(НПАОП 85.20-1.03-99) Об утверждение Правил охраны труда в лабораториях ветеринарной медицины


Про затвердження Правил охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини

Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України(Держнаглядохоронпраці)від 20 квітня 1999 року N 67

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України11 жовтня 1999 р. за N 695/3988

Відповідно до Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України, затвердженого Указом Президента України від 9 березня 1998 року N 182/98, та на підставі протокольного рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 24 листопада 1998 року N 229, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини, що додаються.

2. Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини ввести в дію з 1 січня 2000 року.

3. З уведенням у дію зазначених Правил вважати такими, що не застосовуються на території України, Правила роботи і охорони праці у ветеринарних лабораторіях, затверджені Міністерством сільського господарства СРСР 14 січня 1975 р. (НАОП 2.1.20-1.20.03-75).

4. Управлінню по нагляду в АПК разом з Мінагропромом України:

4.1. До 1 жовтня 1999 р. визначити потребу підприємств, установ і організацій у зазначених Правилах, установити контроль за їх розповсюдженням.

4.2. Вжити заходів щодо вивчення вимог Правил державними інспекторами та іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, експертами експертно-технічних центрів, працівниками підприємств, установ, організацій, апарату Мінагропрому України.

5. Управлінню по нагляду в АПК, начальникам територіальних управлінь та інспекцій, державним інспекторам Держнаглядохоронпраці забезпечити систематичний контроль за дотриманням вимог цих Правил.

6. Управлінню по нагляду в АПК (Пономаренко В. І.) подати протягом тижня Головному управлінню охорони праці відповідні матеріали для включення Правил до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці.

7. Головному управлінню охорони праці (Лесенко Г. Г.) передати редакції журналу "Охорона праці" відповідні матеріали щодо тиражування Правил.

8. Редакції журналу "Охорона праці" (Яковенко М. Г.) опублікувати цей наказ у найближчому номері журналу.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Сорокіна І. Д.

 

Заступник Міністра, голова Комітету 

 С. П. Ткачук 

 

ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом Держнаглядохоронпрацівід 20 квітня 1999 р. N 67

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України11 жовтня 1999 р. за N 695/3988 

Правилаохорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини

1. Галузь застосування

Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини (далі - Правила) поширюються на лабораторії ветеринарної медицини незалежно від їх підпорядкування і форми власності, науково-дослідні інститути ветеринарної медицини, науково-дослідні лабораторії ветеринарної медицини та на лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи (далі - лабораторії).

Правила встановлюють вимоги безпеки праці щодо організації та виконання робіт у лабораторіях під час догляду за піддослідними тваринами, проведення досліджень, підготовки та виконання аналізів, розтину трупів тварин, роботи з патологічним матеріалом, патогенними культурами бактерій та вірусів, проведення дезінфекції, роботи з отруйними речовинами, сильнодіючими препаратами, кислотами, лугами, органічними розчинниками та при виконанні інших робіт у лабораторіях.

Вимоги Правил є обов'язковими для керівників, спеціалістів і технічного персоналу лабораторій, стажерів, аспірантів, осіб, відряджених для проходження курсів підвищення кваліфікації, студентів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів під час проходження виробничої практики (далі - працівники).

2. Нормативні посилання

Nз/п 

Позначення нормативного акта 

Назва 

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мін'юсті 

  

Закон України "Про охорону праці" 

  

  

Закон України "Про ветеринарну медицину" 

  

  

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" 

  

  

Водний кодекс України 

  

  

Кодекс законів про працю України 

  

ДНАОП 0.00-1.07-94 

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском 

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 18.10.94 N 104 

Зміни 

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 11.07.97 N 183 

ДНАОП0.00-1.20-98 

Правила безпеки систем газопостачання України 

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 01.10.97 N 254 

ДНАОП 0.00-1.21-98 

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів 

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 N 4.Зареєстровано в Мін'юсті 10.02.98 за N 93/2533 

ДНАОП 0.00-1.29-97 

Правила захисту від статичної електрики 

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 22.04.97 N 103 

10 

ДНАОП 0.00-3.01-98 

Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства 

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 10.06.98 N 117.Зареєстровано в Мін'юсті 14.07.98 за N 449/2889 

11 

ДНАОП 0.00-4.12-99 

Типове положення про навчання з питань охорони праці 

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 N 27. Зареєстровано в Мін'юсті 21.04.99 за N 248/3541 

12 

ДНАОП 0.00-4.26-96 

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту 

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 N 170. Зареєстровано в Мін'юсті 18.11.96 за N 667/1692 

13 

ДНАОП 0.00-8.01-93 

Перелік посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з питань охорони праці 

Затверджено наказом Держнаглядохоронпрацівід 11.10.93 N 94. Зареєстровано в Мін'юсті 20.10.94 за N 154 

14 

ДНАОП 0.00-8.02-93 

Перелік робіт з підвищеною небезпекою 

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 30.11.93 N 123. Зареєстровано в Мін'юсті 23.12.93 за N 196 

15 

ДНАОП 0.00-8.03-93 

Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві 

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12.92 N 132.Зареєстровано в Мін'юсті 07.02.94 за N 20/229 

16 

ДНАОП 0.01-1.01-95 

Правила пожежної безпеки в Україні (НАПБ А 01.001-95) 

Затверджено МВС України 14.06.95.Зареєстровано в Мін'юсті 14.07.95 за N 219/755 

17 

ДНАОП 0.03-1.43-88 

Санітарні правила при роботі зі ртуттю, її сполуками та приладами зі ртутним заповненням N 4607-88 

Затверджено МОЗ СРСР у 1988 р. 

18 

ДНАОП 0.03-1.72-87 

Основні санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань. ОСП-72/87 N 4422-87 

Затверджено МОЗ СРСР 26.08.87 

19 

ДНАОП 0.03-1.79-86 

Санітарні правила для підприємств з виробництва лікарських препаратів N 4079-86 

Затверджено МОЗ СРСР 14.03.86 

20 

ДНАОП 0.03-3.12-84 

Санітарні норми вібрації робочих місць N 3044-84 

Затверджено МОЗ СРСР 15.06.84 

21 

ДНАОП 0.03-3.14-85 

Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях N 3223-85 

Затверджено МОЗ СРСР 12.03.85 

22 

ДНАОП 0.03-3.15-86 

Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень N 4088-86 

Затверджено МОЗ СРСР у 1986 р. 

23 

ДНАОП 0.03-3.24-97 

Норми радіаційної безпеки України. НРБУ-97 

Затверджено наказом МОЗ України від 14.07.97 N 208 

24 

ДНАОП 0.03-3.28-93 

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками 

Затверджено наказом МОЗ України від 10.12.93 N 241 

25 

ДНАОП 0.03-4.02-94 

Положення про медичний огляд працівників певних категорій 

Затверджено наказом МОЗ України від 31.03.94 N 45.Зареєстровано в Мін'юсті 21.06.94 за N 136/345 

26 

ДНАОП 0.03-8.08-93 

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок 

Затверджено наказом МОЗ України від 31.03.94 N 46. Зареєстровано в Мін'юсті 28.07.94 за N 176/385 

27 

НАОП 2.1.20-1.06-67 

Правила зберігання, обліку та відпуску отруйних і сильнодіючих лікарських засобів, які призначені для ветеринарних цілей 

Затверджено Головним управлінням ветеринарії Мінсільгоспу СРСР 04.08.67 

28 

НАОП 9.1.50-1.09-81 

Правила обладнання, техніки безпеки, виробничої санітарії, протиепідемічного режиму і особистої гігієни при роботі в лабораторіях (відділеннях, відділах) санітарно-епідеміологічних установ системи Міністерства охорони здоров'я СРСР 

Затверджено МОЗ СРСР 20.10.81 

29 

ГОСТ 12.0.003-74 

ССБП. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація (СТ РЕВ 790-77) 

  

Зміни 

1978 р. 

30 

ГОСТ 12.1.005-88 

ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони 

  

31 

ГОСТ 12.1.008-76 

ССБП. Біологічна безпека. Загальні вимоги 

  

32 

ГОСТ 12.3-002-75 

ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки. (СТ РЕВ 1728-89) 

  

Зміни 

1980, 1991 рр. 

33 

ГОСТ 12.4.011-89 

ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація 

  

34 

ГОСТ 2874-82 

Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль якості 

  

35 

ГОСТ 17925-72 

Знак радіаційної безпеки 

  

36 

ДБН 360-92 

Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень 

  

Зміни і доповнення 

Наказ від 22.01.93 N 8, наказ від 17.12.93 N 231 

37 

СНиП II-4-79 

Природне і штучне освітлення 

  

Зміни 

БСТ N 8, 10. 1986 р. 

38 

СНиП2.04.01-85 

Внутрішній водопровід і каналізація будівель 

  

Зміна 

Затверджено постановою від 28.11.91 N 20 

Зміни і доповнення 

Затверджено наказом Держкоммістобудування України від 29.12.94 N 106 

39 

СНиП2.04.05-91 

Опалення, вентиляція і кондиціювання 

  

Доповнення 

Затверджено наказом Держкоммістобудування України від 29.12.94 N 106 

40 

СНиП 2.09.04-87 

Адміністративні і побутові будівлі 

  

41 

ПТЕ 

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів 

Затверджено Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 21.12.84 

42 

ПУЕ 

Правила улаштування електроустановок 

Міненерго СРСР.Видання шосте, перероблене і доповнене 

43 

  

Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів 

Затверджено наказом МОЗ України від 19.06.96 N 173.Зареєстровано в Мін'юсті 24.07.96 за N 379/1404 

44 

  

Інструкція про порядок зберігання, обігу, відпуску, а також вивозу і ввозу із зарубіжних країн культур мікроорганізмів, токсинів і отрути тваринного і рослинного походження 

Затверджено Головним управлінням ветеринарії Мінсільгоспу СРСР 10.01.74 

45 

  

Інструкція про збір, знезараження, зберігання і здачу використаних медичних виробів одноразового застосування із пластичних мас 

Затверджено МОЗ України 22.10.93 N 223 

46 

  

Інструкція про протиепідемічний режим роботи з матеріалом, зараженим або підозрілим на зараження збудниками інфекційних захворювань I - II груп 

Затверджено МОЗ СРСР 29.06.78 

47 

  

Методичні вказівки щодо контролю парових і повітряних стерилізаторів 

Затверджено МОЗ СРСР 28.02.91 (N 15/6-5) 

48 

  

Наказ "Про удосконалення системи медичних оглядів працівників і водіїв індивідуальних транспортних засобів" 

Видано МОЗ СРСР 29.09.89 за N 555 

49 

  

Наказ "Про режим роботи з патогенними мікроорганізмами" 

Видано МОЗ України 04.12.92 за N 183 

50 

  

Настанови до лабораторної діагностики лептоспірозу 

Затверджено Головним управлінням ветеринарної медицини з держветінспекцією Мінсільгосппроду України 11.01.97 N 15-14/2 

51 

  

Норми санітарно-гігієнічного одягу, взуття та запобіжних пристосувань, які підлягають безплатній видачі працівникам ветеринарних науково-дослідних інститутів і станцій системи міністерства сільського господарства СРСР 

Затверджено наказом Мінсільгоспу СРСР від 13.08.71 за N 274