Ветеринарно-санітарні вимоги щодо заготівлі і переробки воскосировини


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Н А К А З

07.06.2002 N 31

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 грудня 2002 р.

за N 994/7282

Про затвердження Ветеринарно-санітарних

вимог щодо заготівлі і переробки воскосировини

Відповідно до статті 7 Закону України "Про ветеринарну медицину", Положення про Державний департамент ветеринарної медицини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів

України від 8 червня 2001 року N 641, та з метою посилення заходів профілактики і боротьби з хворобами бджіл Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Ветеринарно-санітарні вимоги щодо заготівлі і переробки воскосировини, що додаються.

2. Зареєструвати цей наказ в Міністерстві юстиції України.

3. Управлінню забезпечення протиепізоотичної роботи забезпечити тиражування та надсилання Ветеринарно-санітарних вимог щодо заготівлі і переробки воскосировини установам системи ветеринарної медицини.

4. Головним державним інспекторам ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя довести Ветеринарно-санітарні вимоги до установ системи

ветеринарної медицини України та забезпечити контроль за їх виконанням.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника голови Державного департаменту ветеринарної медицини Горжеєва В.М.

Голова Державного департаменту

ветеринарної медицини П.І.Вербицький

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного

департаменту ветеринарної

медицини України

07.06.2002 N 31

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 грудня 2002 р.

за N 994/7282

ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНІ ВИМОГИ

щодо заготівліі переробки воскосировини

1. Загальні положення

1.1. Ці Вимоги розроблені відповідно до статті 7 Закону

України "Про ветеринарну медицину" , Закону України "Про бджільництво" та з метою посилення заходів профілактики і боротьби з хворобами бджіл.

1.2. Вимоги поширюються на воскозаготівельні та переробні

підприємства і є обов'язковими для виконання всіма підприємствами

(цехами, майстернями), установами, організаціями незалежно від

відомчої підпорядкованості й форм власності, посадовими особами та

громадянами.

1.3. Цим документом визначаються ветеринарно-санітарні вимоги

до умов приймання, зберігання і переробки сировини, а також до

виробництва та реалізації воскової продукції.

1.4. З метою попередження поширення заразних хвороб бджіл,

забезпечення ветеринарно-санітарної якості вощини, що виробляється

воскопереробними підприємствами з боку місцевих ветеринарних

органів, головних лікарів ветеринарної медицини районів (міст),

ветлікарів воскозаводів установлюється ветеринарно-санітарний

контроль за станом місць заготівель, концентрації і перевезення

воскосировини, місць її збереження, переробки (пасіки,

торгово-заготівельні пункти бджоловодних підприємств і спілок,

споживкооперації, воскозаводи, воскобійні цехи, бджолокомбінати),

а також за виконанням установлених режимів і методів

знезаражування воску, воскосировини, помешкань, устаткування,

тари, спецодягу, стічних вод.

1.5. Ветеринарно-санітарному контролю підлягає штучна вощина,

топлений віск, суш, стільники, витопки, пасічна і заводська мерва,

а також шрот, який використовується як добрива на полях.

1.6. Воскопереробні підприємства повинні забезпечувати випуск

продукції відповідно до вимог нормативної документації, яка

гарантує їх споживчі властивості та епізоотичну безпеку.

1.7. Уведення в експлуатацію новозбудованих, реконструйованих

та капітально відремонтованих підприємств та цехів (майстерні)

проводиться за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною

службою та державною службою ветеринарної медицини у відповідному

порядку.

2. Нормативні посилання

У цих Вимогах наведені посилання на таку нормативну

документацію:

Інструкція щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь

бджіл, затверджена наказом Головного державного інспектора

ветеринарної медицини від 30.01.2001 N 9 ( z0131-01 ),

зареєстрована в Мін'юсті 12.02.2001 за N 131/5322.

Методичні вказівки з диференційної діагностики інфекційних

хвороб розплоду бджіл, затверджені Головним державним інспектором

ветеринарної медицини України від 27.12.2001 N 15-14/369.

3. Ветеринарно-санітарні вимоги щодо

будівництва й експлуатації воскозаготівельних

та переробних підприємств

3.1. Вибір місця для будівництва підприємств із заготівлі,

збереження і переробки воскосировини робиться за обов'язковим

погодженням з посадовою особою, яка здійснює державний

ветеринарний нагляд. При зведенні будівель слід керуватися

санітарними нормами проектування промислових підприємств.

3.2. Територію заготівельних пунктів, підприємств із

збереження і переробки воску з усіма прилеглими будівлями

огороджують парканом. Вона повинна утримуватися в належній чистоті

і порядку. Усі під'їзні колії і переходи замощуються чи

заасфальтовуються.

Приміщення воскозаводів і місць збереження воскосировини

повинні бути сухими, добре вентильованими, недоступними для бджіл

і ос.

При вході на територію і в цехи воскозаводу (майстерні, цеху)

встановлюють шкребки для очищення взуття від бруду і дезінфекційні

килимки, які змочують 1%-ним розчином їдкого натру.

На воскозаводах і торгово-заготівельних пунктах при

збереженні мерви вживають заходи проти воскової молі.

3.3. На воскозаводах обладнують окреме приміщення з душем,

індивідуальними шафами для одягу робітників, умивальниками.

Робітники забезпечуються милом і рушниками.

3.4. Стіни і стелі приміщень повинні бути поштукатуреними,

побіленими або пофарбованими олійними фарбами світлих відтінків.

У складах зберігання сировини і матеріалів слід проводити

вапняну побілку стін.

Фарбування або побілка стін і стелі всіх виробничих,

підсобних і побутових приміщень проводиться у міру забруднення,

але не рідше двох разів на рік. Одночасно з побілкою необхідно

здійснювати дезінфекцію.

Підлога у виробничих приміщеннях повинна бути не слизькою,

кислототривкою, водонепроникною, мати рівну поверхню з нахилом для

стоку рідини до трапів, лотків, які розміщують осторонь від

робочих місць.

Біля робочих місць поблизу технологічного обладнання

вивішують попереджувальні написи, графіки миття, дезінфекції

обладнання.

3.5. Розташування виробничих цехів та технологічного

обладнання повинно забезпечувати поточність технологічного

процесу. При розміщенні обладнання слід дотримуватись вимог, які

забезпечують проведення ветеринарно-санітарного контролю за

виробничими процесами, якістю сировини, напівфабрикатів і готової

продукції, а також можливість миття, прибирання і дезінфекції

приміщень і обладнання.

Місця сушіння, упакування і збереження вощини ізолюють від

інших виробничих приміщень з метою недопущення поверхневого

механічного обсіменіння листів вощини збудниками заразних хвороб

бджіл. Для складання готової продукції повинні бути піддони,

стелажі, контейнери. Підносити віск і воскосировину в цех

виробництва вощини і відносити готову вощину в приміщення для

сушіння й упакування повинні різні робітники чи ті самі робітники,

але при цьому з обов'язковою зміною спецодягу.

3.6. Виробничі приміщення, а також місця збереження

воскосировини і готової продукції, інвентар, тара й устаткування

підлягають щоквартальній профілактичній дезінфекції відповідно до

п. 5.3 цих Вимог.

При надходженні партії інфікованої воскосировини чи вощини

проводять вимушену дезінфекцію всіх приміщень, устаткування, тари

з-під сировини, транспортних засобів відповідно до п. 5.4 цих

Вимог.

3.7. Контроль ветеринарно-санітарного стану приміщень,

обладнання та ветеринарно-санітарних вимог до режимів переробки

воскосировини здійснює лабораторія ветеринарної медицини, яка

обслуговує адміністративний район розміщення підприємства.

Погодження на проведення технологічних процесів з переробки

воскосировини та відповідність умов до їх проведення видає

контрольно-реєструвальних приладів або їх несправності контроль за

температурою знезараження у відстійниках повинен здійснюватись

майстром цеху, який щогодини робить заміри температури термометром

та результати заносить у відповідний журнал.

Перевірка ветеринарно-санітарної якості вощини здійснюється

від кожної партіі вощини в лабораторії ветеринарної медицини.

Про результати лабораторного контролю якості режимів

знезараження воску та результати перевірки ветеринарно-санітарної

якості вощини робиться запис у Журнал лабораторного контролю

якості знезараження воску (додаток 4) та Журнал перевірки

санітарної якості вощини (додаток 5).

6.5. Вощина повинна вироблятися суворо у відповідності до

ГОСТ 21180-75 "Вощина. Технические условия". Відповідальність за

дотримання умов технологічної інструкції покладається на майстрів,

технологів, начальників цехів.

6.6. Забороняється одночасно в процесі технологічного циклу

використовувати віск, отриманий з пасік, благополучних та не

благополучних щодо заразних хвороб бджіл.

Знезараження та переробку воску від неблагополучних пасік

проводять в останній декаді робочого місяця, після чого здійснюють

дезінфекцію приміщень та обладнання.

6.7. Вощину випускають із воскозаводів в упаковці відповідно

до діючих технічних умов для воскопродукції. Маркування продукції

слід проводити згідно з нормативно-технічною документацією. На

кожній пачці повинен бути ярлик із зазначенням благополучності

готової продукції стосовно інфекційних хвороб бджіл.

6.8. Категорично забороняється воскозаводам і бджоловодним

магазинам відпускати вощину в тару, у якій доставлялася

воскосировина.

6.9. Знезараження заводської мерви і шроту (для використання

як добрива на полях), отриманих при переробці воскосировини,

контамінованої спороутвальними збудниками хвороб, здійснюють у

воскоекстракторах за існуючою технологією паробензинової

екстракції воску з мерви при температурі не нижче 100 град. С і

експозиції 10 годин.

6.10. Відходи й побічні продукти виробництва (бруд із дна

котлів, автоклавів, відстійників і ін.) збирають у щільні ящики, а

потім спалюють у котельній або сміттєспалювальній печі.

Забороняється вивіз відходів на смітники.

6.11. Відпрацьовані води з воскозаводу пропускають через

відстійник з обов'язковим хлоруванням з розрахунку 4 л освітленого

розчину хлорного вапна, що містить 200 мг/л активного хлору на

1 куб. м стічних вод з витримкою протягом 24 годин.

7. Техніка безпеки

При виконанні робіт з дезінфекції необхідно дотримуватися

запобіжних заходів: працювати в халаті, прогумованому фартусі,

гумових чоботах і рукавичках, респіраторі та захисних окулярах.

8. Контроль і відповідальність

8.1. Відповідальність за виконання даних Вимог покладається

на керівників воскопереробних чи заготівельнтих підприємств і

начальників цехів.

8.2. Контроль за дотриманням цих Вимог здійснюється органами

державної ветеринарної медицини згідно із Законом України "Про

ветеринарну медицину".

Начальник управління державної

інспекції ветеринарної медицини М.В.Пацюк

Додаток 1

до п. 4.4

Ветеринарно-санітарних

вимог щодо заготівлі і

переробки воскосировини

ЖУРНАЛ

обліку надходження воску на воскопереробні

підприємства та заготівельні пункти, магазини

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

|N |Дата|Місце проживання |N ветеринарного| N |Кіль-| Органолептичні показники |Примітка |

|з/п| |фізичної особи або|свідоцтва форми|ветеринарно-|кість|--------------------------| |

| | |місцезнаходження |N 2 чи довідки,|санітарного | |колір|запах|структура|інше| |

| | |юридичної особи | ким і коли | паспорта | | | | | | |

| | | | видане | | | | | | | |

|---+----+------------------+---------------+------------+-----+-----+-----+---------+----+---------|

|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

|---+----+------------------+---------------+------------+-----+-----+-----+---------+----+---------|

|---+----+------------------+---------------+------------+-----+-----+-----+---------+----+---------|

|---+----+------------------+---------------+------------+-----+-----+-----+---------+----+---------|

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Начальник управління державної

інспекції ветеринарної медицини М.В.Пацюк

Додаток 2

до п. 6.1

Ветеринарно-санітарних

правил щодо заготівлі

і переробки воскосировини

МЕТОДИКА

виділення збудників інфекційних

хвороб бджіл із вощини

1. На складах воскозаводів із різних місць партії вощини,

підозрюваної в зараженні спороутворювальними збудниками

американського і європейського гнильців, аспергільозу,

аскосферозу, відбирають 1% стандартних пачок вощини і маркують їх.