Об утверждении Комплексной программы развития историко-архитектурного комплекса "Резиденция Богдана Хмельницкого" на 2004-2010 годы


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ<br> <br> П О С Т А Н О В А<br> від 2 червня 2004 р. N 721<br> Київ<br> <br> Про затвердження Комплексної програми<br> розвитку історико-архітектурного комплексу<br> "Резиденція Богдана Хмельницького"<br> на 2004-2010 роки<br> <br> <br> На виконання розпорядження Президента України від 3 листопада<br>2003 р. N 357 ( <A HREF="147371">357/2003-рп</A> ) "Про заходи щодо створення<br>історико-архітектурного комплексу "Резиденція Богдана<br>Хмельницького" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:<br> <br> 1. Затвердити Комплексну програму розвитку<br>історико-архітектурного комплексу "Резиденція Богдана<br>Хмельницького" на 2004-2010 роки (далі - Комплексна програма), що<br>додається.<br> <br> 2. Взяти до відома, що видатки, пов'язані з виконанням<br>Комплексної програми, здійснюються у межах бюджетних призначень,<br>установлених Міністерству культури і мистецтв у державному бюджеті<br>на відповідний рік, та за рахунок коштів місцевих бюджетів.<br> <br> 3. Черкаській обласній державній адміністрації разом з<br>Міністерством транспорту та Державною туристичною адміністрацією<br>розробити і затвердити заходи щодо реконструкції та будівництва<br>автомобільних доріг Новоселиця - Суботів, Медведівка - Головківка,<br>а також включення до туристських маршрутів об'єктів<br>історико-архітектурного комплексу "Резиденція Богдана<br>Хмельницького" Національного історико-культурного заповідника<br>"Чигирин".<br> <br> 4. Визначити Міністерство культури і мистецтв замовником<br>Комплексної програми.<br> <br> <br> Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ<br> <br> Інд. 28<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> постановою Кабінету Міністрів України<br> від 2 червня 2004 р. N 721<br> <br> КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА<br> розвитку історико-архітектурного комплексу<br> "Резиденція Богдана Хмельницького"<br> на 2004-2010 роки<br> <br> <br> Загальні положення<br> <br> Заснований у першій половині XVI століття на кордоні<br>Польсько-Литовської держави з Диким Полем, Чигирин відіграв значну<br>роль в історії України. У 1592 році після отримання містом<br>Магдебурзького права розпочалося будівництво Чигиринського замку.<br> <br> У 1657-1676 роках Чигирин був резиденцією гетьманів України<br>Хмельницького Ю., Виговського І., Тетері П., Дорошенка П.<br> <br> Найвищого рівня розвитку Чигирин досяг у 1648-1657 роках,<br>коли він був гетьманською резиденцією Богдана Хмельницького.<br> <br> З урахуванням значення міста та його пам'яток для історії та<br>культури України у 1989 році створено Чигиринський державний<br>історико-культурний заповідник, якому Указом Президента України<br>від 23 вересня 1995 р. N 864 ( <A HREF="20393">864/95</A> ) надано статус<br>національного.<br> <br> З метою дослідження та відтворення унікальної пам'ятки<br>історії українського державотворення - гетьманської резиденції<br>Богдана Хмельницького у складі Національного історико-культурного<br>заповідника "Чигирин" створено відділ "Історико-архітектурний<br>комплекс "Резиденція Богдана Хмельницького".<br> <br> На території, де повинна бути відтворена резиденція Богдана<br>Хмельницького, частково збереглися оборонні стіни Чигиринського<br>замку, бастіон Дорошенка та фундамент церкви Св. Петра і Павла у<br>м. Чигирині, залишки кам'яниці Хмельницьких у с. Суботові.<br> <br> Мета та основні завдання<br> <br> Метою Комплексної програми є відтворення гетьманської<br>резиденції, що забезпечить збереження та популяризацію унікального<br>історико-культурного середовища, пов'язаного з ім'ям Богдана<br>Хмельницького, сприятиме використанню культурного надбання для<br>розвитку національної самосвідомості, патріотичного виховання<br>молоді, активізації вітчизняного та міжнародного туризму.<br> <br> Основними завданнями є:<br> <br> проведення наукових досліджень, робіт з консервації,<br>реставрації та музеєфікації пам'яток Національного<br>історико-культурного заповідника "Чигирин";<br> <br> науково обгрунтоване реставраційне відтворення об'єктів<br>історико-архітектурного комплексу "Резиденція Богдана<br>Хмельницького";<br> <br> забезпечення підтримки належного технічного та експозиційного<br>стану пам'яток заповідника;<br> <br> створення сучасної інфраструктури для забезпечення належного<br>рівня обслуговування туристів.<br> <br> Основні напрями виконання Комплексної програми<br> <br> Комплексна програма виконуватиметься за такими основними<br>напрямами:<br> <br> проведення історико-архівних, археологічних,<br>історико-архітектурних, інженерно-геологічних досліджень;<br> <br> поліпшення технічного стану споруд, реконструкція інженерних<br>мереж заповідника;<br> <br> проведення консерваційних, реставраційних та<br>реставраційно-відновних робіт;<br> <br> створення умов для належного збереження та музеєфікації<br>нерухомих об'єктів культурної спадщини, регенерації історичного<br>середовища;<br> <br> пристосування реставрованих та відтворених об'єктів для<br>музейно-екс'позиційних, рекреаційних та Інших функцій;<br> <br> упорядкування і озеленення території заповідника.<br> <br> Етапи виконання та фінансове забезпечення<br> Комплексної програми<br> <br> Заходи, визначені у додатку до Комплексної програми,<br>здійснюватимуться у два етапи:<br> <br> перший (2004-2005 роки) - вивчення технічного стану пам'яток,<br>проведення археологічних, історико-архівних, інженерно-геологічних<br>досліджень, розроблення відповідної проектно-кошторисної<br>документації, завершення робіт з реставрації пам'яток археології у<br>м. Чигирині та с. Суботові, підготовка їх для експозиції, пошук та<br>збирання рухомих об'єктів, пов'язаних з діяльністю Богдана<br>Хмельницького та добою Гетьманщини (в тому числі за кордоном), для<br>створення музейних експозицій у реставрованих та відтворених<br>об'єктах, проведення невідкладних ремонтно-реставраційних,<br>будівельних робіт на інженерних мережах заповідника та робіт з<br>благоустрою його території загальною вартістю 7580 тис. гривень;<br> <br> другий (2006-2010 роки) - продовження та уточнення обсягів<br>розпочатих робіт, а також коштів, спрямованих на виконання<br>Комплексної програми.<br> <br> Загальний прогнозний обсяг фінансування Комплексної програми<br>становить 30 950 тис. гривень.<br> <br> <br> Додаток<br> до Комплексної програми<br> <br> ОРІЄНТОВНИЙ ОБСЯГ ТА ПРОГНОЗНІ ДЖЕРЕЛА<br> фінансування заходів Комплексної програми<br> <br> (тис. гривень)<br>------------------------------------------------------------------------------------------<br> | | Орієн- | За роками |<br> | | товний |-------------------------------------------|<br> | | час | | | |<br> | | фінан- | 2004 | 2005 | 2006-2010 |Від-<br> | | сування | | | |пові-<br> |Строк|------------+-----------------+------------+------------|дальні<br> Захід |вико-|всьо-|у тому|всьо-| у тому |всьо-|у тому|всьо-|у тому| за<br> |нання| го |числі | го | числі | го |числі | го |числі |вико-<br> | | | з | | з | | з | | з |нання<br> | | | держ-| | держ- | | держ-| | держ-|<br> | | |бюдже-| | бюдже- | |бюдже-| |бюдже-|<br> | | | ту | | ту | | ту | | ту |<br> | | | | |( <A HREF="150224">1344-15</A> )| | | | |<br>------------------------------------------------------------------------------------------<br>1. Проведення 2004- 250 250 50 50 100 100 100 100 Мін-<br> археологічних, 2007 куль-<br> історико- тури<br> архівних<br> досліджень<br> <br>2. Реставраційне 2004- 10000 10000 210 210 2790 2790 7000 7000 -"-<br> відтворення 2008<br> об'єктів<br> історико-<br> архітектурного<br> комплексу<br> "Резиденція<br> Богдана<br> Хмельницького"<br> <br> у тому числі 2004- 600 600 210 210 390 390 - - -"-<br> розроблення 2005<br> науково-<br> проектної<br> документації<br> <br>3. Виконання 2004- 2000 2000 90 90 310 310 1600 1600 -"-<br> робіт з 2010<br> реконструкції<br> інженерних<br> мереж,<br> благоустрою,<br> реабілітації,<br> озеленення<br> території<br> комплексу<br> "Резиденція<br> Богдана<br> Хмельницького",<br> Замкової<br> гори,<br> регенерації<br> історичної<br> забудови<br> м. Чигирина<br> <br>4. Реставраційне 2004- 1000 1000 280 280 420 420 300 300 Мін-<br> відтворення 2008 куль-<br> оборонних стін тури<br> Чигиринського<br> замку, бастіону<br> Дорошенка з<br> впорядкуванням<br> прилеглої<br> території<br> Замкової гори<br> <br> у тому числі 2004- 150 150 35 35 115 115 - - -"-<br> розроблення 2005<br> науково-<br> проектної<br> документації<br> <br>5. Реставраційне 2005- 3500 3500 - - 100 100 3400 3400 -"-<br> відтворення 2010<br> церкви Св. Петра<br> і Павла та<br> консервація її<br> автентичних<br> залишків<br> <br> у тому числі 2005- 250 250 - - 100 100 150 150 -"-<br> розроблення 2007<br> науково-<br> проектної<br> документації<br> <br>6. Реставраційне 2005- 6000 6000 - - 200 200 5800 5800 -"-<br> відтворення 2010<br> комплексу<br> будівель<br> Посольської<br> вулиці у<br> м. Чигирині<br> <br> у тому числі 2005- 400 400 - - 200 200 200 200 -"-<br> розроблення 2006<br> науково-<br> проектної<br> документації<br> <br>7. Реконструкція 2005- 1500 1500 - - 80 80 1420 1420 Мін-<br> будівлі "Будинок 2010 куль-<br> книги" у тури<br> м. Чигирині з<br> метою створення<br> музейно-<br> виставкового<br> центру<br> заповідника<br> <br> у тому числі 2005- 200 200 - - 80 80 120 120 -"-<br> коригування та 2006<br> розроблення<br> проектно-<br> кошторисної<br> документації<br> <br>8. Будівництво 2005- 2500 - - - 500 - 2000 - Черка-<br> та реконструкція 2010 ська<br> інженерних мереж обл-<br> центральної держ-<br> частини адміні-<br> м. Чигирина страція<br> <br>9. Благоустрій -"- 1500 - - - 500 - 1000 - -"-<br> головних вулиць<br> центральної<br> частини<br> м. Чигирина<br> <br>10. Відселення 2005- 1500 - - - 900 - 600 - -"-<br> мешканців 2006<br> приватних<br> будинків з<br> території<br> заповідника<br> в установ-<br> леному<br> законодав-<br> ством<br> порядку<br> <br>11. Капітальний 2004- 800 800 100 100 700 700 - - Мін-<br> ремонт 2005 куль-<br> комплексу тури<br> Присутніх<br> місць та<br> каплиці<br> Святої<br> Покрови у<br> м. Чигирині<br> <br>12. Консервація 2004- 400 400 70 70 180 180 150 150 Мін-<br> та 2006 куль-<br> музеєфікація тури<br> автентичних<br> залишків<br> кам'яниці<br> Хмельницьких<br> у<br> с. Суботові<br>_________________<br> Разом 30950 25450 800 800 6780 4880 23370 19770<br></FONT></PRE><br>