Относительно правил классификации сырья и произведенной из нее продукции во время добычи полезных ископаемых


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 30.06.2005 N 5/10-1287<br> <br> <br> Держбуд України розглянув запит ТОВ "Всеукраїнська ліга<br>захисту та правової підтримки бізнесу" щодо правил класифікації<br>сировини та виробленої з неї продукції під час видобування<br>корисних копалин і листом (N 5/10-1287 від 30.06.2005 р.)<br>повідомляє.<br> <br> Видобута сировина під час розроблення гранітних кар'єрів, а<br>також виготовлена з вказаної сировини кінцева продукція (щебінь),<br>яка відповідає ДСТУ Б В.2.7.-75-98, ГОСТ 7392-85,<br>ДСТУ Б В.2.7.-71-98, ТУ 21-10-69-89, ДСТУ Б В.2.7.43-96, належить<br>до піщано-гравійної.<br> <br> Заступник Голови Комітету О.Бондаренко</FONT></PRE><br>