ДНАОП 0.00-4.13-94. Положення про порядок побудови, викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці


ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці України

1.03.94 № 16

ДНАОП 0.00-4.13-94

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК ПОБУДОВИ, ВИКЛАДУ ТА ОФОРМЛЕННЯ

ДЕРЖАВНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ЗМІСТ

ПРО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПОБУДОВИ, ВИКЛАДУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПОБУДОВИ, ВИКЛАДУ ТА ОФОРМЛЕННЯ

ДЕРЖАВНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ НОРМАТИВНИХ АКТІВ

3. ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ І ВИКЛАДУ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НОРМАТИВНИХ АКТІВ

4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ І ВИКЛАДУ ЗМІН ДО НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8

Додаток 9

Додаток 10

ПРО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПОБУДОВИ, ВИКЛАДУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 1 березня 1994 р. № 16

На виконання Закону України “Про охорону праці”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок побудови, викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці, що додається.

2. Положення ввести в дію з 1 травня 1994 року.

3. Управлінню нормативно-правового забезпечення охорони праці разом з управлінням справами Комітету вжити заходів щодо тиражування та розповсюдження Положення у необхідній кількості примірників для забезпечення потреб структурних підрозділів Комітету, міністерств, відомств та базових організацій з питань нормотворчої діяльності.

4. Начальникам управлінь і відділів Держнаглядохоронпраці встановити дійовий контроль за додержанням вимог Положення усіма учасниками нормотворчого процесу з питань охорони пращі.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника голови Держнаглядохоронпраці Ткачука С.П.

Голова Державного комітету України по нагляду за охороною праці

8.1.00Заготівлі

8.2.00Обчислювальні послуги

8.5.00ГЕОЛОГІЯ, ГЕОДЕЗІЯ, ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЯ

8.5.10Геологічна розвідка

8.5.20Геодезична служба

8.5.30Гідрометеорологічна служба

8.7.10РЕДАКЦІЇ І ВИДАВНИЦТВА

  1. КІНОСТУДІЇ, СТУДІЇ ЗВУКОЗАПИСУ

9.0.00ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ І ПОБУТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

9.0.10Житлове господарство

9.0.20Комунальне господарство

9.0.24ПОЖЕЖНА ОХОРОНА

  1. Побутове обслуговування населення

9.1.00ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

9.1.50Охорона здоров’я (в т.ч. система санаторно-курортного лікування)

9.1.60Відпочинок і туризм

9.1.70Фізична культура і спорт

9.1.80Соціальне забезпечення

9.2.00НАРОДНА ОСВІТА

9.2.10Підготовка кадрів з вищою і середньою спеціальною освітою

9.2.30Загальна освіта

9.2.40Дошкільні заклади

9.3.10КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

9.3.10Культура (бібліотеки, музеї, парки відпочинку, зоопарки)

9.3.60Мистецтво (театри, кінотеатри, цирки тощо)

9.5.00НАУКА І НАУКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

9.5.10Заклади, виконуючі науково-дослідні роботи (академічні і галузеві)

9.5.40Дослідні заводи та інші

9.6.00ФІНАНСИ, КРЕДИТ І БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, СТРАХУВАННЯ, ПЕНСІЙНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

9.7.00ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (всіх рівнів)

9.7.80Судійські і юридичні заклади

  1. Охорона суспільної безпеки і оборона

9.8.00СУСПІЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ОБ’ЄДНАННЯ (партії, профспілки і т.і.)

Додаток 4

Форма заголовного аркуша

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

УЗГОДЖЕНОЗАТВЕРДЖЕНО

__________________________наказом Державного комітету

__________________________України по нагляду

__________________________за охороною праці

від ____._____.___.__________   від  ____.____.___._______

(число місяць рік № наказу) (число місяць рік № наказу)

(Необхідність винесення

грифа «УЗГОДЖЕНО»

визначається Держнаглядохоронпраці)

ДНАОП 0.00-1.31-94

(скорочена назва)

__________________________

(найменування)

__________________________

Київ

Додаток 5

Форма представлення

змісту нормативного акта

З М І С Т

Стор.

Номер розділуНазва розділу

підрозділупідрозділу_____

додаткадодатка_____

Додаток 6

Форма першої сторінки

нормативного акта

1

__________

сторінка

__________________

скорочена назва

______________________________________________________________________________________

найменування нормативного акта

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Дата введення __________ .__________ . __________ .

(число)(місяць)(рік)

Текст

Додаток 7

Форма наступної сторінки

нормативного акта

_____________

сторінка

Текст

Додаток 8

Форма першої сторінки

додатка до нормативного

акта

____________

(сторінка)

Додаток _____________

(цифра поряд-

кового номеру)

НАЙМЕНУВАННЯ ДОДАТКА

Текст

Додаток 9

Форма першої сторінки змін

до нормативного акта

найменування нормативного акта скорочена назва

Зміна № ______________________________

(черговий порядковий номер)

Затверджено та введено в дію____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Назва організації, що затверджує нормативний акт

від_____.______.___ Дата введення_____.______.____.

число місяць рік число місяць рік

Текст

Додаток 10

Форма наступних сторінок

змін до нормативного акта

___________

сторінка

Зміна № ____________________ _______________ 

черговий порядковий скорочена назва

номер)

Текст