Относительно индексации балансовой стоимости основных фондов


<br> <br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> Л И С Т<br> <br> N 7/7-250 від 17.03.2000<br> м.Київ<br> <br> vd20000317 vn7/7-250<br> <br> Щодо індексації балансової вартості основних фондів<br> <br> На численні запити щодо індексації балансової вартості<br>основних фондів, які з тої чи іншої причини не були<br>проіндексовані, Держбуд України, за погодженням з Державним<br>комітетом статистики, повідомляє.<br> Відповідно до чинного законодавства індексацію балансової<br>вартості основних фондів проводять підприємства та організації<br>всіх галузей народного господарства (крім житла) і форм власності,<br>а також установи, що утримуються за рахунок бюджету.<br> Для індексації вартості основних фондів в 1992-1996 роках<br>приймались усереднені індекси цін на будівельно-монтажні роботи,<br>машини та устаткування, розраховані в 1992-1996 роках Мінстатом<br>України для відповідних галузей народного господарства та груп<br>основних фондів, що наведені в листах та наказах Мінстату,<br>Мінекономіки, Мінфіну та Фонду державного майна України, які<br>додаються (додатки 1-4).<br> Згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку<br>підприємств" ( <A HREF="13824">334/94-ВР</A> ) в редакції від 22.05.97 N <A HREF="108682">283/97-ВР</A><br>після індексації, проведеної на 1 квітня 1996 року, платники<br>податку всіх форм власності мають право застосовувати щорічну<br>індексацію балансової вартості груп основних фондів на коефіцієнт<br>індексації, який визначається за формулою:<br> К1 = (1(а-1) - 100,<br> де<br> 1(а-1) - індекс інфляції року, за результатом якого<br>проводиться індексація.<br> Порядком індексації основних фондів підприємств, організацій<br>та установ, наведеним в листі Мінстату, Мінекономіки, Мінфіну та<br>Фонду державного майна України від 4 серпня 1993 року<br>N 07/01-04/62 ( <A HREF="10189">v4_62202-93</A> ), передбачається, що необхідну<br>методичну допомогу підприємствам, організаціям та установам в<br>проведенні індексації вартості основних фондів подають<br>міністерства, відомства, концерни, корпорації, об'єднання, Рада<br>міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та<br>Севастопольська міські державні адміністрації.<br> Безпосередньо робота по індексації вартості основних фондів<br>здійснюється спеціально створеною на підприємстві комісією під<br>головуванням його керівника, який несе відповідальність за<br>своєчасність її проведення, а також за повноту і правильність<br>визначення результатів індексації.<br> <br> <br> Перший заступник Голови Комітету А.В.Беркута<br> <br> Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики<br> України. "Ціноутворення у будівництві" - Збірник офіційних<br> документів та роз'яснень, N 3, березень 2000 р., К.: "ІНПРОЕКТ".<br>