Постановление 1076. О внесении изменений в Положение о порядке создания открытых акционерных обществ на базе имущества объектов незавершенного строительства


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ<br> <br> П О С Т А Н О В А<br> від 25 серпня 2004 р. N 1076<br> Київ<br> <br> Про внесення змін до Положення про порядок<br> створення відкритих акціонерних товариств<br> на базі майна об'єктів незавершеного будівництва<br> <br> <br> Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:<br> <br> Внести до Положення про порядок створення відкритих<br>акціонерних товариств на базі майна об'єктів незавершеного<br>будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України<br>від 29 лютого 1996 р. N 270 ( <A HREF="24751">270-96-п</A> ) (ЗП України, 1996 р.,<br>N 8, ст. 242; Офіційний вісник України, 1997 р., число 17, с. 38),<br>зміни, що додаються.<br> <br> <br> Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ<br> <br> Інд. 25<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> постановою Кабінету Міністрів України<br> від 25 серпня 2004 р. N 1076<br> <br> ЗМІНИ,<br> що вносяться до Положення про порядок створення<br> відкритих акціонерних товариств на базі майна<br> об'єктів незавершеного будівництва ( <A HREF="24751">270-96-п</A> )<br> <br> <br> 1. Пункт 2 викласти у такій редакції:<br> <br> "2. Рішення про створення відкритих акціонерних товариств<br>приймається їх засновниками з ініціативи органів приватизації.<br>Вартість майна об'єктів незавершеного будівництва визначається<br>згідно з методикою за результатами незалежної оцінки. У разі<br>прийняття рішення про збереження передбаченого проектом профілю<br>використання об'єкта орган приватизації провадить розрахунок<br>коштів, необхідних для завершення будівництва".<br> <br> 2. У пункті 5:<br> <br> абзац перший після слів "громадяни іноземних держав"<br>доповнити словами "іноземні юридичні особи";<br> <br> абзац другий доповнити таким реченням: "У разі коли у<br>створенні товариства беруть участь громадяни, договір<br>посвідчується нотаріусом".<br> <br> 3. Пункт 7 викласти у такій редакції:<br> <br> "7. Засновники відкритих акціонерних товариств зобов'язані<br>бути держателями акцій на суму не менш як 25 відсотків статутного<br>фонду строком не менш як два роки".</FONT></PRE><br>