ДНАОП 0.00-5.13-94. Інструкція про порядок зупинки експлуатації об’єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці


ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК ЗУПИНКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ПРИ НАЯВНОСТІ ПОРУШЕНЬ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30 грудня 1994 р. № 133

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 січня 1995 р. за № 3/539

 

З метою виконання вимог Закону України «Про охорону праці» щодо неприпустимості експлуатації виробничих об’єктів, які створюють небезпеку життю або здоров’ю працюючих,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію пре порядок зупинки експлуатації об’єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці, що додається

2. Начальнику управління справами Бочкарьову Ю.О. забезпечити територіальні управління необхідною кількістю пломбіраторів і пломб.

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальників галузевих управлінь і відділів Комітету.

 

 

Голова Комітету

ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ЗУПИНКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ПРИ НАЯВНОСТІ ПОРУШЕНЬ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

Затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30 грудня 1994 р. № 133

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 січня 1995 р. за № 3/539

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дана Інструкція встановлює єдиний порядок передбаченої ст.45 Закону України «Про охорону праці» зупинки експлуатації підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць і устаткування (далі — об’єктів) до усунення порушення вимог щодо охорони праці, які створюють загрозу життю або здоров’ю працюючих.

Дія Інструкції поширюється на всі підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності.

Інструкція обов’язкова для виконання посадовими особами (державними інспекторами) органів Держнаглядохоронпраці України.

2. ПОРЯДОК ЗУПИНКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ

2.1. В разі прийняття посадовими особами (державними інспекторами) Держнаглядохоронпраці відповідно до Закону України «Про охорону праці» і Положення про Державний комітет України по нагляду за охороною праці рішення про зупинку експлуатації об’єктів, які створюють загрозу життю або здоров’ю працюючих, повинно застосовуватися пломбування виробничих об’єктів.

2.2. Пломби накладаються:

в разі зупинки експлуатації підприємств; окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць і технологічних процесів, які створюють загрозу життю або здоров’ю працюючих, на основні машини і агрегати, без включення в роботу яких неможлива в цілому експлуатація об’єкта, робота якого забороняється;

в разі зупинки роботи машин, механізмів, устаткування, які експлуатуються з порушенням вимог нормативних актів про охорону праці, — безпосередньо на це обладнання.