"Об утверждении Порядка согласования у Минрегионстроя обоснованных отклонений от действующих строительных норм в проектной документации при проектировании и внесении изменений в проектную документацию объектов промышленной застройки и др.


Про затвердження Порядку погодження в Мінрегіонбуді обгрунтованих відхилень від діючих будівельних норм у проектній документації при проектуванні та внесенні змін у проектну документацію об’єктів промислової забудови та інженерно-транспортної інфраструктури

Наказ від 4 липня 2008 р. № 301

З метою організації розгляду звернень щодо обгрунтованих відхилень від діючих будівельних норм у проектній документації при проектуванні та внесенні змін у проектну документацію об’єктів промислової забудови та інженерно-транспортної інфраструктури, а також прийняття відповідних рішень в Міністерстві щодо їх погодження та подальшого супроводу наказую:

  1. Затвердити Порядок погодження в Міністерстві регіонального розвитку та будівництва обгрунтованих відхилень від діючих будівельних норм у проектній документації при проектуванні та внесенні змін у проектну документацію об’єктів промислової забудови та інженерно-транспортної інфраструктури (додаток 1).
  2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Д.В. Ісаєнка.

Міністр

В. Куйбіда

***

Додаток 1 до наказу Мінрегіонбуду від 04.07.08 2008 р. №301

ПОРЯДОК

Погодження в Міністерстві регіонального розвитку та будівництва обгрунтованих відхилень від діючих будівельних норм у проектній документації при проектуванні та внесенні змін у проектну документацію об’єктів промислової забудови та інженерно-транспортної інфраструктури

  1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає організаційні засади розгляду звернень зацікавлених організацій щодо погодження обгрунтованих відхилень від діючих будівельних норм у проектній документації (далі – Звернення) при проектуванні та внесенні змін у проектну документацію об’єктів промислової забудови та інженерно-транспортної інфраструктури (далі – Об’єкт), а також прийняття відповідних рішень в Мінрегіонбуді щодо їх погодження та подальшого супроводу.

1.2. Порядок розроблено у відповідності до Закону України від 20.04.2000 № 1699-III "Про планування і забудову територій", Закону України від 20.05.1999 № 687-XIV "Про архітектурну діяльність", Закону України від 08.06.2000 № 1805-III "Про охорону культурної спадщини", Закону України від 14.10.92 № 2694-XII «Про охорону праці», Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні".

2. Організація подання звернень

2.1 Зацікавлені організації звертаються листом до Мінрегіонбуду про розгляд передпроектних пропозицій (проектних рішень) щодо можливості проектування та внесення змін у проектну документацію Об'єкта.

2.2. У листі визначаються основні технічні особливості Об'єкта, а також обґрунтування прийнятих рішень щодо параметрів та необхідності такого будівництва, попередньо погоджені в установленому порядку відповідними органами влади, на території яких передбачається таке будівництво, а також відповідними територіальними наглядовими органами.

2.3. До листа додаються копії:

- дозволу на будівництво Об’єкта або об'єкта будівництва в цілому, якщо Об’єкт є його частиною;

- проектних рішень, прийнятих місцевими оганами містобудування та технічних рішень з пояснювальною запискою;

2.5. За наявності особливих умов розташування Об'єкта на конкретній ділянці (на сейсмічних, зсувонебезпечних територіях, у місцях щільної забудови та ін.) також необхідно надавати:

- історико-містобудівне обґрунтування розміщення Об'єкта або об'єкта містобудування в цілому, якщо Об’єкт є його частиною, погоджене відповідним місцевим органом охорони культурної спадщини, у разі розміщення Об'єкта в історичних ареалах населених місць, зон охорони пам'яток культурної спадщини;

- відповідні документи щодо громадського обговорення, якщо це передбачено;

- висновок відповідних Базових організацій з науково-технічної діяльності щодо технічної можливості будівництва Об'єкта із запропонованими архітектурно-технічними рішеннями.

3. Організація розгляду звернень

3.1. Відділ промислової забудови та програм ЧАЕС (далі – Відділ) за дорученням керівництва Міністерства у термін до десяти робочих днів розглядає матеріали звернень. Після перевірки на комплектність і відповідність вимогам цього Порядку, матерали звернення надаються на розгляд відповідним Базовим організаціям з науково-технічної діяльності, відповідно до наказу Держбуду України від 20.11.2003 № 191. Після отримання висновку від Базових організацій з науково-технічної діяльності Відділ готує матеріли та виносить питання щодо обгрунтованих відхилень від діючих будівельних норм у проектній документації при проектуванні та внесенні змін у проектну документацію Об'єкта на засідання секції розробки і реалізації державних житлових програм, промислової забудови та програм ЧАЕС Науково-технічної ради Мінрегіонбуду (далі – Секція).

3.2. Остаточне рішення щодо погодження обгрунтованих відхилень від діючих будівельних норм у проектній документації приймається і підписується заступником Міністра відповідно до розподілу обов'язків. В особливо складних випадках, за рекомендацією засідання Секції та за рішенням заступника Міністра відповідно до розподілу обов'язків, питання може бути винесено на розгляд президії Науково-технічної ради Мінрегіонбуду.

Після прийняття рішення щодо можливості проектування та внесення змін у проектну документацію Об'єкта Мінрегіонбуд повідомляє про це листом автора звернення. Якщо це рішення негативне, Мінрегіонбуд листом повідомляє про причини відмови у погодженні.

3.3. Прийняті Мінрегіонбудом рішення враховуються Замовником при розробленні проектної документації або внесенні в неї змін та надаються разом з проектною документацією службам ДП "Укрдержбудекспертизи" при проведенні комплексної державної експертизи проектної документації Об'єкта.

3.5. Рішення із висновком про розгляд Звернення (далі - Рішення) може бути відкликано у разі:

невиконання або неналежного виконання умов, що були надані Базовою організацією з науково-технічної діяльності;

ненадання Замовником до Мінрегіонбуду відповідних звітів на вимогу Мінрегіонбуду про будівництво Об’єкта.

Рішення відкликається листом за підписом заступника Міністра відповідно до розподілу обов'язків. У разі відкликання Рішення, воно вважається таким, що не має юридичної сили.

Начальник Відділу промислової

забудови та програм ЧАЕС

В. Анохов

Надруковано:

“Вісник Держархбудінспекції”, №5, 2008 р., К.: “Укрархбудінформ”