ДБН В.2.3-4-2000. . Изменение /Отменен-приказ Минрегионбуду Украины N 292 от 31.10.2007р./


ЗМІНА № 1 ДБН В.2.3-4-2000 "Автомобільні дороги ", затверджена наказом Держбуду України від 11 квітня 2001 року № 89 і введена в дію з 1 жовтня 2001 року.

ТЕКСТ ЗМІНИ

Другий абзац вступної частини після слів:

"вулиці та дороги населених пунктів" доповнити текстом такого змісту у дужках: "(крім пунктів 1.4, 1.9, 1.22, 1.23, 2.4, 8.9-8.13, розділів 4, 5, 10 - 16, додатків В, Д)".

ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ

Второй абзац вводной части после слов:

"улицы и дороги населённых пунктов" дополнить текстом следующего содержания в скобках: "(кроме пунктов 1.4, 1.9, 1.22, 1.23, 2.4, 8.9 -8.13, разделов 4, 5, 10-16, приложений В, Д)".