О присоединении Государственного проектного института проектирования житлово-цивільного строительства "Криворіжцивільпроект", Никопольского государственного проектного института "Нікопольпроект" к Днепропетровскому государственному проектному институ


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 14.06.2004 N 126<br> <br> <br> Про приєднання Державного проектного інституту<br> проектування житлово-цивільного будівництва<br> "Криворіжцивільпроект", Нікопольського державного<br> проектного інституту "Нікопольпроект"<br> до Дніпропетровського державного проектного<br> інституту житлового і цивільного<br> будівництва "Дніпроцивільпроект"<br> <br> <br> Відповідно до заходів на 2003 - 2004 роки щодо виконання<br>Комплексної програми реструктуризації державних підприємств,<br>затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України<br>від 27 серпня 2003 року N 544-р ( <A HREF="142376">544-2003-р</A> ), згідно з рішенням<br>балансової комісії Держбуду України від 31.03.2004 та з метою<br>подальшого вдосконалення організаційної структури підприємств<br>і організацій, що належать до сфери управління Держбуду України,<br>Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Реорганізувати Державний проектний інститут проектування<br>житлово-цивільного будівництва "Криворіжцивільпроект"<br>і Нікопольський державний проектний інститут "Нікопольпроект"<br>шляхом приєднання з 1 жовтня 2004 року до Дніпропетровського<br>державного проектного інституту житлового і цивільного будівництва<br>"Дніпроцивільпроект" на правах філій.<br> <br> 2. Встановити, що всі майнові права та обов'язки Державного<br>проектного інституту проектування житлово-цивільного будівництва<br>"Криворіжцивільпроект", Нікопольського державного проектного<br>інституту "Нікопольпроект" переходять до Дніпропетровського<br>державного проектного інституту житлового і цивільного будівництва<br>"Дніпроцивільпроект".<br> <br> 3. Для проведення реорганізації Державного проектного<br>інституту проектування житлово-цивільного будівництва<br>"Криворіжцивільпроект", Нікопольського державного проектного<br>інституту "Нікопольпроект" утворити робочу комісію.<br> <br> 4. Робочій комісії здійснити передачу-приймання майна<br>і майнових зобов'язань від Державного проектного інституту<br>проектування житлово-цивільного будівництва<br>"Криворіжцивільпроект", Нікопольського державного проектного<br>інституту "Нікопольпроект" з усіма активами та пасивами балансу<br>станом на 1 жовтня 2004 року до Дніпропетровського державного<br>проектного інституту житлового і цивільного будівництва<br>"Дніпроцивільпроект" в установленому порядку до 25 жовтня<br>2004 року.<br> <br> 5. Директору Державного проектного інституту проектування<br>житлово-цивільного будівництва "Криворіжцивільпроект"<br>С.Теплоухову та директору Нікопольського державного проектного<br>інституту "Нікопольпроект" О.Мішину:<br> - подати на затвердження заступнику Голови Держбуду України<br>О.Бондаренку акт передачі-приймання до 30 жовтня 2004 року;<br> - забезпечити скасування державної реєстрації підприємств<br>відповідно до чинного законодавства;<br> - подати в Держбуд України довідку про виключення підприємств<br>з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.<br> <br> 6. Директору Дніпропетровського державного проектного<br>інституту житлового і цивільного будівництва "Дніпроцивільпроект"<br>В.Товстику:<br> - подати пропозиції Держбуду України про внесення до статуту<br>інституту відповідних змін, які випливають з цього наказу,<br>та розробити Положення про філії;<br> - внести в установленому порядку необхідні зміни<br>в реєстраційні документи;<br> - розмістити в офіційній пресі публікацію про приєднання<br>Державного проектного інституту проектування житлово-цивільного<br>будівництва "Криворіжцивільпроект", Нікопольського державного<br>проектного інституту "Нікопольпроект" до Дніпропетровського<br>державного проектного інституту житлового і цивільного будівництва<br>"Дніпроцивільпроект";<br> - інформувати Держбуд України про проведену роботу<br>до 15 листопада 2004 року.<br> <br> 7. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних<br>технологій у будівництві (Д.Барзилович) після завершення<br>організаційно-технічних заходів, пов'язаних з приєднанням<br>Державного проектного інституту проектування житловоцивільного<br>будівництва "Криворіжцивільпроект" та Нікопольського державного<br>проектного інституту "Нікопольпроект", розглянути пропозиції про<br>внесення необхідних змін до статуту Дніпропетровського державного<br>проектного інституту житлового і цивільного будівництва<br>"Дніпроцивільпроект" та підготувати їх для подальшого затвердження<br>в установленому порядку.<br> <br> 8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника<br>Голови Комітету О.Бондаренка.<br> <br> Голова Комітету В.Череп</FONT></PRE><br>