О генеральном плане развития города Кривого Рога Днепропетровской области


РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР<br> <br> П О С Т А Н О В А<br> від 19 грудня 1986 р. N 435<br> Київ<br> <br> Про генеральний план розвитку міста<br> Кривого Рога Дніпропетровської області<br> <br> <br> З метою забезпечення дальшого планомірного, економічно<br>обгрунтованого і комплексного розвитку міста Кривого Рога,<br>підвищення рівня його благоустрою і створення найсприятливіших<br>умов для праці, побуту і відпочинку населення Рада Міністрів<br>Української РСР п о с т а н о в л я є:<br> <br> 1. Схвалити розроблені інститутом "Діпроміст" Держбуду УРСР<br>генеральний план розвитку міста Кривого Рога і проект планування<br>його приміської та зеленої зон.<br> <br> Затвердити Основні положення генерального плану розвитку<br>міста Кривого Рога і проекту планування його приміської та зеленої<br>зон, що додаються.<br> <br> 2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Ради<br>Міністрів УРСР від 9 березня 1965 р. N 216.<br> <br> <br> Голова<br> Ради Міністрів УРСР О.ЛЯШКО<br> <br> Керуючий Справами<br> Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО<br> <br> Інд. 24<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНІ<br> постановою Ради Міністрів УРСР<br> від 19 грудня 1986 р. N 435<br> <br> ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ<br> генерального плану розвитку міста Кривого Рога<br> Дніпропетровської області і проекту планування<br> його приміської та зеленої зон<br> <br> <br> I<br> <br> Генеральним планом розвитку міста Кривого Рога<br>передбачається:<br> <br> 1. По основних напрямах розвитку міста:<br> <br> а) дальше зростання м. Кривого Рога як важливого промислового<br>і культурного центру Дніпропетровської області з чисельністю<br>населення на розрахунковий період (2005 рік) 850 тис. чоловік (на<br>початок 1986 року - 757,7 тис. чоловік);<br> <br> б) всемірне зміцнення ролі міста як одного з центрів<br>гірничорудної промисловості, металургії та машинобудування з<br>одночасним розвитком промислових підприємств, необхідних для<br>безпосереднього обслуговування населення міста і приміської зони<br>та забезпечення потреб житлово-цивільного будівництва.<br> <br> 2. По територіальному розвитку міста і його забудові:<br> <br> а) дальший територіальний розвиток міста на площі 43,73 тис.<br>га за рахунок включення до міської території 1210 та 20 га<br>сільськогосподарських земель, відповідно, Криворізького і<br>Широківського районів;<br> <br> б) розміщення нового житлового будівництва на вільних від<br>забудови територіях у західній, східній та південній частинах<br>міста, а також за рахунок проведення часткової реконструкції<br>існуючої малоцінної забудови в окремих районах міста;<br> <br> в) забудова міста переважно 9-поверховими житловими<br>будинками, а на окремих найважливіших у містобудівному відношенні<br>ділянках - будинками більшої поверховості з одночасним<br>спорудженням закладів культурно-побутового обслуговування<br>населення, повним благоустроєм, інженерним обладнанням та<br>озелененням території.<br> <br> 3. По архітектурно-планувальній організації міста:<br> <br> а) удосконалення і розвиток архітектурно-планувальної<br>структури міста відповідно до вимог сучасного містобудування;<br> <br> б) завершення забудови існуючого загальноміського центру,<br>початок створення нового міського центру в Жовтневому районі,<br>дальший розвиток центрів обслуговування міських районів;<br> <br> в) упорядкування житлових районів і мікрорайонів із<br>створенням необхідного комплексу закладів культурно-побутового<br>обслуговування населення та зелених насаджень;<br> <br> г) упорядкування території промислових районів, дальший<br>розвиток комунально-складських зон;<br> <br> д) розвиток системи зелених насаджень з організацією паркової<br>зони вздовж річок Інгулець та Саксагань.<br> <br> 4. По зовнішньому транспорту:<br> <br> а) по залізничному транспорту - дальший розвиток<br>Криворізького залізничного вузла, будівництво нового залізничного<br>вокзалу;<br> <br> б) по автомобільному транспорту й автошляховій мережі -<br>реконструкція автомобільного шляху республіканського значення<br>Кіровоград - Запоріжжя; будівництво нового та реконструкція<br>автовокзалу й автостанцій;<br> <br> в) по повітряному транспорту - розширення міського аеропорту.<br> <br> 5. По міському транспорту та магістральній мережі:<br> <br> а) розвиток і реконструкція міської магістральної мережі,<br>спорудження шляхопроводів, підземних переходів та транспортних<br>розв'язок у різних рівнях, що дасть змогу поліпшити зв'язок<br>житлових масивів з центром і промисловими районами;<br> <br> б) будівництво мостів через річки Інгулець та Саксагань;<br> <br> в) дальший розвиток масового пасажирського міського<br>транспорту за рахунок будівництва лінії швидкісного трамваю,<br>збільшення протяжності автобусної та тролейбусної мереж;<br> <br> г) будівництво нових і реконструкція існуючих автобусних<br>парків та тролейбусних депо.<br> <br> 6. По інженерному обладнанню території:<br> <br> а) дальший розвиток водопостачання міста за рахунок<br>будівництва північних водозабірних споруд і розширення<br>Карачунівських водозабірних споруд;<br> <br> б) розширення міських каналізаційних очисних споруд з<br>використанням стічних вод після повної біологічної очистки і<br>знешкодження для технічного водопостачання та поливу;<br> <br> в) будівництво сміттєпереробного заводу;<br> <br> г) газопостачання від магістральних газопроводів Шебелинка -<br>Дніпропетровськ - Кривий Ріг - Ізмаїл та Шебелинка - Київ;<br> <br> д) дальший розвиток зливової каналізації;<br> <br> є) теплопостачання від ТЕЦ, районних та промислових котелень;<br> <br> ж) електропостачання від енергосистеми "Дніпроенерго";<br> <br> з) дальший розвиток телефонізації та радіофікації.<br> <br> 7. По інженерній підготовці території:<br> <br> а) здійснення комплексу заходів по інженерній підготовці та<br>захисту від затоплення території міста;<br> <br> б) благоустрій річок Інгулець та Саксагань, Кресівського<br>водоймища і ставків.<br> <br> 8. По поліпшенню навколишнього середовища<br> і охороні природи:<br> <br> а) ліквідація забруднення навколишнього середовища за рахунок<br>впровадження на існуючих промислових підприємствах технологічних<br>заходів по очистці шкідливих викидів і доведенню їх показників до<br>нормативних параметрів, а також впровадження маловідхідних та<br>безвідхідних технологій;<br> <br> б) винесення промислових підприємств, комунальних та<br>складських об'єктів, які знаходяться в сельбищній зоні міста і<br>погіршують її санітарно-гігієнічний стан, на нові ділянки,<br>передбачені генеральним планом у промислових районах міста і в<br>приміській зоні;<br> <br> в) організація санітарно-захисних зон між промисловими<br>підприємствами і житловими районами відповідно до чинних норм з<br>урахуванням проведення необхідного комплексу санітарно-захисних<br>заходів на підприємствах;<br> <br> г) створення водоохоронних зон річок Інгулець та Саксагань;<br> <br> д) закриття Карачунівського та Жовтневого гранітних кар'єрів<br>у межах міста;<br> <br> є) рекультивація шламосховищ і відвалів<br>гірничо-збагачувальних комбінатів з використанням їх територій для<br>потреб сільського та лісового господарства.<br> <br> 9. Першочергові заходи:<br> <br> а) реконструкція та доведення до проектної потужності<br>промислових підприємств відповідно до плану економічного і<br>соціального розвитку міста;<br> <br> б) здійснення житлового будівництва переважно на вільних від<br>забудови територіях у східній частині міста, а також за рахунок<br>проведення часткової реконструкції існуючої малоцінної забудови в<br>окремих районах міста з одночасним спорудженням закладів<br>культурно-побутового обслуговування населення, повним<br>благоустроєм, інженерним обладнанням та озелененням території;<br> <br> в) будівництво північної ділянки швидкісної автомобільної<br>магістралі, дальший розвиток магістральної мережі міста,<br>трамвайних, тролейбусних та автобусних ліній, спорудження<br>підземних переходів і транспортних розв'язок;<br> <br> г) продовження будівництва лінії швидкісного трамваю;<br> <br> д) будівництво нового залізничного вокзалу та дальший<br>розвиток залізничних станцій Криворізького вузла;<br> <br> є) розширення систем інженерного забезпечення міста;<br> <br> ж) здійснення заходів, спрямованих на охорону й поліпшення<br>навколишнього середовища.<br> <br> II<br> <br> Проектом планування приміської та зеленої зон м. Кривого Рога<br>передбачається:<br> <br> 1. По організації території та розселенню населення:<br> <br> а) утворення навколо м. Кривого Рога приміської та зеленої<br>зон загальною площею 861,8 тис. га з використанням їх для<br>розміщення зв'язаних з народногосподарським комплексом міста<br>промислових підприємств і розвитку приміського сільського<br>господарства, організації позаміського масового відпочинку<br>населення, створення лісопаркового поясу;<br> <br> б) розселення населення, яке має трудові зв'язки з м. Кривим<br>Рогом, у прилеглих населених пунктах.<br> <br> 2. По розміщенню промислових підприємств і<br> спеціалізації приміського господарства:<br> <br> а) розміщення промислових підприємств, складів та баз, які<br>вносяться з м. Кривого Рога, у приміській зоні на передбачених для<br>цього ділянках;<br> <br> б) забезпечення потреб населення м. Кривого Рога у ранніх<br>овочах, картоплі, фруктах, молочній та м'ясній продукції, яйцях<br>шляхом виробництва їх у приміських спеціалізованих господарствах.<br> <br> 3. По організації зеленої зони і місць відпочинку:<br> <br> а) створення зеленої зони навколо м. Кривого Рога загальною<br>площею зелених насаджень 70,8 тис. га;<br> <br> б) розвиток системи закладів і місць масового відпочинку<br>населення вздовж річок та водоймищ, а також біля лісових масивів.<br> <br> 4. По організації транспортних зв'язків<br> <br> Реконструкція автомобільних шляхів, дальший розвиток<br>транспортної мережі та залізничних станцій; будівництво і<br>реконструкція пасажирських автобусних станцій для обслуговування<br>міжміських сполучень.<br> <br> 5. По інженерному обладнанню території:<br> <br> а) водопостачання населених пунктів - централізоване, з<br>р. Дніпро та з підземних вод місцевих джерел;<br> <br> б) каналізування з повною біологічною очисткою стічних вод;<br> <br> в) теплопостачання - централізоване, від районних і групових<br>котелень;<br> <br> г) електропостачання від енергосистеми "Дніпроенерго";<br> <br> д) газопостачання від магістральних газопроводів;<br> <br> є) будівництво каналу Дніпро - Інгулець, реконструкція каналу<br>Дніпро - Кривий Ріг, здійснення комплексу заходів по реконструкції<br>та розширенню зрошувальних систем, регулюванню річок.<br> <br> 6. По поліпшенню навколишнього середовища<br> і охороні природи:<br> <br> а) проведення робіт по ліквідації забруднення водоймищ та<br>повітряного басейну, створення водоохоронних зелених насаджень;<br> <br> б) створення санітарно-захисних зон навколо промислових<br>підприємств;<br> <br> в) організація переробки та повторного використання<br>промислових і побутових відходів;<br> <br> г) збереження цінних природних ландшафтів і відновлення<br>ландшафтів, порушених господарською діяльністю.<br> <br> 7. Першочергові заходи:<br> <br> а) спорудження і реконструкція промислових підприємств, а<br>також будівництво житла та закладів обслуговування населення у<br>населених пунктах відповідно до плану економічного і соціального<br>розвитку;<br> <br> б) дальший розвиток транспортної мережі;<br> <br> в) організація місць та закладів масового відпочинку;<br> <br> г) збільшення площі зелених насаджень за рахунок насадження<br>лісів, закладання садів, ягідників, залісення ярів, балок та інших<br>не придатних для сільського господарства земель.<br> <br> III<br> <br> Основні техніко-економічні показники<br> розвитку м. Кривого Рога<br> <br>------------------------------------------------------------------<br> Найменування | Одиниця |Існуючий | Перша |Розра-<br> показників | виміру | стан | черга |хунковий<br> | |(на 1.01.|(1990 р.)|період<br> | |1986 р.) | |(2005 р.)<br>------------------------------------------------------------------<br>Населення тис.<br> чоловік 757,7 790 850<br> <br>Територія міста тис. га 42,5 43 43,73<br> <br>Житловий фонд тис.<br> кв. м<br> загальної<br> площі 12634 14298 17888<br> <br>Середня житлозабезпе- кв. м<br>ченість на одного жителя загальної<br> площі 16,7 18,1 21<br> <br>Рівень культурно-<br>побутового обслуговування:<br> <br>дитячі дошкільні тис.<br>заклади місць 47,3 52,9 59,5<br> <br>загальноосвітні<br>школи -"- 109,4 125,1 136<br> <br>Будинки культури,<br>клуби, кінотеатри -"- 32,3 35,5 48,5<br> <br>лікарні тис.<br> ліжок 9,2 11,2 12,6<br> <br>магазини продовольчих тис.<br>товарів кв. м<br> торгової<br> площі 70,2 74 81,3<br> <br>магазини непродовольчих<br>товарів -"- 61,5 73,2 118,2<br> <br>підприємства громадського тис.<br>харчування посадочних<br> місць 13,1 17,4 32,5<br> <br>підприємства побутового тис.<br>обслуговування робочих<br> місць 5,4 6,7 12<br> <br>Інженерне обладнання<br>території:<br> <br>водопостачання:<br> <br>потужність споруд тис.<br>водопостачання куб. м<br> на добу 900 1021 1081<br> <br>протяжність водопровідної<br>мережі км 939,3 969 1049<br> <br>каналізація:<br> <br>потужність споруд тис.<br>каналізації куб.м<br> на добу 401,4 730 790<br> <br>протяжність колекторів<br>та мережі км 490,7 610 640<br> <br>теплопостачання:<br> <br>потужність джерел МВт 7130 8065 9190<br> <br>протяжність мережі км 610 633 705<br> <br>газопостачання млн.<br> куб. м<br> на рік 4688 7480 8706<br> <br>електропостачання млн.<br> кВт. год<br> на рік 16000 17544 21800<br> <br>Протяжність міських<br>транспортних ліній:<br> <br>автобусних км 239 371 486<br> <br>тролейбусних -"- 110 123 150<br> <br>трамвайних -"- 37,5 48,5 24,5<br> <br>швидкісного<br>трамваю -"- - 16 50,8</FONT></PRE><br>