ДНАОП 01.41-1.01-01. Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва


Міністерство праці та соціальної політики України

Державний департамент з нагляду за охороною праці

(Держнаглядохоронпраці)

Державний нормативний акт про охорону праці

П Р А В И Л А

ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ

МАШИН І ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Київ

Державний нормативний акт про охорону праці

Затверджено

наказ Мінпраці України

П Р А В И Л А

охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту

машин і обладнання сільськогосподарського виробництва

Київ

Передмова

Розроблено: Науково-виробничим інженерним центром по охороні праці в сільському господарстві (Укрсільгоспохоронпраці) Міністерства аграрної політики України.

Внесено: Управлінням по нагляду в АПК Держнаглядохоронпраці.

Уведено: З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України “Правила безпеки при ремонті та технічному обслуговуванні машин та устаткування в системі Держагропрому СРСР”, затверджені Держагропромом СРСР 12 грудня 1986 р. (НАОП 2.2.00-1.01-86).

Передрукування заборонено

Держнаглядохоронпраці

ЗМІСТ

1. Галузь застосування

2. Нормативні посилання

3. Загальні положення

4. Вимоги до території, будівель та споруд

4.1. Територія

4.2. Виробничі та складські приміщення

4.3. Адміністративні і побутові будівлі та приміщення

4.4. Освітлення

4.5. Опалення і вентиляція

4.6. Водопостачання і каналізація

5. Вимоги до організації робочих місць

6. Вимоги безпеки до інструменту, обладнання, приладів

6.1. Загальні вимоги

6.2. Верстати токарної групи

6.3. Верстати свердлильної групи

6.4. Фрезерні верстати

6.5. Верстати стругальної, довбальної та протяжної груп

6.6. Верстати для абразивної обробки

6.7. Ножиці й пилки

6.8. Ковальсько-пресове обладнання і нагрівальні печі

6.9. Підіймально-транспортне обладнання і внутрішньоцеховий транспорт

6.10. Захисні огородження

7. Вимоги безпеки під час ремонту і технічного обслуговування машин і обладнання

7.1. Діагностування технічного стану машин, механізмів і вузлів.

7.2. Миття та очищення машин, агрегатів, вузлів і деталей

7.3. Складально - розбиральні та слюсарні роботи

7.4. Вогневі роботи

7.5. Лазерні роботи

7.6. Ковальсько-пресові роботи

7.7. Жерстяно - мідницькі роботи

7.8. Термічні роботи

7.9. Гальванічні роботи

7.10. Деревообробні роботи

7.11. Роботи з полімерними матеріалами

7.12. Ливарні роботи

7.13. Ремонт та випробування електрообладнання

7.14. Шиномонтажні роботи

7.15. Фарбувальні роботи

7.16. Обслуговування та ремонт акумуляторів

7.17. Обкатка машин, агрегатів та вузлів

7.18. Вантажно-розвантажувальні роботи

7.19. Ремонт і технічне обслуговування в польових умовах

7.20. Ремонт і технічне обслуговування стаціонарного обладнання

7.21. Монтаж, пусконалагоджування, ремонт, технічне обслуговування машин і обладнання тваринницьких ферм

7.22. Установлення техніки на зберігання

8. Електроустановки і електросилове обладнання

9. Режими праці та відпочинку

10. Організація навчання та вимоги до персоналу

11. Вимоги безпеки до застосування засобів захисту працівників

12. Пожежна безпека

13. Обов`язки, права й відповідальність за порушення Правил

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінпраці України

1. Галузь застосування

Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва (далі - Правила) поширюються на підприємства, установи і організації незалежно від їх підпорядкування та форми власності, на юридичних осіб, які займаються технічним обслуговуванням та ремонтом машин і обладнання сільськогосподарського виробництва (далі - підприємства).

Правила встановлюють вимоги безпеки праці щодо організації та виконання технологічних процесів під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва.

Правила є обов'язковими для працівників підприємств, які займаються організацією технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва.

2. Нормативні посилання

Позначення

Назва

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мін'юсті

Закон України “Про охорону праці”

Закон України “Про пожежну безпеку”

Закон України “Про дорожній рух”

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

ДНАОП 0.00-1.03-93

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

Затверджено наказом Держнаглядохорон-праці України від 16.12.93 №128

ДНАОП 0.00-1.07-94

Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

Зміни

Затверджено наказом Держнаглядохорон-праці від 18.10.94 №104.

Затверджено наказом Держнаглядохорон-праці 11.07.97 №183

ДНАОП 0.00-1.20-98

Правила безпеки систем газопостачання України

Затверджено наказом Держнаглядохорон-праці 01.10.97 №254.

Зареєстровано в Мін'юсті 15.05.98 за №318/2758

ДНАОП 0.00-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електро-установок споживачів

Затверджено наказом Держнаглядохорон-праці від 09.01.98 №4.

Зареєстровано в Мін'юсті 10.02.98 за №93/2533

ДНАОП 0.00-1.26-96

Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПА (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 1150С

Затверджено

Держнаглядохоронпраці України від 23.07.96 №125

Зареєстровано в Мінюсті 05.11.96 за №625/1680

ДНАОП 0.00-1.28-97

Правила охорони праці на автомобільному транспорті

Затверджено нака-зом Держнагляд-охоронпраці від 13.01.97 №5

ДНАОП 0.00-1.29-97

Правила захисту від статичної електрики

Затверджено наказом Держнаглядохорон-праці від 22.4.97 №103

ДНАОП 0.00-1.31-99

Правила охорони праці під час експлуатації ЕОМ

Затверджено наказом Держнаглядохорон-праці від 10.02.99 №21.

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.06.99 за №382/3675

ДНАОП 0.00-3.01-98

Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства

Затверджено наказом Держнаглядохорон-праці від 10.06.98 №117.

Зареєстровано в Мін'юсті України 14.07.98 за №449/2889

ДНАОП 0.00-4.12-99

Типове положення про навчання з питань охорони праці

Затверджено наказом Держнаглядохорон-праці України від 17.02.99 №27.

Зареєстровано в Мін'юсті України 21.04.99

за №248/3541

ДНАОП 0.00-4.26-96

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

Затверджено наказом Держнаглядохорон-праці України від 29.10.96 №170.

Зареєстровано в Мін'юсті України 18.11.96 за №667/1692

ДНАОП 0.00-5.06-94

Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами

Затверджено наказом Держнаглядохорон-праці України від 20.10.94 №107.

Зареєстровано в Мін'юсті України 13.03.95

за №60/596.

ДНАОП 0.00-5.07-94

Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані

Затверджено наказом Держнаглядохорон-праці України від 20.10.94 №107.

Зареєстровано в Мін'юсті України 13.03.95

за №69/595

ДНАОП 0.00-5.11-85

Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт

Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР 20.02.85

ДНАОП 0.00-5.12-74

Типова інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних і вибухопожежонебезпечних об`єктах

Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР 07.05.74

ДНАОП 0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 №123.

Зареєстровано в Мін'юсті України 23.12.93 за №196

ДНАОП 0.00-8.03-93

Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві

Затверджено наказом Держнаглядохорон-праці України від 21.12.93 №132.

Зареєстровано в Мін'юсті України 07.02.94 за №20/229

ДНАОП 0.01-1.01-95

Правила пожежної безпеки в Україні (НАПБ А 01.001-95)

Затверджено МВС України 14.06.95.. Зареєстровано в Мін'юсті України 14.07.95 за №219/755

ДНАОП 0.03-1.02-72

Санітарні правила організації процесу паяння дрібних виробів сплавами, які містять свинець №952-72

Затверджено МОЗ СРСР в 1972 р.

ДНАОП 0.03-1.04-72

Санітарні норми при фарбувальних роботах із застосуванням ручних розпилювачів №991-72

Затверджено МОЗ СРСР в 1972 р.

ДНАОП 0.03-1.06-73

Санітарні правила при зварюванні, наплавці та різанні металів №1009-73

Затверджено МОЗ СРСР в 1973 р.

ДНАОП 0.03-1.07-73

Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання

№1042-73

Затверджено МОЗ СРСР в 1973 р.

ДНАОП 0.03-1.47-89

Санітарні правила при виробництві та використанні епоксидних смол і матері-алів на їх основі №5159-89

Затверджено МОЗ СРСР в 1989 р.

ДНАОП 0.03-1.48-89

Санітарні правила для ме-ханічних цехів (обробка ме-талів різанням) №5160-89

Затверджено МОЗ СРСР в 1989 р.

ДНАОП 0.03-1.82-98

Державні санітарні правила транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві.

Затверджено поста-новою Головного державного санітар-ного лікаря України від 03.08. 98 №1

ДНАОП 0.03-3.01-71

Санітарні норми проектування промислових підприємств. СН №245-71

Затверджено МОЗ СРСР 15.11.71

ДНАОП 0.03-3.11-84

Санітарні норми і правила при роботі з машинами та обладнанням, які створюють локальну вібрацію, що передається на руки працюючих №3041-84

Затверджено МОЗ СРСР в 1984 р.

ДНАОП

0.03-3.12-99

Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.039-99

Затверджено МОЗ України 01.12.99.

ДНАОП

0.03-3.14-99

Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.037-99

Затверджено МОЗ України 01.12.99.

ДНАОП

0.03-3.15-99

Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99

Затверджено МОЗ України 01.12.99

ДНАОП 0.03-3.20-90

Орієнтовно безпечні рівні впливу шкідливих речовин у повітрі робочої зони ОБРВ 12-93 (доповнення №4 до переліку ОБУВ №5203-90).

Зміни

Затверджено МОЗ СРСР в 1990 р.

№5801-91,

№6062-91

ДНАОП 0.03-3.21-91

Санітарні норми та правила виконання робіт в умовах впливу електричних полів промислової частоти (50 Гц) №5802-91

Затверджено МОЗ СРСР в 1991 р.

ДНАОП 0.03-3.28-93

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками

Затверджено наказом МОЗ України від 10.12.93 №241.

Зареєстровано в Мін'юсті України 22.12.93 за №194

ДНАОП 0.03-3.29-96

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми

Затверджено наказом МОЗ України від 22.03.96 №59.

Зареєстровано в Мін'юсті України 16.04.96 за №183/1208

ДНАОП 0.03-4.02-94

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

Затверджено наказом МОЗ України від 31.03.94 №45

ДНАОП 0.03-8.06-94

Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі

Затверджено наказом МОЗ України та Держнаглядохорон-праці від 23.09.94 №263/121.

Зареєстровано в Мін'юсті України 25.01.95 за № 18/554

ДНАОП 0.03-8.07-94

Перелік важких робіт та робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких не дозволяється застосування праці неповнолітніх

Затверджено наказом МОЗ України від 31.03.94 №46.

Зареєстровано в Мін'юсті України 28.07.94 за №176/385

ДНАОП 0.03-8.08-93

Перелік важких робіт та робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких не дозволяється застосування праці жінок

Затверджено наказом МОЗ України від 29.12.93 №256

ДНАОП

1.2.10-1.15-97

Правила безпеки у ливарному виробництві

Затверджено наказом Держнаглядохорон-праці України від 19.02.97 №31

ДСанПиН

3.3.2.007-98

Державні санітарні правила і норми роботи із візуальними дисплейними терміналами ПЕОМ

Затверджено МОЗ України у 1998 р.

НАОП 1.1.21-1.13-87

Правила техніки безпеки і промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і ав-тозаправних станцій

Затверджено Держкомнафтопро-дуктом СРСР 16.11.87

НАОП 5.1.11-1.22-90

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при вантажно-розвантажувальних роботах на залізничному транспорті ЦМ-4771

Затверджено Міністерством шляхів сполучення

СРСР 15.02.90

НАОП 6.1.00-2.13-86

ОСТ 110 04-86. Роботи на висоті. Вимоги безпеки

Мінбуд СРСР

1986 р.

НАПБ Б.02.005-94

Типове положення про спецІальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України

Затверджено наказом МВС України від 17.11.94 №628

НАПБ Б.07.001-94

Перелік посад, при призначенні на які особи зобовязані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки та порядок його організації

Затверджено наказом МВС України від 17.11.94 №628

НАПБ В.01.054-98/510

Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України

Затверджено наказом Мінтрансу України від 21.12.98 №527

Зареєстровано в Мінюсті України 01.03.99 за №157/3450

ДСТУ 2817-94

ССБП. Апарати електричні комутаційні на напругу до 1000 В. Вимоги безпеки

ДСТУ 2448-94

Кисневе різання. Вимоги безпеки

ДСТУ 2456-94

Зварювання дугове і електрошлакове. Вимоги безпеки

ДСТУ 2489-94

Контактне зварювання. Вимоги безпеки

ДСТУ 3009-95

Установки лазерні для розкрою матеріалів. Вимоги безпеки під час експлуатації

ГОСТ 12.0.003-74

ССБП. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори Класифікація (СТ СЭВ 790-77).

Зміни

1978 р.

ГОСТ 12.1.002-84

ССБП. Електричні поля промислової частоти. Допустимі рівні напруги і вимоги до проведення контролю на робочих місцях

ГОСТ 12.1.003-83

ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки.

Зміни

1989 р.

ГОСТ 12.1.004-91

ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги.

Зміни

01.07.95 р.

ГОСТ 12.1.005-88

ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

ГОСТ 12.1.007-76

ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки.

Зміни

1981, 1990 рр.

ГОСТ 12.1.010-76

ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги.

(СТ СЭВ-3517-81)

Зміни

1983 р.

ГОСТ 12.1.011-78

ССБП. Суміші вибухонебезпечні.

Класіфікація і методи випробувань (СТ СЭВ 2775-90)

Зміни

1982 р.

ГОСТ 12.1.012-90

ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги.

ГОСТ 12.1.013-78

ССБП. Будівництво. Електробезпека. Загальні вимоги.

ГОСТ 12.1.040-83*

Лазерна безпека. Загальні положення.

Зміни

1986 р.

ГОСТ 12.2.003-91

ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.2.007.0-75

ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки . Зміни

1978, 1981, 1984, 1988 рр.

ГОСТ 12.2.007.1-75

ССБП. Машини електричні, що обертаються. Вимоги безпеки

Зміни

1984 р.

ГОСТ 12.2.007.8-75

ССБП. Обладнання електрозварювальне і для плазменої обробки.

Вимоги безпеки.

Зміни

1981,1985 р.р.

ГОСТ 12.2.007.9-88

ССБП. Обладнання електротермічне.

Вимоги безпеки

ГОСТ 12.2.007.10-87

ССБП. Установки, генератори і нагрівачі індукційні для електротермії, установки і генератори ультразвукові. Вимоги безпеки

ГОСТ12.2.007.11-75

ССБП. Перетворювачі електроенергії полупроводникові. Вимоги безпеки.

Зміни

1979, 1982, 1984, 1985, 1989, 1991 р.р.

ГОСТ 12.2.008-75

ССБП. Обладнання і апаратура для газополуменевої обробки металів і термічного напилення покрить. Вимоги безпеки.

Зміни

1981,1986,1991 р.р.

ГОСТ 12.2.009-80

ССБП Верстати металобробні. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.2.010-75

ССБП. Машини ручні пневматичні. Загальні вимоги безпеки

Зміни

1982,1987,1992 р.р.

ГОСТ 12.2.017-93

ССБП Обладнання кузнечно-пресове. Загальні вимоги безпеки. (СТ СЭВ 4849-84)

ГОСТ 12.2.022-80

ССБП. Конвеєри. Загальні вимоги безпеки.

Зміни

1986 р., 1990 р.

ГОСТ 12.2.026.0-93

ССБП. Обладнання деревообробне. Загальні вимоги безпеки до конструкції

ГОСТ 12.2.032-78

ССБП. Робоче місце при виконанні робіт сидячи. Загальні ергономічні вимоги

ГОСТ 12.2.033-84

ССБП. Робоче місце при виконанні робіт стоячи. Загальні ергономічні вимоги

ГОСТ 12.2.044-80

ССБП. Обладнання виробниче. Загальні ергономічні вимоги

ГОСТ 12.2.046.0-90

ССБП. Обладнання технологічне для литейного виробництва. Вимоги безпеки

ГОСТ 12.2.061-81

ССБП. Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки до робочих місць

(СТ СЭВ 2695-80)

ГОСТ 12.2.062-81

ССБП. Обладнання виробниче. Огородження захисні. (СТ СЭВ 2696-80).

Зміни

1983 р.

ГОСТ 12.2.087-83

ССБП Талі електричні. Паспорт (СТ СЭВ 2082-80).

Зміни

1988 р.

ГОСТ 12.2.101-84

ССБП. Пневмоприводи. Загальні вимоги безпеки до конструкції (СТ СЭВ 3274-81).

Зміни

1990 р.

ГОСТ 12.3.001-85

ССБП. Пневмоприводи. Загальні вимоги безпеки до монтажу, випробувань і експлуатації (СТ СЭВ 3274-81).

Взамін ГОСТ 12.3.001-73 у частині розд. 2

Зміни

1992 р.

ГОСТ 12.3.002-75

ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки

(СТ СЭВ 1728-79).

Зміни

1980 р., 1981 р.

ГОСТ 12.3.003-86

ССБП. Роботи електрозварювальні Вимоги безпеки.

Зміни

1989 р.

ГОСТ 12.3.004-75

ССБП. Термічна обробка металів. Загальні вимоги безпеки.

Зміни

1982 р.

ГОСТ 12.3.005-75

ССБП. Роботи фарбувальні. Загальні вимоги безпеки.

(СТ СЭВ 3951-82)

Зміни

1983 1984, 1990 р.р.

ГОСТ 12.3.006-75

ССБП. Експлуатація водопроводних і каналізаційних споруд і мереж. Загальні вимоги безпеки.

ГОСТ 12.3.008-75

ССБП. Виробництво покрить металевих і неметалевих Загальні вимоги безпеки.

ГОСТ 12.3.009-76

ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки. (СТ СЭВ 3518-81).

Зміни

1982 р.

ГОСТ 12.3.010-82

ССБП. Тара виробнича. Вимоги безпеки під час експлуатації

ГОСТ 12.3.019-80

ССБП. Випробування і вимірювання електричні. Загальні вимоги безпеки.

Зміни

1.07.95

ГОСТ 12.3.020-80

ССБП. Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги безпеки

Зміни

1988 р.

ГОСТ 12.3.028-82

ССБП. Процеси обробки абразивним і ельборовим інструментом. Вимоги безпеки.

Зміни

1984, 1992 р.р.

ГОСТ 12.3.033-84

ССБП. Будівельні машини Загальні вимоги безпеки під час експлуатації

ГОСТ 12.3.039-85

ССБП. Плазмова обробка металів. Вимоги безпеки.

Зміни

1991 р.

ГОСТ 12.4.002-74

ССБП. Засоби індивідуального захисту рук при вибрації. Загальні вимоги безпеки.

ГОСТ 12.4.011-89

ССБП. Засоби зхисту працюючих. Загальні вимоги і класфікація

ГОСТ 12.4.013-85Е

ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови. (СТ СЭВ 4564-84)

ГОСТ 12.4.026-76

ССБП. Кольори сигнальні і знаки безпеки.

Зміни

1980,1986 р.р.

ГОСТ 12.4.051-87

ССБП. Засоби індивідуального захисту органів слуху. Загальні технічні вимоги і методи випробувань. (СТ СЭВ 5803-86)

ГОСТ 12.4.068-79

ССБП. Засоби індивідуального захисту дерматологічні. Класіфікація і загальні вимоги. (СТ СЭВ 3954-82).

Зміни

1984 р.

ГОСТ 12.4.089-86

ССБП. Будівництво. Пояси запобіжні. Загальні технічні вимоги.

ГОСТ 17516.1-90Е

Вироби електротехнічні. Загальні вимоги.

ГОСТ 2874-82

Вода питна. Технічні умови і контроль за якістю

ГОСТ 9411-91Е

Стекло оптичне кольорове. Техничні умови

ПВЕ

Правила влаштування електроустановок

Міненерго СРСР.. Видання шосте, перероблене і доповнене, 1987 р.

Правила дорожнього руху

Затверджено Постановою КМ України від 31.12.93 №1094

Правила технічної експлуатації залізниць України

Затверджено наказом Міністерства транспорту України 16.01.95 №27

Правила охорони електричних мереж

Затверджено Постановою КМ України від 04.03.97 №209

Про забезпечення транспортних засобів первинними засобами пожежогасіння.

Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.97 р. №428

Санітарні правила для ковальсько-пресових цехів

Затверджено Наказом МОЗ України 09.07.97 №200

СанПиН №4630-88

Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення

Затверджено МОЗ СРСР в 1988р.

СНиП 2.01.02-85

Протипожежні норми

СНиП 2.04.01-85

Внутрішній водопровод і каналізація будівель

СНиП 2.04.02-84

Водопостачання. Зовнішні мережі і споруди

СНиП 2.04.03-85

Каналізація. Зовнішні мережі і споруди.

Зміни

БСТ №9 1986 р.

СНиП 2.04.05-91

Опалення, вентиляція і кондиціонування.

Зміни

Затверджені наказом Держкоммістобудування України від 28.12.94 №106

СНиП 2.05.11-83

Внутрішньогосподарські автомобільні шляхи в колгоспах, радгоспах та інших сільськогосподарських підприємствах і організаціях

СНиП 2.09.02-85

Виробничі будівлі.

Зміни

1- Постанова Держ-буду 27.09.88 №196

2- 24.04.91 №18

СНиП 2.09.04-87

Адміністративні і побутові приміщення

СНиП 2.11.01-85

Складські будівлі

СНиП II-4-79

Природне і штучне освітлення.

Зміни

БСТ №8,10 1986 р.

СНиП ІІ-89-80

Генеральні плани промислових підприємств.

Зміни

БСТ №4 1985 р., №7 1986 р. №3 1987 р. №11 1990 р.

СНиП ІІІ-4-80

Техника безпеки у будівництві.

Зміни

Затверджено постановами Держбуду СРСР від 23.04.84 №56, 26.08.87 №190, 16.11.87 №239, 18.05.89 №82