Лист N 14-17-6/1004 від 11.02.2008 щодо надання роз'яснення законодавства про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності органами земельних ресурсів


ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 11.02.2008 р. N 14-17-6/1004

Держземагентство розглянуло Ваше звернення щодо надання роз'яснення законодавства про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності органами земельних ресурсів і повідомляє наступне.

Відповідно до Положення про Державне агентство земельних ресурсів України (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2007 N 614) (далі - Положення) Держземагентство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, в тому числі й Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", постановами Верховної Ради України та указами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінприроди, цим Положенням.

Пунктом 8 Положення встановлено, що Держземагентство в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує та контролює їх виконання. На акти Агентства, які стосуються прав та обов'язків суб'єктів господарювання в повній мірі поширюється дія частини сьомої статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Одним із завдань Держземагентства є проведення у випадках, передбачених законодавством, ліцензування певних видів господарської діяльності та здійснення контролю за додержанням суб'єктами господарювання ліцензійних умов (підпункт тридцятий пункту 4 Положення).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку органів ліцензування" Держкомзем (правонаступником якого є Агентство) здійснює ліцензування таких видів господарської діяльності як проведення землевпорядних та землеоцінних робіт.

Відповідно до статті 20 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" орган ліцензування володіє певним обсягом повноважень при здійсненні нагляду і контролю у сфері ліцензування. Зокрема, за порушення ліцензійних умов орган ліцензування має право приймати рішення про анулювання ліцензії. В кожному випадку застосування Держземагентством в межах повноважень санкцій до суб'єктів господарювання здійснюється з урахуванням конкретних обставин на підставі матеріалів перевірки.

 

Перший заступник Голови 

Ю. О. Олексієнко