Приказ 962. О предоставлении Донбасской государственной академии строительства и архитектуры статуса национальной


У К А З<br> ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ<br> <br> Про надання Донбаській державній академії<br> будівництва і архітектури статусу національної<br> <br> <br> Ураховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів<br>діяльності Донбаської державної академії будівництва і<br>архітектури, її вагомий внесок у розвиток національної освіти і<br>науки, п о с т а н о в л я ю:<br> <br> Надати Донбаській державній академії будівництва і<br>архітектури статус національної і надалі іменувати її - Донбаська<br>національна академія будівництва і архітектури.<br> <br> <br> Президент України Л.КУЧМА<br> <br> м. Київ, 21 серпня 2004 року<br> N 962/2004</FONT></PRE><br>