ДНАОП 0.00-5.18-96. Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) кранов мостового типа (мостовых, козловых, полукозловых)


Про затвердження Змін до типових інструкцій деяких професій

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого наглядувід 1 жовтня 2007 року N 232

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2007 р. за N 1207/14474

З метою приведення нормативно-правових актів з охорони праці у відповідність до вимог законодавства та відповідно до Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Зміни до Типової інструкції для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 58/594, що додаються.

Зміни до Типової інструкції для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 60/596, що додаються.

Зміни до Типової інструкції для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 59/595, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 N 135, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.10.95 за N 371/907, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 N 135, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.10.95 за N 372/908, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 14.11.95 N 175, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.11.95 за N 425/961, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.96 N 13, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 12.02.96 за N 63/1088, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових), затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.03.96 N 45, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26.03.96 за N 143/1168, що додаються.

Зміни до Типової інструкції для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.04.96 N 74, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 05.06.96 за N 267/1292, що додаються.

2. Начальнику управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Іванченку В. І. відповідно до визначеного порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. ужити заходів щодо включення зазначеного наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

4. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Дєньгіна А. П.

 Т. в. о. Голови Держгірпромнагляду Г. Суслов 

ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого наглядувід 1 жовтня 2007 р. N 232

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2007 р. за N 1208/14475 

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових), затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.03.96 N 45, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.03.96 за N 143/1168

1. Пункт 1.1 Типової інструкції викласти в такій редакції: "1.1. Ця Інструкція розроблена на основі Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 18.06.2007 N 132, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за N 784/14051 (далі - Правила)".

2. У пункті 1.2 Типової інструкції слово "власник" та у пункті 1.15 Типової інструкції слова "адміністрація підприємства" і далі за текстом замінити словами "суб'єкт господарювання".

3. У пункті 1.4 Типової інструкції і далі за текстом слово "робітники" замінити словом "працівники" у відповідних відмінках.

4. У пункті 1.6 Типової інструкції і далі за текстом слова "особою, відповідальною за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами" замінити словами "працівником, відповідальним за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами" у відповідних відмінках.

5. У пункті 1.9 Типової інструкції і далі за текстом слова "Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів" замінити словами та цифрами "Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів", затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 N 4, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за N 93/2533".

6. Пункт 1.10 Типової інструкції викласти в такій редакції: "1.10. Перед допуском до роботи кранівників та їх помічників проводиться перевірка знань Правил, інструкцій для стропальників, інструкцій заводів-виробників з експлуатації вантажопідіймальних кранів, інших нормативно-правових актів з охорони праці та нормативних документів у порядку, встановленому Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15 "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511".

7. Пункти 1.11 та 1.12 Типової інструкції вилучити у зв'язку з цим пункти 1.13 - 1.15 Типової інструкції вважати пунктами 1.11 - 1.13 відповідно.

8. У пункті 2.6 Типової інструкції і далі за текстом слова "особі, відповідальній за утримання кранів в справному стані" замінити словами "працівнику, відповідальному за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані" у відповідних відмінках.

9. Пункт 7.1 Типової інструкції викласти в такій редакції: "7.1. Кранівник крана мостового типу несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України".

Заступник начальника управління організації державного нагляду у металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду В. М. Бабійчук  

 

УТВЕРЖДЕНО

 

приказом Государственного

 

комитета Украины по надзору

 

за охраной труда

 

от 20 марта 1996 г. № 45

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯпо безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) кранов мостового типа (мостовых, козловых, полукозловых)

1. Общие положения

1.1. Настоящая Типовая инструкция разработана на основе Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (далее — Правила), утвержденных приказом Госнадзорохрантруда Украины от 16.12.93 № 128, распространяется на все предприятия, организации Украины независимо от их ведомственной (отраслевой) принадлежности и граждан, которые являются владельцами кранов, определяет общие права и обязанности крановщиков кранов мостового типа, а также устанавливает порядок безопасного производства работ по перемещению грузов кранами.

Настоящая Типовая инструкция определяет требования к крановщикам кранов мостового типа (мостовых, козловых, полукозловых) независимо от вида применяемых на них грузозахватных органов (крюковых, грейферных, магнитных, мульдо-магнитных, мульдо-грейферных, мульдо-завалочных, штыревых и других).

1.2. Для управления и обслуживания указанных кранов владелец обязан назначить крановщиков, имеющих удостоверение на право управления краном данного типа.

1.3. При нахождении крана в частной собственности обязанности крановщика может выполнять собственник при условии, что он прошел обучение и аттестацию как крановщик в порядке, установленном Правилами.

1.4. Для строповки или подвешивания груза на крюк крана назначаются стропальщики. В качестве стропальщиков могут допускаться и другие рабочие (такелажники, монтажники и другие), обученные по профессии, квалификационной характеристикой, которой предусмотрено выполнение работ по строповке груза.

При нахождении крана в частной собственности обязанности стропальщика может выполнять собственник при условии, что он прошел обучение и аттестацию как стропальщик в порядке, установленном Правилами.

1.5. При работе двух и более стропальщиков один из них назначается старшим.

1.6. В случаях, когда зона, обслуживаемая краном не полностью обозревается из кабины крановщика и отсутствует радио или телефонная связь между крановщиком и стропальщиком для передачи сигналов стропальщика крановщику, лицом, ответственным изложницы или слитки;

б) при принудительном отделении слитков с помощью выталкивающих устройств следить по показаниям индикатора за движением штока и не доводить его до положения, при котором начинают действовать концевые выключатели;

в) при свободном снятии изложниц не производить их подъем за одно ухо;

г) не раздевать слитки на весу;

д) не работать с притупленными кернами клещей.

4.5. Дополнительные требования при работе посадочных кранов.

4.5.1. Крановщик посадочного крана должен руководствоваться такими требованиями:

а) при подъеме заготовки убедиться в надежности ее захвата клещами;

б) при подаче заготовки в печь и выемке ее из печи не задевать заготовкой или клещами за раму окна или кирпичную кладку;

в) не задерживать клещи с заготовкой в печи.

4.6. Дополнительные требования при работе кранов с лапами.

4.6.1. Крановщик крана с лапами должен руководствоваться такими требованиями:

а) для захвата металла траверсу с лапами опускать так, чтобы последние свободно подходили под металл и не задевали за него;

б) при укладке металла траверсу опускать до посадки его на место и только после этого откидывать лапы; откидывать лапы с металлом на весу воспрещается.

4.7. Дополнительные требования при работе козловых кранов.

4.7.1. Крановщик козлового крана должен при его перемещении следить, чтобы на крановых путях не было людей или каких-либо предметов.

4.7.2. При выходе из кабины кранов, которая перемещается совместно со сменным грузозахватным органом, предварительно убедиться в том, что последняя находится у посадочной площадки.

4.8. Дополнительные требования при работе перегрузочных мостов.

4.8.1. Крановщик перегрузочного моста должен руководствоваться такими требованиями:

а) при подъеме и транспортировании груза перемещать перегрузочный мост не разрешается;

б) рубильник электродвигателей механизма передвижения моста должен быть всегда отключен и его включение разрешается производить только при необходимости передвижения перегрузочного моста;

в) на перегрузочных мостах с двумя тележками во время работы следует соблюдать установленное инструкцией завод-изготовителя взаимное расположение тележек;

г) передвигать перегрузочный мост с одного места работы на другое крановщик должен по графику, утвержденному начальником цеха; отступления от графика допустимы только с разрешения начальника цеха;

д) передвижение перегрузочного моста можно производить только под руководством лица, специально назначенного начальником цеха; это лицо перед передвижением моста обязано убедиться, что крановые пути очищены от руды, угля, снега и другого, а также, что на путях нет людей, что тележки перегрузочного моста установлены в соответствии с указаниями инструкции завода-изготовителя и что перегрузочный мост не удерживается противоугонными устройствами.

4.8.2. Крановщик перед передвижением моста должен:

а) тележку (тележки) установить в соответствии с указаниями инструкции завода-изготовителя; передвигать тележку и работать механизмом подъема во время передвижения моста запрещается;

б) убедиться по показаниям индикатора, что мост не удерживается противоугонными устройствами;

в) получить разрешение на передвижение перегрузочного моста у работника, руководящего передвижением, и только после этого, подав звуковой сигнал, производить передвижение.

4.8.3. При передвижении моста крановщик обязан следить за показаниями ограничителя перекоса; при возникновении недопустимого перекоса немедленно прекратить движение и сообщить об этом работнику, руководящему передвижением моста и который, в свою очередь, обязан обеспечить непосредственное наблюдение за передвижением опор.

4.8.4. При работе двух и более перегрузочных мостов на одном крановом пути нельзя допускать, чтобы расстояние между ними было менее 20 м.

4.8.5. Запрещается производить передвижение перегрузочного моста при силе ветра более 6 баллов.

4.8.6. Распоряжением начальника цеха на передвижение перегрузочного моста с двумя тележками дается крановщику одной из тележек. Обязанности, возлагаемые на крановщика второй тележки при передвижении перегрузочного моста, должны быть предусмотрены инструкцией завода-изготовителя.

5. Обязанности крановщика после окончания работы крана