О состоянии реализации экспериментального строительства, введение в эксплуатацию первых высотных домов (выше 73,5 м) и мероприятия по созданию нормативной базы


КОЛЕГIЯ МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ<br> ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ<br> <br> Р I Ш Е Н Н Я<br> <br> 17.05.2007 N 3<br> <br> <br> Про стан реалізації експериментального будівництва,<br> введення в експлуатацію перших висотних будинків<br> (вище 73,5 м) та заходи щодо створення<br> нормативної бази<br> <br> <br> За результатами розгляду питань щодо стану реалізації програм<br>експериментального будівництва висотних будинків, рішеннями<br>колегії Держбуду від 19.03.2003, 24.09.2004 і 25.06.2005,<br>науково-технічної ради Держбуду від 10.12.2004 і 16.09.2005 та<br>науково-технічної ради Мінбуду від 23.02.2006 визначено низку<br>організаційних заходів здійснення експериментального будівництва<br>житлових та громадських будинків умовною висотою вище 73,5 м, на<br>які відсутні норми на проектування.<br> Разом з тим незадовільне виконання ряду заходів програм<br>забудовниками з проведення натурних обстежень та науково-технічних<br>досліджень з відповідними висновками, стримує в цілому розроблення<br>відповідної нормативної бази з проектування таких будинків.<br> Заслухавши інформацію Управління архітектурно-конструктивних<br>та інженерних систем будинків і споруд про стан реалізації<br>експериментального будівництва, введення в експлуатацію перших<br>висотних будинків та з метою забезпечення подальшої координації<br>реалізації експериментального будівництва і прискорення роботи з<br>розроблення вітчизняної нормативної бази з проектування висотних<br>будинків колегія В И Р I Ш И Л А:<br> <br> 1. Взяти до відома інформацію Управління<br>архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд<br>(Авдієнко О.П.) про стан реалізації програм експериментального<br>будівництва висотних будівель у м. Києві, а також розроблення<br>проекту ДБН "Проектування висотних будинків і комплексів<br>житлово-громадського призначення. Основні положення".<br> <br> 2. Забудовникам, інвесторам, будівельним компаніям, які<br>отримали дозволи на експериментальне проектування та будівництво<br>будинків умовною висотою вище 73,5 м та, здійснюють будівництво<br>згідно з програмами та індивідуальними технічними вимогами,<br>забезпечити:<br> - проведення у повному обсязі при проектуванні, будівництві<br>та експлуатації об'єктів комплексу експериментальних<br>науково-дослідних робіт та натурних спостережень згідно з<br>календарними планами програм експериментального будівництва;<br> - своєчасне введення в експлуатацію експериментальних<br>об'єктів та надання науково-технічних звітів про виконання робіт,<br>передбачених договорами та програмами експериментального<br>будівництва.<br> <br> 3. АТ ХК "Київміськбуд", Українській інжиніринговій компанії<br>(м. Київ), ТОВ "Мандарин плаза" (м. Київ) у I півріччі ц.р. надати<br>до Мінрегіонбуду проміжні науково-технічні звіти щодо перших<br>збудованих висотних об'єктів для їх розгляду та використання<br>досвіду і висновків при розробленні нормативної документації для<br>висотного будівництва.<br> <br> 4. Покласти виконання досліджень, визначених програмами<br>експериментального будівництва та договорами із забудовниками, а<br>також підготовку науково-технічних звітів з відповідними<br>висновками на проектні організації - авторів проектів, базові<br>науково-дослідні інститути НДI будівельних конструкцій,<br>НДI будівельного виробництва, ВАТ "КиївЗНДIЕП" із залученням<br>державних наглядових органів та інших співвиконавців програм<br>експериментального будівництва.<br> <br> 5. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних<br>систем будинків і споруд:<br> - забезпечити до 01.07.2007 із залученням учасників<br>реалізації експерименту коригування програм експериментального<br>будівництва з врахуванням реального стану проведення запланованих<br>досліджень висотних будинків;<br> - забезпечити роботу з координації експериментального<br>будівництва висотних будинків згідно з Порядком погодження та<br>супроводу у центральному апараті Міністерства документів щодо<br>експериментального проектування та будівництва об'єктів<br>житлово-громадського призначення, на які відсутні нормативні<br>вимоги, а також розроблення відповідного нормативного документа;<br> - до 01.06.2007 підготувати пропозиції щодо організації<br>розгляду схеми розміщення висотних будинків у м. Києві, розроблені<br>Українською академією архітектури, на спільному засіданні<br>Містобудівної ради Мінрегіонбуду та архітектурно-містобудівної<br>ради при Головному управлінні містобудування, архітектури та<br>дизайну міського середовища Київської міськдержадміністрації.<br> <br> 6. Державній архітектурно-будівельній інспекції<br>(Бондаренко О.М.) забезпечити перевірку стану і якості будівельних<br>робіт на експериментальних об'єктах за затвердженими графіками та<br>у III кварталі ц.р. доповісти про результати цієї перевірки на<br>засіданні НТР. Звернути увагу при здійсненні перевірок на<br>відповідність дозвільних документів регламенту, встановленому<br>Міністерством для експериментальних об'єктів.<br> <br> 7. Структурним підрозділам Міністерства розглядати пропозиції<br>інвесторів щодо забудови м. Києва висотними будинками, які<br>потребують погодження Міністерства, згідно з встановленим порядком<br>тільки за зверненнями Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської<br>та Севастопольської міських державних адміністрацій з відповідними<br>містобудівними та техніко-економічними обґрунтуваннями такого<br>будівництва.<br> <br> 8. Заборонити Центральній службі "Укрінвестекспертиза",<br>Ради міністрів АР Крим, обласним, Київській та Севастопольській<br>міським службам "Укрінвестекспертиза" приймати до розгляду<br>проектну документацію висотних будівель, на які відсутні норми на<br>проектування, без розроблених та затверджених у встановленому<br>Міністерством порядку програм експериментального будівництва та<br>індивідуальних технічних вимог на проекти.<br> <br> 9. Базовим науково-дослідним інститутам - НДI будівельного<br>виробництва, НДI будівельних конструкцій, ВАТ "КиївЗНДIЕП"<br>забезпечити оперативне вирішення поточних питань та надання<br>науково-методичної допомоги учасникам реалізації програм<br>експериментального будівництва, проведення комплексу наукових<br>досліджень та підготовки звітів за напрямами, визначеними раніше<br>прийнятими рішеннями.<br> <br> 10. З метою якісного розроблення нормативного документа з<br>проектування та будівництва висотних будівель НДI будівельного<br>виробництва (Галінський О.М.):<br> - до 15.06.2007 сформувати і затвердити у Мінрегіонбуді<br>робочий план та авторський колектив розроблення проекту<br>ДБН "Проектування висотних будинків і комплексів<br>житлово-громадського призначення. Основні положення";<br> - разом із співвиконавцями підготувати та надати на розгляд у<br>вересні ц.р. першу редакцію вітчизняного нормативного документа з<br>проектування будівель вище 73,5 м, якою врахувати набутий<br>вітчизняний та зарубіжний досвід, зокрема м. Москви, згідно з<br>прийнятими рішеннями Міжнародної конференції з висотного<br>будівництва, проведеної Мінбудом у м. Києві 9 червня 2006 року.<br> <br> 11. Виходячи з набутого досвіду та актуальності проблеми,<br>вважати за необхідне при розробленні нормативного документа<br>проектування житлових і громадських будинків та комплексів<br>обмежити умовною висотою до 100 метрів. Проектування об'єктів<br>громадського призначення вище зазначених обмежень здійснювати за<br>відповідними містобудівними, архітектурно-технічними<br>обґрунтуваннями місцевих органів самоврядування та згідно з<br>індивідуальними технічними вимогами, погодженими та затвердженими<br>в установленому Мінрегіонбудом порядку.<br> <br> 12. Рекомендувати Київській міській державній адміністрації:<br> - прискорити розроблення та прийняття схеми забудови міста<br>висотними будинками з урахуванням Указу Президента N 208/2007<br>( <A HREF="284236">208/2007</A> ) "Про заходи щодо впорядкування забудови території та<br>збереження історико-культурних територій і об'єктів у місті Києві"<br>та надати її на розгляд Містобудівній раді Мінрегіонбуду;<br> - надати Мінрегіонбуду пропозиції на лист Мінбуду від<br>10.02.2007 N 10/5-88 щодо доцільності призупинення надання<br>дозволів на проектування висотних будівель у м. Києві до<br>завершення експериментального будівництва перших висотних об'єктів<br>та процедури прийняття рішень щодо поширення висотного<br>домобудування у м. Києві;<br> - забезпечити належний контроль та організаційну допомогу<br>забудовникам висотних будинків, визначених Міністерством<br>експериментальними, з метою прискорення завершення<br>експериментальних досліджень.<br> <br> 13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на<br>заступника Міністра А.В. Беркуту.<br> <br> Голова колегії В.Г.Яцуб</FONT></PRE><br>