Об усовершенствовании системы технической легализации продукции строительного назначения в Украине


<br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> Науково-технічна рада<br> Р І Ш Е Н Н Я<br> 16.05.2003 N 43<br> <br> Про вдосконалення системи технічної легалізації<br> продукції будівельного призначення в Україні<br> <br> З метою удосконалення системи технічної легалізації продукції<br>будівельного призначення науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:<br> 1. Схвалити проект постанови Кабінету Міністрів України "Про<br>Правила підтвердження придатності нових матеріалів, виробів,<br>конструкцій і технологій для застосування у будівництві" з<br>врахуванням висловлених зауважень і пропозицій.<br> 2. Управлінню науково-технічної політики у будівництві до<br>кінця травня 2003 року надіслати членам НТР підготовлені схеми<br>проходження технічної легалізації продукції та узагальнити відгуки<br>для вибору оптимального варіанта системи технічної легалізації<br>продукції будівельного призначення.<br> 3. Управлінню науково-технічної політики у будівництві<br>(Д.Барзилович) разом з НДІ будівельного виробництва (В.Балицький)<br>протягом III кварталу 2003 року забезпечити узгодження<br>доопрацьованого проекту постанови Кабінету Міністрів України з<br>відповідними центральними органами виконавчої влади.<br> <br> Голова НТР В.Череп<br> <br>