------------------------------------------------------|

|останній | При цьому взаєморозрахунки | При цьому взаєморозрахунки |

|абзац |між замовником та підрядником | між замовником та підрядни- |

|листа |проводяться виходячи з конкрет | ком проводяться виходячи з |

| |ної структури робіт, фактичних | конкретної структури,фактич |

| |матерiальних i трудових витрат,| них обсягів робіт,норматив |

| |а також документального пiд- | них матеріальних і трудових |

| |твердження цін і тарифів | затрат,а також документаль- |

| | | ного підтвердження цін і та |

| | | рифів. |

| | | |

--------------------------------------------------------------------------