Решения НТР О проектах национальных стандартов комплекса "Материалы полимерные для пола"


Про проекти національних стандартів комплексу

«Матеріали полімерні для підлоги»

Рішення НТР від 27 листопада 2008 р. № 157

Розглянувши проекти національних стандартів: ДСТУ «Матеріали та вироби полімерні для покриття підлог. Класифікація (EN 685:1995, NEQ)», ДСТУ «Лінолеум полівінілхлоридний на тканинній підоснові. Технічні умови (EN 650:1996, NEQ)», розроблені ДП «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ», Науково-технічна рада вирішила:

1. Схвалити та рекомендувати до прийняття зазначені проекти національних стандартів.

2. Управлінню технічного регулювання у будівництві (Барзилович Д.В.) підготувати наказ про прийняття зазначених національних стандартів та сформувати їх Справи в установленому порядку.

Заступник голови Науково-технічної ради

А. Беркута