ДНАОП 0.00-8.01-93. Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці


 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

 

 

НАКАЗ

 

11 жовтня 1993 р.

№ 94

 

 

Про Перелік посад посадових

осіб, які зобов’язані проходити

попередню і періодичну пере-

вірку знань з охорони праці

 

На виконання Закону України “Про охорону праці” і постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 р. № 64 “Про заходи щодо виконання Закону України “Про охорону праці”

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці, що додається.

 

2. З метою поліпшення якості навчання, встановлення єдиного порядку перевірки знань з охорони праці у посадових осіб міністерствам, державним комітетам, концернам, корпораціям, іншим об’єднанням підприємств, що створені за галузевим принципом, підприємствам, установам і організаціям:

 

2.1. Організувати, починаючи з 1994 року, перенавчання посадових осіб з питань охорони праці за програмами, розробленими Міністерством освіти і Державним комітетом по нагляду за охороною праці.

 

3. Начальникам управлінь і відділів Комітету, територіальних управлінь та інспекцій, державним інспекторам Держнаглядохоронпраці встановити дійовий контроль за навчанням і перевіркою знань з охорони праці посадових осіб згідно з затвердженим Переліком.

 

 

Голова Комітету

А. Дюба

 

 

 

3. МІНІСТЕРСТВА, ДЕРЖАВНІ КОМІТЕТИ, КОНЦЕРНИ, КОРПОРАЦІЇ ТА ІНШІ ОБ”ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ,СТВОРЕНИХ ЗА ГАЛУЗЕВИМ ПРИНЦИПОМ*

3.1. Перші заступники та заступники міністрів, голів державних комітетів, керівників концернів, корпорацій та інших об’єднань підприємств, створених за галузевим принципом, функціональні обов”язки яких пов’язані з організацією виробництва.

 

3.2. Керівники, заступники керівників, спеціалісти виробничо-технічних структурних підрозділів та служб охорони праці.

 

4.МІСЦЕВІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ І РАДИНАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

 

4.1. Заступники керівників місцевих державних адміністрацій і виконкомів Рад народних депутатів, на яких покладена відповідальність за організацію виробництва.

 

4.2. Керівники і спеціалісти виробничо-технічних структурних підрозділів та підрозділів, які виконують обов”язки, пов’язані з охороною праці.

 

 

Перший заступник Голови

Державного комітету по

нагляду за охороною праці

С.П. Ткачук