"Об утверждение плана заседаний президиума Научно-технического совета Мінрегіонбуду в І квартале 2009 года"


Про затвердження плану засідань президії Науково-технічної ради Мінрегіонбуду

у I кварталі 2009 року

Наказ від 29 грудня 2008 р. № 698

З метою організації роботи президії Науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України у I кварталі 2009 року наказую:

1. Затвердити план засідань президії Науково-технічної ради Міністерства на І квартал 2009 року згідно з додатком.

2. Керівникам структурних підрозділів, членам президії Науково-технічної ради, які визначені відповідальними виконавцями, забезпечити вчасну підготовку матеріалів та подання їх Відділу наукового розвитку (Котова Л.М.) у встановлені строки для розгляду на засіданнях президії Науково-технічної ради.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра А.В. Беркуту.

Міністр

Василь КУЙБІДА

***

Додаток

до наказу Мінрегіонбуду 29.12.08 № 698

ПЛАН

засідань президії Науково-технічної ради Мінрегіонбуду на І квартал 2009 року

№ з/п

Питання

Відповідальний структурний підрозділ за підготовку документів

Термін подання матеріалів

Засідання 29 січня

Про розгляд експериментального будівництва будівель, споруд та комплексів (за зверненням)

Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд

19

січня

Про розгляд проектів державних будівельних норм та зміни до державних будівельних норм з метою затвердження (за надходженням)

Управління технічного регулювання у будівництві

19

січня

Про розгляд проектів національних стандартів та зміни до національних стандартів з метою прийняття (за надходженням)

Управління технічного регулювання у будівництві

19

січня

Розглядається у робочому порядку

Дослідження показників та індексів розвитку, у т.ч. регіонального, що використовуються провідними країнами світу та їх об'єднаннями, порівняльний аналіз та висновки для України, за договором від 27.10.2008 № Н-2-15-08

Департамент регіональної політики

За надходженням

Розробка положень про Національний фонд регіонального розвитку, регіональні фонди регіонального розвитку та законопроекту «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» за договором від 27.10.2008 № Н-2-14-08

Департамент регіональної політики

За надходженням

Розроблення містобудівних засад прогнозування регіонального розвитку за договором від 12.10.2007 № П-5-4-07

Департамент регіональної політики

За надходженням

Про розгляд СОУ-Н МПП________:200_ «Особливості визначення вартості ліквідації гірничих підприємств Міністерства промислової політики України»

Управління ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві

За надходженням

Про розгляд проектів стандартів організацій України та їх погодження (за надходженням)

Управління ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві

За надходженням

Про розгляд проектів Технічних свідоцтв придатності будівельних виробів для застосування в будівництві (за надходженням)

Управління технічного регулювання у будівництві

За надходженням

Про розгляд проектів Технічних умов та Змін до Технічних умов на продукцію будівельного призначення з метою погодження (за надходженням)

Управління технічного регулювання у будівництві

За надходженням

Про розгляд проектів відомчих будівельних норм та проектів стандартів організацій України з метою погодження (за надходженням)

Управління технічного регулювання у будівництві

За надходженням

Про розгляд Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2009-2016 роки (далі – державна програма)

Управління розробки та реалізації державних житлових програм

За надходженням

Засідання 26 лютого

Про розгляд експериментального будівництва будівель, споруд та комплексів (за зверненням)

Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд

16

лютого

Про розгляд нової редакції Положення про експериментальне будівництво

Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд

16

лютого

Про розгляд проекту державних будівельних норм ДБН «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування»

Управління планування забудови територій

16

лютого

Про розгляд проектів будівництва, які затверджуються Кабінетом Міністрів України: «Розкриття та підготовка пластів Кам’янської світи» виробничого підприємства «Шахта ім. Артема» державного підприємства «Луганськвугілля»

Управління ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві

16

лютого

Про розгляд проекту Закону України «Про адміністративно-територіальний устрій України»

Департамент місцевого самоврядування та адміністративно-територіального реформування

16

лютого

Про розгляд проектів державних будівельних норм та зміни до державних будівельних норм з метою затвердження (за надходженням)

Управління технічного регулювання у будівництві

16

лютого

Про розгляд проектів національних стандартів та зміни до національних стандартів з метою прийняття (за надходженням)

Управління технічного регулювання у будівництві

16

лютого

Розглядається у робочому порядку

Про розгляд Зміни №1 до СОУ 45.2-0018112-…:2008 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів»

Управління ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві

За надходженням

Про розгляд ДСТУ «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Тунелі та метрополітени. Обслуговуючі процеси».

Управління ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві

За надходженням

Про розгляд проектів стандартів організації України та їх погодження (за надходженням)

Управління ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві

За надходженням

Про розгляд науково-дослідної роботи «Розроблення порядку розподілу субвенцій»

Департамент місцевого самоврядування та адміністративно-територіального реформування

За надходженням

Про розгляд проектів Технічних свідоцтв придатності будівельних виробів для застосування в будівництві (за надходженням)

Управління технічного регулювання у будівництві

За надходженням

Про розгляд проектів Технічних умов та Змін до Технічних умов на продукцію будівельного призначення з метою погодження (за надходженням)

Управління технічного регулювання у будівництві

За надходженням

Про розгляд проектів відомчих будівельних норм та проектів стандартів організацій України з метою погодження (за надходженням)

Управління технічного регулювання у будівництві

За надходженням

Засідання 26 березня

Про розгляд проекту реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійський»

Управління з підготовки в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

16

березня

Про розгляд експериментального будівництва будівель, споруд та комплексів (за зверненням)

Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд

16

березня

Про розгляд проекту державних будівельних норм ДБН «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження проектів розподілу територій мікрорайону (кварталу)»

Управління планування забудови територій

16

березня

Про розгляд проекту ДСТУ-Н «Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної документації. Склад та вимоги»

Управління планування забудови територій

16

березня

Про розгляд проекту «Типові регіональні правила забудови»

Управління планування забудови територій

16

березня

Про розгляд проекту «Порядок встановлення малих архітектурних форм»

Управління планування забудови територій

16

березня

Про розгляд проектів будівництва, які затверджуються Кабінетом Міністрів України (за надходженням)

Управління ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві

16

березня

Про розгляд проекту ДСТУ «Загальні терміни та визначення понять у будівництві»

Управління економіки та розвитку будівельної діяльності

16

березня

Про розгляд проекту закону України «Про розвиток гірських територій в Україні»

Департамент місцевого самоврядування та адміні-стративно-територіального реформування

16

березня

Про розгляд проектів державних будівельних норм та зміни до державних будівельних норм з метою затвердження (за надходженням)

Управління технічного регулювання у будівництві

16

березня

Про розгляд проектів національних стандартів та зміни до національних стандартів з метою прийняття (за надходженням)

Управління технічного регулювання у будівництві

16

березня

Розглядається у робочому порядку

Про розгляд проектів стандартів організацій України та їх погодження (за надходженням)

Управління ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві

За надходженням

Про розгляд проекту галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи ГН 7 «Покрівельні роботи», ГН 8 Випуск 3 «Шпалерні роботи», ГН 8 Випуск 4 «Склярські роботи», ГН 8 Випуск 6 «Опорядження виробами промислового виробництва», ГН 19 «Улаштування підлог», ГН 11 «Ізоляційні роботи»

Управління економіки та розвитку будівельної діяльності

За надходженням

Про розгляд науково-дослідної роботи «Розроблення Регламенту оформлення муніципального займу»

Департамент місцевого самоврядування та адміні-стративно-територіального реформування

За надходженням

Про розгляд проектів Технічних свідоцтв придатності будівельних виробів для застосування в будівництві (за надходженням)

Управління технічного регулювання у будівництві

За надходженням

Про розгляд проектів Технічних умов та Змін до Технічних умов на продукцію будівельного призначення з метою погодження (за надходженням)

Управління технічного регулювання у будівництві

За надходженням

Про розгляд проектів відомчих будівельних норм та проектів стандартів організацій України з метою погодження (за надходженням)

Управління технічного регулювання у будівництві

За надходженням

Начальник Відділу наукового розвитку

Л. Котова