Лист від 24.03.2004 Щодо бактеріологічного контролю в аптеках


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ

Л И С Т

24.03.2004

За дорученням Міністерства охорони здоров'я України Ваш запит щодо бактеріологічного контролю в аптеках розглянутий в Центральній санепідстанції МОЗ України. За результатами розгляду повідомляємо наступне.

Згідно з положенням про державний санітарно-епідеміологічний нагляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 22.06.1999 р. N 1109 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 р. N 1217) обстеження та перевірка об'єктів нагляду установами державної санітарно-епідеміологічної служби проводиться за планами і позапланово з періодичністю, встановленою Головним державним санітарним лікарем відповідної адміністративної території.

Виходячи з того, що постановами Кабінету Міністрів України від 15.10.2002 р. N 1544 "Про затвердження переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату" та від 27.08.2003 р. N 1351 "Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами санітарно-епідеміологічної служби" визначені перелік і тарифи платних послуг, які надаються установами державної санітарно-епідеміологічної служби - проведення бактеріологічних досліджень в аптеках (Крім планових досліджень) здійснюється за плату.

Що стосується роз'яснення з цього питання у журналі "Провізор" (N 4'2003 р.), то воно відповідає викладеній у цьому листі відповіді.

Головний лікар Л.С.Некрасова